ความยาวของผลิตภัณฑ์ [product_length], ความกว้างของผลิตภัณฑ์ [product_width], ความสูงของผลิตภัณฑ์ [product_height], น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ [product_weight]

ใช้แอตทริบิวต์ความยาวของผลิตภัณฑ์ [product_length], ความกว้างของผลิตภัณฑ์ [product_width], ความสูงของผลิตภัณฑ์ [product_height] และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ [product_weight] เพื่อแจ้งหน่วยวัดของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังขายให้ชัดเจน แอตทริบิวต์เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าค้นพบคุณและผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยการปรับปรุงความถูกต้องของผลการค้นหา

a table

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

คุณระบุขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้แอตทริบิวต์ความยาวของผลิตภัณฑ์ [product_length], ความกว้างของผลิตภัณฑ์ [product_width], ความสูงของผลิตภัณฑ์ [product_height] และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ [product_weight] หากต้องการระบุขนาดหรือน้ำหนักสำหรับอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง ให้ใช้แอตทริบิวต์ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length], ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] และความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] หรือแอตทริบิวต์น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight]

ประเภท ตัวเลขและหน่วยวัด

หน่วยที่รองรับ

product_length: cm, in
product_width
: cm, in
product_height
: cm, in
product_weight
: lb, oz, g, kg

จำกัดสูงสุด

1-3,000 สำหรับ cm และ in

0-2,000 สำหรับ lb, oz, g และ kg

หมายเหตุ: หน่วยวัดทั้งหมดรองรับค่าทศนิยม
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี

 

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ 20 in
40 in
10 in
3.5 lb
ฟีด XML <g:product_length>20 in</g:product_length>
<g:product_width>40 in</g:product_width>
<g:product_height>10 in</g:product_height>
<g:product_weight>3.5 lb</g:product_weight>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ระบุแอตทริบิวต์การวัดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้มากที่สุด
  • ใช้หน่วยวัดเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์ขนาดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ (รวมถึงความยาว ความกว้าง และความสูงของผลิตภัณฑ์) มิฉะนั้นระบบจะไม่แสดงข้อมูล
  • ใช้น้ำหนักจริงของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นสำหรับแอตทริบิวต์น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มีหลายชิ้น เช่น เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ ให้ใช้น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในข้อมูล
  • หากคุณระบุขนาดหรือน้ำหนักในแอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ด้วย ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านั้นใช้ค่าและหน่วยเดียวกัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false