Thiết lập chính sách trả lại hàng cho Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí

Bài viết này không áp dụng cho chính sách trả lại hàng trong chương trình Mua trên Google. Để tìm hiểu cách thiết lập chính sách trả lại hàng cho chương trình Mua trên Google, hãy xem bài viết này.

Khi gửi dữ liệu sản phẩm để đăng quảng cáo Mua sắm hoặc trang thông tin miễn phí, bạn cũng có thể chọn cung cấp thông tin về chính sách trả lại hàng và hoàn tiền. Chính sách trả lại hàng là yếu tố quan trọng đối với những người đang đưa ra quyết định mua hàng. Do đó, việc hiển thị chính sách của bạn trên quảng cáo và trang thông tin có thể giúp cải thiện hiệu suất của sản phẩm.

Hình ảnh này minh hoạ cách các thuộc tính của chính sách trả lại hàng hiển thị trong Merchant Center.

Nếu bạn thấy lời chú giải trên quảng cáo hoặc trang thông tin của mình cho biết chính sách trả lại hàng của bạn áp dụng "Đối với hầu hết các mặt hàng", điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể xác định chính sách trả lại hàng của bạn mà bạn không cần tải lên. Nếu bạn tải chính sách này lên theo các bước trong bài viết này, lời chú giải đó sẽ bị xoá.

Cách hoạt động

Để thiết lập trường hợp trả lại hàng, bạn cần phải tạo các chính sách trả lại hàng trong tài khoản Merchant Center. Bạn có thể liên kết các chính sách trả lại hàng với tất cả sản phẩm, các nhóm sản phẩm cụ thể hoặc thậm chí là một sản phẩm duy nhất bằng thuộc tính nhãn chính sách trả lại hàng [return_policy_label] trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ chính sách trả lại hàng một cách tự động bằng Content API. Chỉ những người có kinh nghiệm trong việc phát triển web mới được thiết lập tính năng này, nhưng sau khi hoàn thành thì ai cũng có thể sử dụng. Tìm hiểu cách chia sẻ chính sách trả lại hàng qua Content API

Đối với mỗi chính sách trả lại hàng, bạn có thể thiết lập một số chế độ cài đặt, chẳng hạn như điều kiện trả lại hàng và trường hợp khách hàng chịu trách nhiệm về phí vận chuyển hàng trả lại.

Ví dụ

Trường hợp trả lại hàng Cách bạn thiết lập chính sách trả lại hàng

Nếu bạn có một chính sách tiêu chuẩn cho tất cả các mặt hàng bạn bán

Tạo một chính sách duy nhất.
Nếu bạn có một chính sách trả lại hàng tiêu chuẩn cho việc bán hàng nội địa, nhưng bạn không chấp nhận yêu cầu trả lại hàng khi bán hàng ở nước ngoài Tạo một chính sách trả lại hàng cho quốc gia mà bạn chấp nhận trả lại hàng. Sau đó, hãy thiết lập một chính sách khác cho các quốc gia "quốc tế" mà bạn bán hàng nhưng không chấp nhận trả lại hàng.
Nếu bạn có một chính sách trả lại hàng tiêu chuẩn cho hầu hết các mặt hàng, nhưng không cho phép trả lại một số mặt hàng

Tạo một chính sách trả lại hàng tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các mặt hàng. Sau đó, tạo một chính sách ngoại lệ, trong đó bạn chỉ định những mặt hàng nào không được phép trả lại. Trong quá trình thiết lập chính sách ngoại lệ, bạn sẽ được yêu cầu tạo một nhãn. Bạn sẽ áp dụng nhãn này cho các sản phẩm ngoại lệ trong nguồn cấp dữ liệu.

Một số sản phẩm thường không áp dụng chính sách trả lại hàng gồm có các mặt hàng chăm sóc cá nhân, thiết bị an toàn và hàng được sản xuất theo yêu cầu như bản in khắc.

Nếu bạn có một chính sách trả lại hàng tiêu chuẩn cho hầu hết các mặt hàng, nhưng một số mặt hàng phải được trả lại sớm hơn các mặt hàng khác

(ví dụ: đồ điện tử cao cấp)

Tạo một chính sách trả lại hàng tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các mặt hàng có thời hạn trả lại hàng là 30 ngày. Sau đó, tạo một chính sách ngoại lệ để chỉ định những mặt hàng mà bạn sẽ áp dụng thời hạn trả lại hàng là 14 ngày.

