Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Ulepszanie wyceniania produktów za pomocą raportu na temat statystyk dotyczących cen

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Raport na temat statystyk dotyczących cen w Merchant Center pokazuje sugerowane ceny promocyjne produktów i prognozuje wyniki, których możesz się spodziewać, jeśli zastosujesz te ceny. Raport na temat statystyk dotyczących cen umożliwia skuteczniejsze wycenianie produktów.


Tematy na tej stronie


Korzyści

Raport na temat statystyk dotyczących cen pozwala:

 • analizować wpływ zmian cen na cele biznesowe, takie jak zysk, sprzedaż lub łączna liczba kliknięć prowadzących do Twojej witryny;
 • poprawić zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) i liczbę konwersji, oferując konkurencyjne ceny produktów;
 • ustalać lepsze ceny produktów.

Jeśli kwalifikujesz się do korzystania z rabatów automatycznych, skonfiguruj je na swoim koncie tak, aby produkty miały zalecane ceny podane w raporcie na temat statystyk dotyczących cen.


Kwalifikacja i wymagania

Aby mieć pewność, że mamy wystarczającą ilość informacji do prognozowania sugerowanych cen:

Nawet jeśli spełniasz powyższe kryteria, możesz nie mieć możliwości wyświetlenia raportu, ponieważ:

 • Aby korzystać z reklam produktowych, musisz spełniać określone minimalne wymagania.
 • Według naszych modeli ceny już są konkurencyjne. Nie będziesz mieć możliwości wyświetlenia raportu, jeśli uznamy, że zmiana Twoich cen nie spowoduje znaczącego wzrostu liczby wyświetleń, kliknięć lub konwersji.
 • Bierzesz już udział w programie rabatów automatycznych (który automatycznie stosuje nowe ceny w witrynie).

Jak to działa

Raport na temat statystyk dotyczących cen korzysta ze złożonych modeli, aby symulować skuteczność Twoich ofert z różnymi cenami na podstawie ruchu z ostatnich 7 dni. Symulacje te służą do prognozowania najbardziej korzystnych cen.

Raport na temat statystyk dotyczących cen pokazuje kwalifikującym się sprzedawcom prognozowaną liczbę wyświetleń, kliknięć, konwersji oraz zysk brutto dla każdej oferty, jakich mogą się spodziewać po zastosowaniu sugerowanej ceny. Przy sugerowaniu cen pod uwagę brane są popyt na produkt, ceny konkurencji, liczba sprzedawców podobnych produktów, szacunkowe koszty producenta i szacunkowa marża firmy. Pamiętaj, że prognozy nie gwarantują konkretnych poziomów skuteczności.

Uwaga: zalecamy, aby cenę uzyskaną w raporcie ze statystyk dotyczących cen stosować jako cenę obniżoną lub ofertę promocyjną zamiast modyfikować cenę podstawową.


Gdzie można znaleźć raport na temat statystyk dotyczących cen

 • Aby wyświetlić raport na temat statystyk dotyczących cen, wykonaj te czynności:
  • Zaloguj się na konto Merchant Center.
  • W sekcji Rozwój w menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Statystyki dotyczące cen.
 • Dostęp do raportu można też uzyskać za pomocą Content API. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat poprawiania cen produktów.

Dane dostępne w raporcie na temat statystyk dotyczących cen

 • Cena: na dane dotyczące cen składają się 2 elementy:
  • Sugerowana cena promocyjna to cena promocyjna lub obniżona, która według prognoz Google zmaksymalizuje zysk brutto Twojej firmy. Jest oparta na złożonych modelach, które symulują wyniki produktu w różnych pułapach cenowych w ciągu ostatnich 7 dni.

Aby obliczyć sugerowane ceny, porównujemy Twoją obecną cenę z cenami grupy podobnych firm sprzedających te same produkty. Model bierze też pod uwagę takie czynniki jak popyt na produkty, liczba sprzedawców podobnych produktów i prognozowana marża dla firm podobnych do Twojej. Współczynniki te są analizowane w celu określenia oczekiwanej liczby wyświetleń, kliknięć, konwersji i zysku brutto po zastosowaniu sugerowanej ceny.

Pamiętaj, że chociaż sugerowane ceny dostarczają cennych informacji, prognozy nie gwarantują przyszłych wyników.

  • Twoja cena to aktualna cena produktu widoczna dla klientów w Google.
 • Prognozowana liczba wyświetleń: przewidywany wzrost liczby wyświetleń po zastosowaniu sugerowanej ceny promocyjnej. Prognozy są generowane przez modele na podstawie danych o skuteczności z ostatnich 7 dni.
 • Prognozowana liczba kliknięć: przewidywany wzrost liczby kliknięć po zastosowaniu sugerowanej ceny promocyjnej. Prognozy są generowane przez modele na podstawie danych o skuteczności z ostatnich 7 dni.
 • Prognozowana liczba konwersji: przewidywany wzrost liczby konwersji po zastosowaniu sugerowanej ceny promocyjnej. Prognozy są generowane przez modele na podstawie danych o skuteczności z ostatnich 7 dni.
 • Prognozowany zysk brutto: prognozowany wpływ na zysk brutto dzieli szacowany wzrost zysku na wysoki, średni i niski na podstawie połączenia bezwzględnego i procentowego przewidywanego wzrostu zysku brutto. Przewiduje się, że sugestie dotyczące „wysokiego” wpływu spowodują największy wzrost zysku brutto.

Zysk brutto to zysk ze wszystkich transakcji przypisanych do kliknięć Twoich reklam produktowych. Jest to różnica między przychodami wygenerowanymi przez produkt (cena jego sprzedaży) a szacowanym kosztem sprzedaży produktu wyliczonym na podstawie szacunkowej marży dla firm podobnych do Twojej. Aby uzyskać dokładniejsze prognozy, możesz zacząć raportować konwersje z danymi koszyka i przesyłać koszt własny sprzedaży dla ofert.


Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
2372855051855514420
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
71525