Dĺžka výrobku [product_length], šírka výrobku [product_width], výška výrobku [product_height], hmotnosť výrobku [product_weight]

A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Pomocou atribútov dĺžka výrobku [product_length], šírka výrobku [product_width], výška výrobku [product_height] a hmotnosť výrobku [product_weight] môžete jasne informovať o rozmeroch výrobku, ktorý predávate. Tieto atribúty môžu zákazníkom pomôcť nájsť vás aj vaše výrobky vďaka zvýšeniu presnosti výsledkov vyhľadávania.

a table

 

V tomto článku


Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok.

Rozmery a hmotnosť výrobku môžete uviesť pomocou atribútov dĺžka výrobku [product_length], šírka výrobku [product_width], výška výrobku [product_height] a hmotnosť výrobku [product_weight]. Ak chcete zadať rozmery alebo hmotnosť kvôli sadzbám dopravného, ktoré vypočítava dopravca, uveďte ich pomocou atribútov dĺžka balíka [shipping_length], šírka balíka [shipping_width] a výška balíka [shipping_height] alebo pomocou atribútu hmotnosť balíka [shipping_weight].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Číslo a merná jednotka

Podporované jednotky

product_length: cm, in
product_width
: cm, in
product_height
: cm, in
product_weight
: lb, oz, g, kg

Limity

1 – 3000 pre cm a in

0 – 2000 pre lb, oz, g a kg

Poznámka: Desatinné hodnoty sú podporované pre všetky merné jednotky.
Opakované pole Nie

Vlastnosť schema.org

(Čo to znamená?)

Product.depth, Product.width, Product.height, Product.weight

Typ: QuantitativeValue (uveďte vlastnosti value a unitCode alebo unitText)

Upozorňujeme, že vlastnosť schema.org Product.depth namapuje atribút product_length.

 

Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály 20 in
40 in
10 in
3.5 lb
Informačné kanály XML <g:product_length>20 in</g:product_length>
<g:product_width>40 in</g:product_width>
<g:product_height>10 in</g:product_height>
<g:product_weight>3.5 lb</g:product_weight>

 

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj Content API for Shopping.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Uveďte čo najviac týchto atribútov merania výrobku.
  • Pre každý atribút merania výrobku použite rovnakú mernú jednotku (vrátane dĺžky, šírky a výšky výrobku). V opačnom prípade sa informácie nezobrazia.
  • Pre atribút hmotnosť výrobku použite skutočnú hmotnosť zostaveného výrobku. Ak sa váš výrobok dodáva vo viacerých kusoch, napríklad ako súčasť balíka, uveďte celkovú hmotnosť všetkých kusov v zázname.

Ak ste v atribúte podrobnosti o výrobku [product_detail] uviedli aj rozmery alebo hmotnosť, skontrolujte, či používajú rovnaké hodnoty a jednotky.


 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525