Trong quá trình thiết lập chính sách ngoại lệ, bạn sẽ được yêu cầu tạo một nhãn. Bạn sẽ áp dụng nhãn này cho các sản phẩm ngoại lệ trong nguồn cấp dữ liệu.

Kết hợp Bạn có thể kết hợp bất kỳ loại trường hợp nào ở trên với nhau. Khi đó, bạn cần phải tạo một chính sách tiêu chuẩn và nhiều chính sách ngoại lệ. Sau đó, bạn hãy áp dụng nhãn thích hợp cho các sản phẩm liên quan trong nguồn cấp dữ liệu.

Yêu cầu

Cung cấp thông tin về chính sách trả lại hàng và hoàn tiền một cách rõ ràng và dễ thấy trên trang web của bạn. Dựa trên những thông tin thu thập từ chính sách trả lại hàng này, Google có thể đăng chính sách trả lại hàng chung của bạn trên các quảng cáo và trang thông tin của bạn. Bạn có thể không được sử dụng các chính sách trả lại hàng không đáp ứng chính sách của Google.

 • Đảm bảo rằng chính sách trả lại hàng không chỉ áp dụng cho sản phẩm khiếm khuyết mà còn áp dụng cho nhiều trường hợp chung chung hơn, chẳng hạn như sự hối tiếc của người mua.
 • Đảm bảo rằng tất cả người dùng truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn đều có thể xem chính sách trả lại hàng mà không cần phải đăng nhập, đăng ký hoặc nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Xác nhận rằng chính sách trả lại hàng trong Merchant Center và trang web cũng như tại mọi vị trí của trang web (ở phần chân trang, trang trả lại hàng và biểu ngữ trang web) đều nhất quán với nhau.
 • Đảm bảo rằng trang web của bạn nêu rõ cách bạn xử lý các hoạt động liên quan đến việc trả lại hàng và hoàn tiền, ví dụ như khung thời gian bạn chấp nhận yêu cầu trả lại hàng, phương thức trả lại hàng, phí trả lại hàng, v.v.
 • Khi bạn nhắm sản phẩm đến một quốc gia cụ thể, hãy sử dụng ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó. Bạn cũng phải soạn chính sách trả lại hàng và hoàn tiền bằng ngôn ngữ giống với ngôn ngữ của trang web.

Hướng dẫn

Thêm chính sách trả lại hàng

Bạn có thể tạo một chính sách áp dụng cho một hoặc nhiều quốc gia. Sau khi đã tạo chính sách, bạn có thể thêm các chính sách ngoại lệ và thêm các quốc gia khác vào bất kỳ chính sách nào sau đó (miễn là quốc gia đó chưa được thêm vào một chính sách nào khác).

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Vận chuyển và trả lại hàng, rồi nhấp vào thẻ Hàng trả lại.
 3. Trong hộp ở trên cùng, hãy nhấp vào Thêm chính sách.
Lưu ý: Nếu trước đây bạn đã thêm một chính sách trả lại hàng cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí về sản phẩm, bạn có thể thêm một chính sách mới cho một hoặc nhiều quốc gia hoặc thêm trường hợp ngoại lệ vào mọi chính sách hiện có mà bạn đã tạo trước đây.

Bạn có thể thêm chính sách trả lại hàng trong mục "Hàng trả lại" trong Merchant Center (trong phần "Công cụ và cài đặt" > "Vận chuyển và trả lại hàng"), thông qua nguồn cấp dữ liệu hoặc thông qua Content API.

Bước 1: Chọn chương trình được áp dụng chính sách trả lại hàng

Chọn "Quảng cáo và trang thông tin miễn phí", sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về việc thêm chính sách trả lại hàng cho chương trình Mua trên Google

Bước 2: Chọn các quốc gia áp dụng chính sách trả lại hàng này
Chọn một hoặc nhiều quốc gia nơi bạn bán phần lớn các sản phẩm của mình, rồi nhấp vào Tiếp theo.

Bước 3: URL của chính sách trả lại hàng

 1. Nhập URL của chính sách trả lại hàng trên trang web của bạn.
 2. Chọn xem bạn có chấp nhận yêu cầu trả lại hàng từ các quốc gia đã chọn tại Bước 1 ở trên hay không.

Bước 4: Phương thức trả lại hàng

Chọn những phương thức mà khách hàng có thể trả lại sản phẩm, chẳng hạn như:

 • Tại cửa hàng
 • Tại quầy
 • Qua bưu điện

Bước 5: Thời hạn trả lại hàng và trường hợp ngoại lệ theo mùa

 1. Nhập số ngày mà khách hàng phải hoàn tất việc trả lại hàng.
 2. Thiết lập trường hợp ngoại lệ theo mùa cho những sản phẩm được đặt hàng trong một khoảng thời gian cụ thể và những sản phẩm không áp dụng chính sách trả lại hàng tiêu chuẩn (như trong mùa lễ).
  1. Đặt ngày áp dụng chính sách.
  2. Chỉ định ngày muộn nhất mà sản phẩm phải được trả lại hoặc số ngày của thời hạn trả lại hàng.
Lưu ý: Nếu bạn thiết lập một ngày cụ thể là hạn chót mà khách hàng được phép trả lại sản phẩm và ngày đó khác với thời hạn trả lại hàng của chính sách không theo mùa, thì chính sách được áp dụng sẽ là chính sách có lợi hơn trong số hai chính sách đó.

Bước 6: Tình trạng sản phẩm

Chọn xem bạn có cho phép trả lại sản phẩm nếu sản phẩm đó:

 • Mới. Tình trạng này có thể bao gồm sản phẩm còn nguyên bao bì hoặc sản phẩm chưa từng qua sử dụng.
 • Đã qua sử dụng. Tình trạng này có thể bao gồm sản phẩm đã mở bao bì hoặc đã dùng rất ít.

Bước 7: Phí trả lại hàng

 1. Chọn đơn vị tiền, điền phí nhập lại hàng vào kho và cho biết phí vận chuyển hàng trả lại của bạn
 2. Kiểm tra các thông tin chi tiết rồi nhấp vào Xong.

Thêm chính sách ngoại lệ

Để thêm trường hợp ngoại lệ, bạn cần phải chỉnh sửa những phần nội dung khác biệt đối với một số sản phẩm trong chính sách hiện có. Sau đó, hãy thêm nhãn chính sách trả lại hàng [return_policy_label] để bạn có thể gán trường hợp ngoại lệ này cho một số sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trong trình đơn công cụ, hãy nhấp vào Vận chuyển và trả lại hàng rồi nhấp vào thẻ Chính sách trả lại hàng.
 3. Chọn chính sách trả lại hàng mà bạn muốn thêm trường hợp ngoại lệ.
 4. Nhấp vào + Thêm chính sách ngoại lệ.
 5. Nhập tên của chính sách và nhãn. Trường hợp ngoại lệ trong chính sách trả lại hàng này sẽ chỉ áp dụng cho các mặt hàng có nhãn đó trong nguồn cấp dữ liệu.
 6. Đặt thời hạn trả lại hàng cho chính sách của bạn. Bạn có thể chọn: một số ngày sau khi giao hàng, trả lại hàng không giới hạn thời gian hoặc không được phép trả lại hàng.
 7. Chọn lý do yêu cầu khách hàng thanh toán phí vận chuyển hàng trả lại.
 8. Thêm phạm vi ngày và thời hạn trả lại hàng nếu bạn muốn áp dụng trường hợp ngoại lệ trong chính sách cho một phạm vi ngày cụ thể, chẳng hạn như trong mùa lễ.
 9. Kiểm tra các thông tin chi tiết, sau đó nhấp vào Lưu.

Thêm thuộc tính nhãn chính sách trả lại hàng cho các sản phẩm

Nếu chỉ có một chính sách trả lại hàng (chính sách mặc định), bạn không cần cập nhật nguồn cấp dữ liệu hoặc nếu muốn, bạn vẫn có thể thêm cột nhãn chính sách trả lại hàng [return_policy_label] vào nguồn cấp dữ liệu bằng cách dùng từ khoá "mặc định" làm giá trị nhãn cho mỗi sản phẩm.

Nếu đã tạo nhiều chính sách trả lại hàng, bạn cần thêm cột nhãn chính sách trả lại hàng [return_policy_label] vào nguồn cấp dữ liệu. Nếu bạn muốn áp dụng chính sách mặc định, hãy dùng từ khóa "mặc định" hoặc chỉ cần để trống cột này. Đối với các sản phẩm có trường hợp ngoại lệ khác với chính sách mặc định, hãy thêm tên nhãn mà bạn đã tạo cho chính sách ngoại lệ đó.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
71525
false
false