Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Các thuộc tính chiều dài sản phẩm [product_length], chiều rộng sản phẩm [product_width], chiều cao sản phẩm [product_height] và trọng lượng sản phẩm [product_weight]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính chiều dài sản phẩm [product_length], chiều rộng sản phẩm [product_width], chiều cao sản phẩm [product_height] và trọng lượng sản phẩm [product_weight] để nêu rõ các thông tin đo lường của sản phẩm mà bạn kinh doanh. Những thuộc tính này có thể giúp khách hàng tìm thấy bạn và sản phẩm của bạn bằng cách cải thiện độ chính xác của các kết quả tìm kiếm.

a table

 

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Bạn có thể chỉ định kích thước và trọng lượng của sản phẩm bằng các thuộc tính chiều dài sản phẩm [product_length], chiều rộng sản phẩm [product_width], chiều cao sản phẩm [product_height] và trọng lượng sản phẩm [product_weight]. Nếu bạn muốn chỉ định kích thước hoặc trọng lượng cho các mức phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính, hãy dùng các thuộc tính chiều dài vận chuyển [shipping_length], chiều rộng vận chuyển [shipping_width] và chiều cao vận chuyển [shipping_height] hoặc thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Số và đơn vị đo lường

Các đơn vị được hỗ trợ

product_length: cm, in
product_width
: cm, in
product_height
: cm, in
product_weight
: lb, oz, g, kg

Giới hạn

1-3000 cho cmin

0-2000 cho lb, oz, gkg

Lưu ý: Giá trị thập phân được hỗ trợ cho tất cả các đơn vị đo lường
Trường lặp lại Không

Thuộc tính schema.org

(Đây là gì?)

Product.depth, Product.width, Product.height, Product.weight

Loại: QuantitativeValue (chỉ định thuộc tính valueunitCode hoặc unitText)

Xin lưu ý rằng thuộc tính schema.org Product.depth liên kết với thuộc tính product_length.

 

Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 20 in
40 in
10 in
3.5 lb
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:product_length>20 in</g:product_length>
<g:product_width>40 in</g:product_width>
<g:product_height>10 in</g:product_height>
<g:product_weight>3.5 lb</g:product_weight>

 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Hãy cung cấp các thuộc tính đo lường sản phẩm càng nhiều càng tốt.
  • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin sẽ không xuất hiện.
  • Sử dụng trọng lượng thực tế của sản phẩm khi đã lắp ráp cho thuộc tính trọng lượng sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều phần, ví dụ như nhiều thành phần trong một gói, hãy sử dụng tổng trọng lượng của tất cả các phần trong trang thông tin.

Nếu bạn cũng chỉ định kích thước hoặc trọng lượng trong thuộc tính chi tiết sản phẩm [product_detail], hãy đảm bảo rằng các thuộc tính này có cùng giá trị và đơn vị.


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính