Ilmoitus

Ohjekeskuksesta löydät tietoa sekä uudesta että klassisesta Kauppiaskeskuksesta. Etsi logo kunkin artikkelin yläreunasta ja varmista, että se liittyy käyttämääsi Kauppiaskeskuksen versioon.

Kanta-asiakasohjelma [loyalty_program]

Oma kuvake klassisen Kauppiaskeskuksen artikkeliotsikoille.

Kanta-asiakasohjelma [loyalty_program] ‐määritteellä voit lisätä jäsenhintoja ja kanta-asiakaspisteitä Kauppiaskeskus-tilille. Määritteen avulla kanta-asiakasohjelman edut voivat näkyä tarkasti kaikissa Googlen palveluissa.

Sisällys


Käyttö

Optional Valinnainen

Kanta-asiakasohjelma [loyalty_program] on ryhmämäärite, joka on valinnainen kaikille tuotteille. Sillä ilmoitetaan tuotteen kanta-asiakashinta ja kanta-asiakaspisteet, joita käytetään Kauppiaskeskuksessa luomasi kanta-asiakasohjelman jäsenille.

Huom. Kanta-asiakasohjelma [loyalty_program] ‑määrite on kauppiaiden käytettävissä Yhdysvalloissa ja Japanissa. Määrite on pakollinen vain, jos haluat tarjoustason kanta-asiakasetujen ja jäsenhintojen näkyvän.

Alimäärite

Kanta-asiakasohjelma [loyalty_program] ‑määritteellä on kuusi alimääritettä:

 • Ohjelmatunniste [program_label] (pakollinen): Tämä on kanta-asiakasohjelman tunniste, joka on määritetty kanta-asiakasohjelman asetuksissa Kauppiaskeskuksessa. Tämän alimääritteen avulla Google voi mäpätä kanta-asiakasohjelmasi ehdot täyttäviin tarjouksiin.
 • Tasotunniste [tier_label] (pakollinen): Tasotunniste [tier_label] ‐alimääritteellä erotellaan kunkin tarjoustason edut toisista tasoista. Arvo määritetään Kauppiaskeskuksen ohjelma-asetuksissa. Se on pakollinen syötteeseen tehtävissä muutoksissa, vaikka kanta-asiakasohjelmassa olisi vain yksi taso.
 • Kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] (valinnainen): Kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] on oma määrite, jolla ilmoitetaan, kuinka paljon pisteitä jäsenet saavat verkkosivustolta ostamistaan tuotteista. Numeron on oltava kokonaisluku, sillä murtolukuja ei tueta. Kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] ‐alimääritteen voi määrittää tasokohtaisesti.
 • Cashback [cashback_for_future_use] (valinnainen): Tämä alimäärite on varattu tulevaan käyttöön.
 • Hinta [price]: Tämän alimääritteen avulla voit lisätä syötteeseen jäsenhintoja. Ne näkyvät normaalien hintojen vieressä, jotta asiakkaat saavat käsityksen kanta-asiakasohjelman eduista.
 • Jäsenhinnan voimassaoloaika [member_price_effective_date] (valinnainen): Tämän alimääritteen avulla kauppiaat voivat ilmoittaa, milloin jäsenhintaetu alkaa ja päättyy.

Huom. Kanta-asiakaspisteet [loyalty_points]- ja ohjelmatunniste [program_label] ‐alimääritteet koskevat kauppiaita vain Yhdysvalloissa ja Japanissa. Hinta [price] ‐alimäärite on saatavilla vain yhdysvaltalaisille kauppiaille.

Yhdysvaltalaiset kauppiaat voivat esitellä myös kanta-asiakasohjelmansa toimitustason etuja. Lue lisää toimitusasetusten määrittämisestä kanta-asiakasohjelmaan.

Kanta-asiakaspisteet ovat japanilaisten kauppiaiden ainoa kanta-asiakasetu. Voit määrittää Kauppiaskeskuksessa oletusarvoisen ansaitsemissuhteen kanta-asiakasohjelmaa luodessasi. Kaikissa tarjouksissa näkyy oletusarvoisesti tämä kanta-asiakasetu. Jos sinulla on tuotteita, joista ansaittavat pisteet eivät vastaa oletusarvoista ansaitsemissuhdetta, voit käyttää kanta-asiakasohjelma [loyalty_program] ‑määritteessä alimääritteitä ohjelmatunniste [program_label], tasotunniste [tier_label] ja kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] ja korvata niillä oletusarvot.


Muoto

Seuraamalla muotoiluohjeita varmistat, että Google ymmärtää lähettämäsi datan. Lue lisää tuotetietojen lähettämisestä.

Tyyppi Merkkijono (Unicode-merkit – suositus: vain ASCII)

Alla olevassa esimerkissä on tuote, jonka hinta on 10 $. Siinä oletetaan, että kanta-asiakasohjelmassa on kaksi tasoa: "silver" ja "gold". Tässä tapauksessa gold-jäsenet saavat 20 pistettä silloin, kun silver-jäsenet saavat 10 pistettä.

Tiedostomuoto Esimerkkiarvo
Tekstisyötteet

Muotoile määritteen otsikko sisällyttämällä ilmoittamasi alimääritteet. Lisää ensin kanta-asiakasohjelma [loyalty_program] ‐määrite ja merkitse sen jälkeen lisättävien alimääritteiden nimet sulkuihin. Erota nimet kaksoispisteellä ( : ). Älä käytä lainausmerkkejä.

Ohjelmatunniste [program_label]- ja tasotunniste [tier_label] ‐alimääritteet ovat aina pakollisia.

Jos esimerkiksi haluat lisätä alimääritteet ohjelmatunniste [program_label], tasotunniste [tier_label], hinta [price], kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] ja jäsenhinnan voimassaoloaika [member_price_effective_date], käytä tällaista määritteen otsikkoa:

loyalty_program(program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date)

Jos vain osalla tuotteista on alimääritteiden arvoja, voit käyttää paikkamerkkeinä kaksoispisteitä ( :). Muista kuitenkin huomioida paikkamerkkikentät määritteen otsikossa. Jos esimerkiksi kaikista tuotteistasi voi saada kanta-asiakaspisteitä mutta jäsenhinta koskee vain osaa tuotteista, datan pitäisi näyttää tältä:

Määritteen otsikko: loyalty_program(program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date)

Tuote, jolla on jäsenhinta: program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date

Tuote ilman jäsenhintaa:

program_label:tier_label::loyalty_points:

XML-syötteet

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>silver</g:tier_label>

<g:price>10.00 USD</g:price>

<g:loyalty_points>10</g:loyalty_points>

<g:member_price_effective_date>2017-05-11T00:01:59-0800/2017-06-21T22:13:59-0800</g:member_price_effective_date>

</g:loyalty_program>

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>gold</g:tier_label>

<g:price>9.00 USD</g:price>

<g:loyalty_points>20</g:loyalty_points>

<g:member_price_effective_date>2017-05-11T00:01:59-0800/2017-06-21T22:13:59-0800</g:member_price_effective_date>

</g:loyalty_program>

Saat lisätietoja Content APIn datan muotoilusta tutustumalla Content API for Shoppingiin.

Seuraa esimerkin muotoilua, jos ilmoitat kanta-asiakastietoja lisäsyötteillä.

Sarake

Esimerkki merkinnästä

loyalty_program(program_label:tier_label:price:cashback_for_future_use:loyalty_points:member_price_effective_date)

loyalty_program my_loyalty_program:silver:10 USD::10:, my_loyalty_program:gold:9 USD::20:2017-05-11T00\:01\:59-0800/2017-06-21T22\:13\:59-0800 
Kenoviivoja ("\") käytetään kaksoispisteiden edellä vain jäsenhinnan voimassaoloajan alimääritearvoissa tekstisyötteissä (ei tarvita APIssa tai XML:ssä).
Huom. Toimitusedut lisätään program label- ja tier label ‑alimääritteillä. Lue lisää toimitusasetusten määrittämisestä kanta-asiakasohjelmaan.
 • Tekstisyötteissä on käytettävä kaksoispisteitä.
 • Jos joitain alimääritteitä puuttuu, lisää ne tyhjinä merkkijonoina.
 • Erota jäsenyystasojen arvot toisistaan pilkuilla. Älä lisää välilyöntejä pilkun jälkeen.

Vähimmäisvaatimukset

Seuraavien vaatimusten pitää täyttyä, jotta kanta-asiakasohjelmat voivat näkyä Googlessa. Jos vaatimukset eivät täyty, hylkäämme kanta-asiakasohjelmasi ja ilmoitamme asiasta Kauppiaskeskus-tililläsi.

 • Muista noudattaa Googlen toimituksellisia sääntöjä. Tutustu ohjekeskuksen ohjeisiin ja varmista, että etu- ja ohjelmadata täyttävät vaatimukset.
 • Varmista, että kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] ‐määritteen hinta [price] ‐alimääritteen valuutta vastaa hinta [price] ‑määritteen valuuttaa.
 • Varmista, että kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] ‑määritteen alimääritteen hinta [price]arvo ei ole hinta [price] ‐määritteen arvoa suurempi.
 • Varmista, että kanta-asiakaspisteet [loyalty_points] ‐määritteen alimääritteiden ohjelmatunniste [program_label] ja tasotunniste [tier_label] arvot vastaavat jotain Kauppiaskeskus-tilillä määritettyä ohjelmatunnistetta ja tasotunnistetta.
 • Varmista, että Googlelle ilmoitettu data vastaa sivustollasi näkyviä tietoja. Google varmistaa, että Kauppiaskeskukseen lähetetyt etu- ja ohjelmatiedot vastaavat verkkosivustollasi olevia tietoja.
 • Varmista, että jäsenhinnat on ilmoitettu selkeästi verkkosivustollasi joko tuotesivuilla (summana tai prosenttialennuksena) tai kanta-asiakasohjelman yleiskatsaussivulla.
 • Käytä ISO 8601 ‐standardia jäsenhinnan voimassaoloaika [member_price_effective_date] ‐alimääritteessä.

Parhaat käytännöt

Näiden parhaiden käytäntöjen avulla voit ylittää perusvaatimukset ja optimoida kanta-asiakasohjelman datan toiminnan.

 • Lisää tarkat arvot jäsenhinnoille. Ilmoita arvoksi esimerkiksi 1.01 USD, älä 1.0012 USD. Muutoin ilmoittamasi arvo pyöristetään.
 • Käytä loyalty_program-määritteen price-alimääritettä ja ilmoita jäsenhinnat syötepäivityksenä syötesäännön sijaan (ellei kiinteää jäsenalennushintaa tarjota kaikille tuotteille). Tarkkuus paranee ja samalla varmistat, että kanta-asiakashintojen näkymisen vaatimukset täyttyvät.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko