Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Σχετικά με την παράδοση την ίδια ημέρα για τοπικές καταχωρίσεις προϊόντων

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να εμφανίζετε τη δυνατότητα παράδοσης την ίδια μέρα στα τοπικά προϊόντα σας, προσθέτοντας σήματα και σχολιασμούς σε αυτά σε δωρεάν τοπικές καταχωρίσεις και διαφημίσεις τοπικού αποθέματος.


Σε αυτήν τη σελίδα


Πριν ξεκινήσετε

 • Προσδιορίστε ποια προϊόντα και καταστήματα στη ροή τοπικού αποθέματος υποστηρίζουν την παράδοση την ίδια μέρα.
 • Προσδιορίστε τις καταληκτικές ώρες για τα συμμετέχοντα καταστήματα. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε μερικές υπηρεσίες παράδοσης την ίδια μέρα για να εξυπηρετηθούν πολλές ζώνες ώρας. Οι ζώνες ώρας βασίζονται στις ρυθμίσεις του Merchant Center που παρέχετε και όχι στην τοποθεσία χρήστη.
 • Καθορίστε τη δομή των χρεώσεών σας, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης παράδοσης. Προς το παρόν, δεν υποστηρίζουμε πρόσθετες χρεώσεις. Επομένως, η καλύτερη πρακτική είναι να συνοψίσετε όλες τις χρεώσεις και να τις διαβιβάσετε στο Google ως μία χρέωση παράδοσης (υποστηρίζεται η χρέωση αποστολής βάσει εύρους).
 • Καθορίστε την απόσταση παράδοσης ανά κατάστημα. Αν η ακτίνα παράδοσης ποικίλλει, μπορείτε είτε να ρυθμίσετε μια ξεχωριστή υπηρεσία αποστολής την ίδια μέρα είτε να επιλέξετε μια συντηρητική ακτίνα.

Καταλληλότητα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους σχολιασμούς και τα σήματα παράδοσης την ίδια μέρα για τις δωρεάν τοπικές καταχωρίσεις και τις διαφημίσεις τοπικού αποθέματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η επιχείρησή σας θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εκπλήρωσης για παράδοση την ίδια μέρα στα κατάλληλα προϊόντα και οι ρυθμίσεις παράδοσης την ίδια μέρα που υποβάλλετε στο Merchant Center θα πρέπει να αντιστοιχούν με αυτές που υπάρχουν στον ιστότοπό σας.
 • Το κόστος αποστολής για την παράδοση την ίδια ημέρα θα πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος που αναφέρεται στον ιστότοπό σας.
 • Ο λογαριασμός σας στο Merchant Center θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Επιχειρηματικό προφίλ Google που χρησιμοποιείται για τις τοποθεσίες καταστημάτων.
 • Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένες τις δωρεάν τοπικές καταχωρίσεις προϊόντων ή τις διαφημίσεις τοπικού αποθέματος στο Merchant Center. Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε τις διαφημίσεις τοπικού αποθέματος και τις δωρεάν τοπικές καταχωρίσεις προϊόντων.
 • Θα πρέπει να προσθέσετε μια ροή τοπικών προϊόντων στο Merchant Center.

Οδηγίες

Ρύθμιση παράδοσης την ίδια μέρα για τοπικές καταχωρίσεις προϊόντων

Κάλυψη υπηρεσίας

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και ρυθμίσεων Merchant Center Settings [icon].
 2. Επιλέξτε Αποστολή και επιστροφές στην ενότητα Εργαλεία.
 3. Επιλέξτε Προσθήκη υπηρεσίας αποστολής.
 4. Επιλέξτε Παράδοση για τοπικά προϊόντα (μόνο για τις ΗΠΑ).
 5. Στη σελίδα Κάλυψη υπηρεσίας, καταχωρίστε ένα όνομα για την υπηρεσία αποστολής και επιλέξτε Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρα και USD ως νόμισμα.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.
Σημείωση:

Χρόνοι παράδοσης

 1. Στη σελίδα Χρόνοι παράδοσης, επιλέξτε αν όλα τα προϊόντα σας ή μόνο ορισμένα από αυτά θα είναι διαθέσιμα για παράδοση την ίδια ημέρα.
 2. Αποφασίστε αν όλα τα καταστήματα ή μόνο συγκεκριμένες τοποθεσίες καταστημάτων θα προσφέρουν παράδοση την ίδια ημέρα.
  • Μπορείτε να επιλέξετε τα καταστήματα που θα συμμετέχουν χρησιμοποιώντας είτε τον επιλογέα καταστήματος απευθείας στο Merchant Center είτε προσθέτοντας την ετικέτα παράδοσης την ίδια ημέρα σε κατάλληλα προϊόντα στην ενημέρωση αποθέματος τοπικού προϊόντος μέσω του χαρακτηριστικού ετικέτας τοπικής αποστολής [local_shipping_label].
 3. Δημιουργήστε μια ετικέτα παράδοσης την ίδια ημέρα (εφόσον ισχύει).
  • Δημιουργήστε ένα όνομα για την ετικέτα παράδοσης την ίδια ημέρα. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα στο όνομα της ετικέτας. Για παράδειγμα, η φράση "same_day_label_1" [ετικέτα_ίδιας_ημέρας_1] επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως όνομα ετικέτας.
  • Αν μόνο ορισμένα από τα προϊόντα σας σε ένα μεμονωμένο κατάστημα είναι διαθέσιμα για παράδοση την ίδια ημέρα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα της ετικέτας παράδοσης την ίδια ημέρα που δημιουργήσατε και να προσθέσετε την ετικέτα στο απόθεμα τοπικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό ετικέτας αποστολής τοπικού αποθέματος [local_shipping_label]. Μετά την εφαρμογή της ετικέτας παράδοσης την ίδια ημέρα για κάθε κατάλληλο προϊόν, η ετικέτα θα είναι ορατή στη στήλη Ετικέτα αποστολής στο Merchant Center.
 4. Επιλέξτε μια μέγιστη ακτίνα παράδοσης.
  • Η επιλογή βασίζεται στην τοποθεσία κάθε καταστήματος. Μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη ακτίνα παράδοσης του καταστήματός σας σε μίλια ή χιλιόμετρα. Απαιτούνται τουλάχιστον 2 μίλια ή 3 χλμ.
  • Αν ορισμένα καταστήματα προσφέρουν παράδοση την ίδια ημέρα με ακτίνα 8 χλμ. και άλλα καταστήματα με ακτίνα 16 χλμ., μπορείτε να δημιουργήσετε δύο ξεχωριστές υπηρεσίες αποστολής με παράδοση την ίδια ημέρα ή να χρησιμοποιήσετε τη μικρότερη απόσταση για να καλύψετε όλα τα καταστήματα.
 5. Επιλέξτε μια καταληκτική ώρα παραγγελίας.
  • Αυτή είναι η συγκεκριμένη ώρα ή ο αριθμός των ωρών πριν από το κλείσιμο ενός καταστήματος, κατά τις οποίες ένας πελάτης μπορεί να υποβάλει μια παραγγελία που θα είναι κατάλληλη για παράδοση την ίδια ημέρα. Για παράδειγμα, αν τα καταστήματά σας κλείνουν στις 9 μ.μ. και οι πελάτες πρέπει να υποβάλουν μια παραγγελία πριν από τις 5 μ.μ. για να είναι κατάλληλη για παράδοση την ίδια ημέρα, τότε η καταληκτική ώρα παραγγελίας θα είναι στις 5 μ.μ. ή 4 ώρες.
  • Η ώρα κλεισίματος για κάθε κατάστημα βασίζεται στα δεδομένα που παρέχονται στο Επιχειρηματικό προφίλ Google. Η καταληκτική ώρα, αν οριστεί με τον αριθμό των ωρών, βασίζεται στην ώρα κλεισίματος κάθε μεμονωμένου καταστήματος, επομένως κάθε κατάστημα με διαφορετική ώρα κλεισίματος θα έχει διαφορετική καταληκτική ώρα παραγγελίας. Διαφορετικά, η καταληκτική ώρα βασίζεται στη συγκεκριμένη ώρα που ορίσατε με μη αυτόματο τρόπο.
  • Μπορείτε επίσης να υποδείξετε αν τα στοιχεία σας που είναι διαθέσιμα για παράδοση την ίδια ημέρα, είναι διαθέσιμα για παράδοση την επόμενη ημέρα, όταν η παραγγελία τους γίνεται μετά την καταληκτική ώρα.
 6. Παράσχετε την ελάχιστη τιμή παραγγελίας που απαιτείται προκειμένου οι παραγγελίες να είναι κατάλληλες για παράδοση την ίδια ημέρα. Αν δεν υπάρχει ελάχιστο όριο παραγγελίας, αφήστε αυτήν την τιμή ως 0,00 $.

Κόστος αποστολής

 1. Στη σελίδα Κόστος αποστολής, επιλέξτε το κόστος αποστολής που χρεώνετε τους πελάτες σας για τις υπηρεσίες παράδοσης την ίδια ημέρα. Στις επιλογές περιλαμβάνονται:
  • Δωρεάν αποστολή πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό
  • Δωρεάν αποστολή για όλες τις παραγγελίες
  • Τιμολόγηση βάσει εύρους σύμφωνα με τη συνολική αξία της παραγγελίας
  • Σταθερή χρέωση για όλες τις παραγγελίες
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επαλήθευση

Είναι σημαντικό να επικυρώσετε τις ρυθμίσεις αποστολής για να εξασφαλίσετε μια θετική εμπειρία πελάτη. Η Google επαληθεύει τις υπηρεσίες παράδοσης την ίδια μέρα που προστίθενται από πωλητές λιανικής. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι λεπτομέρειες αντιστοιχούν στα στοιχεία που αναφέρονται στον ιστότοπό σας. Η παράδοση την ίδια μέρα πρέπει να διαφημίζεται και να αναφέρεται τόσο στον ιστότοπό σας όσο και στη ροή ολοκλήρωσης αγοράς.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 72 ώρες για να ελέγξει η Google τις ρυθμίσεις. Αν υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις παράδοσης την ίδια μέρα, ο διαχειριστής του λογαριασμού σας στο Merchant Center θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο και τον χρόνο εμφάνισης του σχολιασμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση επαλήθευσης.

Συνήθεις ερωτήσεις

Μπορώ να ρυθμίσω την παράδοση την ίδια ημέρα μέσω του Content API;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Content API for Shopping για να ορίσετε προϊόντα για παράδοση την ίδια ημέρα, αν έχετε τοπικό απόθεμα. Μάθετε για τις ρυθμίσεις αποστολής στο Content API for Shopping.

Τι πρέπει να κάνω αν το προϊόν μου δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς την επαλήθευση για τις υπηρεσίες παράδοσης την ίδια ημέρα;

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σταλούν στον διαχειριστή του λογαριασμού.

Πώς λειτουργεί το σήμα ή ο σχολιασμός παράδοσης την ίδια ημέρα για παραλαβή έξω από το κατάστημα ή παραλαβή από το κατάστημα;

Η Google θα αποφασίζει αλγοριθμικά το καλύτερο σήμα ή τον καλύτερο σχολιασμό που θα εμφανίζονται στον καταναλωτή, με στόχο να παρέχει την καλύτερη εμπειρία αγορών.

Σε τι διαφέρει η παράδοση την ίδια ημέρα από την αποστολή την ίδια ημέρα;

Ο όρος παράδοση την ίδια ημέρα αφορά στην εξυπηρέτηση ενός πελάτη που παραγγέλνει και παραλαμβάνει ένα προϊόν την ίδια μέρα, ενώ ο όρος αποστολή την ίδια ημέρα αφορά στην αποστολή ενός προϊόντος την ημέρα που ο πελάτης υποβάλει την παραγγελία, αλλά η παράδοση της παραγγελίας γίνεται 1 ή περισσότερες ημέρες μετά την παραγγελία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού