Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Cải thiện cách định giá sản phẩm bằng báo cáo Thông tin chi tiết về giá

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Báo cáo Thông tin chi tiết về giá trong Merchant Center cho biết giá ưu đãi được đề xuất của các sản phẩm và dự đoán hiệu suất mà bạn có thể đạt được nếu cập nhật giá sản phẩm. Việc khai thác báo cáo Thông tin chi tiết về giá có thể giúp bạn định giá sản phẩm một cách hiệu quả hơn.


Trên trang này


Lợi ích

Khi xem báo cáo thông tin chi tiết về giá, bạn có thể:

 • Nắm rõ tác động của việc thay đổi giá đối với các mục tiêu kinh doanh như lợi nhuận, doanh số bán hàng hoặc tổng số lượt nhấp vào trang web.
 • Cải thiện lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) và số lượt chuyển đổi bằng cách đưa ra những mức giá cạnh tranh cho sản phẩm.
 • Đặt ra những mức giá tốt hơn cho sản phẩm.

Nếu bạn đủ điều kiện, hãy thiết lập tính năng chiết khấu tự động trong tài khoản để sản phẩm nhận được giá đề xuất do báo cáo Thông tin chi tiết về giá cung cấp.


Điều kiện và yêu cầu

Để đảm bảo chúng tôi có đủ thông tin để dự đoán giá đề xuất, bạn cần:

Ngay cả khi bạn đáp ứng các tiêu chí nêu trên, có thể bạn vẫn không xem được báo cáo vì:

 • Bạn phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu để tham gia chương trình quảng cáo Mua sắm.
 • Các mức giá của bạn hiện đã là giá cạnh tranh theo các mô hình của chúng tôi. Bạn sẽ không xem được báo cáo nếu chúng tôi dự kiến số lượt hiển thị, số lượt nhấp hoặc số lượt chuyển đổi sẽ không tăng đáng kể khi thay đổi các mức giá của bạn.
 • Bạn đã đăng ký tham gia chương trình chiết khấu tự động (chương trình này tự động áp dụng giá mới cho trang web của bạn).

Cách hoạt động

Báo cáo Thông tin chi tiết về giá sử dụng các mô hình phức tạp để mô phỏng hiệu suất của các mặt hàng theo nhiều mức giá cho lưu lượng truy cập trong 7 ngày qua. Những kết quả mô phỏng này dùng để dự đoán những mức giá sinh lời nhiều nhất.

Báo cáo Thông tin chi tiết về giá cung cấp cho những người bán đủ điều kiện thông tin về mức tăng số lượt hiển thị, số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và lợi nhuận gộp dự kiến cho từng mặt hàng mà họ có thể đạt được nếu triển khai giá được đề xuất. Nhu cầu về sản phẩm, giá của đối thủ cạnh tranh, số lượng người bán các sản phẩm tương tự, chi phí ước tính của nhà sản xuất và biên lợi nhuận ước tính của doanh nghiệp sẽ được xem xét khi đề xuất giá. Xin lưu ý rằng thông tin dự đoán không đảm bảo kết quả về hiệu suất.

Lưu ý: Bạn nên triển khai mức giá có được trong báo cáo thông tin chi tiết về giá dưới dạng giá chiết khấu hoặc mặt hàng giảm giá, thay vì sửa đổi giá cơ sở.


Bạn có thể xem báo cáo thông tin chi tiết về giá ở đâu

 • Để xem báo cáo thông tin chi tiết về giá, hãy làm theo các bước dưới đây:
  • Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
  • Trong mục Mức tăng trưởng trong trình đơn điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thông tin chi tiết về giá.
 • Ngoài ra, báo cáo còn có trong Content API. Hãy tham khảo bài viết Cải thiện giá để biết thêm thông tin.

Các chỉ số có trong báo cáo thông tin chi tiết về giá

 • Giá: Có 2 thành phần tạo nên chỉ số giá:
  • Giá ưu đãi được đề xuất là giá ưu đãi hoặc giá chiết khấu do Google dự đoán để tối đa hoá lợi nhuận gộp cho doanh nghiệp của bạn. Giá này dựa trên các mô hình phức tạp để mô phỏng hiệu suất của sản phẩm ở các điểm giá khác nhau trong 7 ngày qua.

Để tính giá được đề xuất, chúng tôi so sánh giá hiện có của bạn với giá của một nhóm các doanh nghiệp tương tự bán cùng một sản phẩm. Mô hình này cũng xem xét thêm các yếu tố như nhu cầu về sản phẩm, số lượng người bán các sản phẩm tương tự và biên lợi nhuận dự đoán cho các doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp của bạn. Các yếu tố này được phân tích để đưa ra số lượt hiển thị, số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và lợi nhuận gộp dự kiến nếu triển khai giá được đề xuất.

Điều quan trọng mà bạn cần lưu ý là mặc dù giá được đề xuất cung cấp thông tin chi tiết hữu ích nhưng việc dự đoán không đảm bảo kết quả về hiệu suất trong tương lai.

  • Giá của bạn là giá hiện tại của sản phẩm mà khách hàng nhìn thấy trên Google.
 • Số lượt hiển thị dự đoán: Số lượt hiển thị tăng lên theo dự đoán nếu áp dụng giá ưu đãi đề xuất. Các mô hình tạo ra số liệu dự đoán dựa trên dữ liệu về hiệu suất trong 7 ngày qua.
 • Số lượt nhấp dự đoán: Số lượt nhấp tăng lên theo dự đoán nếu áp dụng giá ưu đãi được đề xuất. Các mô hình tạo ra số liệu dự đoán dựa trên dữ liệu về hiệu suất trong 7 ngày qua.
 • Số lượt chuyển đổi dự đoán: Số lượt chuyển đổi tăng lên theo dự đoán nếu áp dụng giá ưu đãi được đề xuất. Các mô hình tạo ra số liệu dự đoán dựa trên dữ liệu về hiệu suất trong 7 ngày qua.
 • Lợi nhuận gộp dự đoán: Tác động dự đoán lên lợi nhuận gộp sẽ chia mức tăng lợi nhuận ước tính vào nhóm cao, trung bình hoặc thấp, dựa trên tổ hợp mức tăng dự đoán tuyệt đối và theo tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận gộp. Các nội dung đề xuất có mức tác động "cao" được dự đoán sẽ có mức tăng cao nhất về lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp là lợi nhuận thu được từ tất cả giao dịch có được nhờ những lượt nhấp vào quảng cáo Mua sắm của bạn. Lợi nhuận gộp được tính bằng cách lấy mức chênh lệch giữa doanh thu do một sản phẩm tạo ra (giá bán sản phẩm) và chi phí ước tính để cung cấp sản phẩm dựa trên biên lợi nhuận ước tính của các doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp của bạn. Để dự đoán chính xác hơn, bạn có thể bắt đầu báo cáo lượt chuyển đổi có dữ liệu giỏ hàngtải giá vốn hàng bán (COGS) của các mặt hàng lên.


Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1945118459916319528
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525