Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Długość produktu [product_length], szerokość produktu [product_width], wysokość produktu [product_height], waga produktu [product_weight]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Użyj atrybutu długość produktu [product_length], szerokość produktu [product_width], wysokość produktu [product_height] i waga produktu [product_weight], aby w jasny sposób poinformować o wymiarach sprzedawanych przez Ciebie produktów. Zwiększy to dokładność wyników wyszukiwania, dzięki czemu klienci łatwiej znajdą Ciebie i Twoje produkty.

a table

 

Tematy w tym artykule


Kiedy używać

Optional Opcjonalny dla każdego produktu

Wymiary i wagę produktu możesz określić za pomocą atrybutów długość produktu [product_length], szerokość produktu [product_width], wysokość produktu [product_height] i waga produktu [product_weight]. Atrybuty długość przesyłki [shipping_length], szerokość przesyłki [shipping_width] i wysokość przesyłki [shipping_height] lub waga przesyłki [shipping_weight] pozwalają określić wymiary przesyłki na potrzeby obliczania kosztów dostawy przez przewoźnika.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. Dowiedz się, kiedy i jak przesyłać dane produktów w języku angielskim

Typ Liczba z jednostką miary

Obsługiwane jednostki

product_length: cm, in
product_width
: cm, in
product_height
: cm, in
product_weight
: lb, oz, g, kg

Limity

1-3000 dla cm i in

0-2000 dla lb, oz, g i kg

Uwaga: wartości dziesiętne są obsługiwane we wszystkich jednostkach miary.
Pole powtarzane Nie

Mikrodane schema.org

(Co to jest?)

Product.depth, Product.width, Product.height, Product.weight

Typ: QuantitativeValue (określ właściwości value i unitCode lub unitText)

Pamiętaj, że mikrodane schema.org Product.depth odpowiadają atrybutowi długość produktu product_length.

 

Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym 20 in
40 in
10 in
3.5 lb
Pliki danych w formacie XML <g:product_length>20 in</g:product_length>
<g:product_width>40 in</g:product_width>
<g:product_height>10 in</g:product_height>
<g:product_weight>3.5 lb</g:product_weight>

 

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z dokumentacją Content API for Shopping.

Uwaga: aby mieć pewność, że atrybut w danych produktów zostanie prawidłowo rozpoznany przez nasz system, prześlij plik danych w obsługiwanym przez nas formacie.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

  • Podaj jak najwięcej atrybutów dotyczących wymiarów.
  • Użyj tej samej jednostki miary dla każdego atrybutu dotyczącego wymiarów produktu (długości, szerokości i wysokości). W przeciwnym razie informacje nie będą się wyświetlać.
  • Jako wartość atrybutu wagi podaj rzeczywistą wagę produktu. Jeśli produkt jest sprzedawany w kilku częściach, np. jako część pakietu, podaj w informacjach o produkcie jego pełną wagę.

Jeśli podasz także wymiary lub wagę w atrybucie szczegóły produktu [product_detail], upewnij się, że wartości i jednostki są takie same.


 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne