Các thuộc tính chiều dài sản phẩm [product_length], chiều rộng sản phẩm [product_width], chiều cao sản phẩm [product_height] và trọng lượng sản phẩm [product_weight]

Sử dụng thuộc tính chiều dài sản phẩm [product_length], chiều rộng sản phẩm [product_width], chiều cao sản phẩm [product_height] và trọng lượng sản phẩm [product_weight] để nêu rõ các thông tin đo lường của sản phẩm mà bạn kinh doanh. Những thuộc tính này có thể giúp khách hàng tìm thấy bạn và sản phẩm của bạn bằng cách cải thiện độ chính xác của các kết quả tìm kiếm.

a table

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Bạn có thể chỉ định kích thước và trọng lượng của sản phẩm bằng các thuộc tính chiều dài sản phẩm [product_length], chiều rộng sản phẩm [product_width], chiều cao sản phẩm [product_height] và trọng lượng sản phẩm [product_weight]. Nếu bạn muốn chỉ định kích thước hoặc trọng lượng cho các mức phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính, hãy dùng các thuộc tính chiều dài vận chuyển [shipping_length], chiều rộng vận chuyển [shipping_width] và chiều cao vận chuyển [shipping_height] hoặc thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số và đơn vị đo lường

Các đơn vị được hỗ trợ

product_length: cm, in
product_width
: cm, in
product_height
: cm, in
product_weight
: lb, oz, g, kg

Giới hạn

1-3000 cho cmin

0-2000 cho lb, oz, gkg

Lưu ý: Giá trị thập phân được hỗ trợ cho tất cả các đơn vị đo lường
Trường lặp lại Không

 

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 20 in
40 in
10 in
3,5 lb
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:product_length>20 in</g:product_length>
<g:product_width>40 in</g:product_width>
<g:product_height>10 in</g:product_height>
<g:product_weight>3,5 lb</g:product_weight>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Hãy cung cấp các thuộc tính đo lường sản phẩm càng nhiều càng tốt.
  • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin sẽ không xuất hiện.
  • Sử dụng trọng lượng thực tế của sản phẩm khi đã lắp ráp cho thuộc tính trọng lượng sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều phần, ví dụ như nhiều thành phần trong một gói, hãy sử dụng tổng trọng lượng của tất cả các phần trong trang thông tin.
  • Nếu bạn cũng chỉ định kích thước hoặc trọng lượng trong thuộc tính chi tiết sản phẩm [product_detail], hãy đảm bảo rằng các thuộc tính này có cùng giá trị và đơn vị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false
false