Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Ρύθμιση πολιτικών επιστροφής για διαφημίσεις Αγορών και δωρεάν καταχωρίσεις

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.
Αν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των πολιτικών επιστροφής για διαφημίσεις Αγορών και δωρεάν καταχωρίσεις στο Merchant Center Next, κάντε κλικ εδώ.

Όταν υποβάλετε τα δεδομένα προϊόντος σας για την εμφάνιση διαφημίσεων Αγορών ή δωρεάν καταχωρίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές επιστροφής προϊόντων/χρημάτων. Η πολιτική επιστροφής αποτελεί βασικό παράγοντα για τα άτομα που λαμβάνουν μια απόφαση αγοράς και η εμφάνιση των πολιτικών σας στις διαφημίσεις, τις καταχωρίσεις σας και το Gmail μπορεί να βοηθήσει στην απόδοση των προϊόντων σας.

Αυτή η εικόνα δείχνει τον τρόπο εμφάνισης των χαρακτηριστικών της πολιτικής επιστροφής στο Merchant Center.

Συμβουλή Αν εμφανιστεί μια σημείωση στις διαφημίσεις ή στις καταχωρίσεις σας με την ένδειξη ότι η πολιτική επιστροφής ισχύει για τα περισσότερα στοιχεία, αυτό σημαίνει ότι μπορέσαμε να καθορίσουμε την πολιτική επιστροφής χωρίς να την ανεβάσετε. Η μεταφόρτωση της πολιτικής σας ακολουθώντας τα βήματα σε αυτό το άρθρο θα καταργήσει τη συγκεκριμένη σημείωση. Οι πολιτικές επιστροφής που μεταφορτώνονται και επαληθεύονται έχουν προτεραιότητα έναντι των πολιτικών που έχουμε αντλήσει από τον ιστότοπό σας.

Πώς λειτουργεί

Για να ρυθμίσετε επιστροφές, θα πρέπει να δημιουργήσετε πολιτικές επιστροφής στον λογαριασμό σας στο Merchant Center. Οι πολιτικές επιστροφής μπορούν να συσχετιστούν με όλα τα προϊόντα, με συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων ή ακόμα και με ένα μεμονωμένο προϊόν χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό ετικέτα πολιτικής επιστροφής [return_policy_label] στη ροή προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κοινοποιήσετε την πολιτική επιστροφής αυτόματα με το Content API. Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να ρυθμιστεί μόνο από άτομα με εμπειρία ανάπτυξης ιστού, αλλά μόλις ολοκληρωθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε. Μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε την πολιτική επιστροφής σας μέσω του Content API.

Για κάθε πολιτική επιστροφής, μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως η καταλληλότητα επιστροφής και πότε οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για το κόστος της αποστολής επιστροφής.

Παραδείγματα

Σενάριο επιστροφής Πώς θα διαμορφώσετε πολιτικές επιστροφής
Αν έχετε μία βασική πολιτική για όλα τα στοιχεία που πουλάτε Δημιουργήστε μία πολιτική.
Αν διαθέτετε μία βασική πολιτική επιστροφής για εγχώριες πωλήσεις, αλλά δεν αποδέχεστε επιστροφές για διεθνείς πωλήσεις Δημιουργήστε μία πολιτική επιστροφής για τη χώρα στην οποία δέχεστε επιστροφές. Στη συνέχεια, ρυθμίστε μια άλλη πολιτική για "διεθνείς" χώρες στις οποίες πουλάτε τα προϊόντα σας, αλλά δεν δέχεστε επιστροφές.
Αν έχετε μία βασική πολιτική επιστροφής για τα περισσότερα στοιχεία, αλλά δεν είναι δυνατή η επιστροφή ορισμένων άλλων Δημιουργήστε μία βασική πολιτική επιστροφής που θα ισχύει για όλα τα στοιχεία. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια πολιτική εξαίρεσης, στην οποία θα υποδείξετε ότι δεν επιτρέπονται επιστροφές για ορισμένα στοιχεία. Στη διαδικασία πολιτικής εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια ετικέτα, την οποία θα εφαρμόσετε σε εξαιρούμενα προϊόντα στη ροή σας.

Ορισμένα προϊόντα που συνήθως δεν μπορούν να επιστραφούν είναι στοιχεία προσωπικής φροντίδας, εξοπλισμός ασφαλείας και προϊόντα προσαρμοσμένης παραγωγής, όπως χαρακτικά.

Αν έχετε μία βασική πολιτική επιστροφής για τα περισσότερα στοιχεία, αλλά ορισμένα στοιχεία πρέπει να επιστραφούν νωρίτερα από άλλα.

(για παράδειγμα, ηλεκτρονικά είδη κορυφαίας ποιότητας)

Δημιουργήστε μία βασική πολιτική επιστροφής που θα ισχύει για όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να επιστραφούν εντός 30 ημερών. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια πολιτική εξαίρεσης για να υποδείξετε ότι τα στοιχεία για τα οποία έχει εφαρμοστεί η εξαίρεση θα πρέπει να επιστραφούν εντός 14 ημερών.

Στη διαδικασία πολιτικής εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια ετικέτα, την οποία θα εφαρμόσετε σε εξαιρούμενα προϊόντα στη ροή σας.

Συνδυασμός Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό οποιωνδήποτε από τα παραπάνω, το οποίο σημαίνει ότι θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια βασική πολιτική και πολλές εξαιρέσεις. Στη συνέχεια, θα εφαρμόσετε την κατάλληλη ετικέτα στα συναφή προϊόντα στη ροή σας.

Προϋποθέσεις

Προσφέρετε σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες επιστροφής χρημάτων και προϊόντων στον ιστότοπό σας. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτήν την πολιτική επιστροφής, η Google μπορεί να εμφανίσει τη γενική πολιτική επιστροφής σας στις διαφημίσεις, τις καταχωρίσεις σας και το Gmail. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε πολιτικής επιστροφής που δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές της Google.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικές επιστροφής ισχύουν όχι μόνο για ελαττωματικά προϊόντα, αλλά και για πιο γενικές περιπτώσεις, όπως η αλλαγή γνώμης του αγοραστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι η πολιτική επιστροφής είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες που επισκέπτονται το διαδικτυακό σας κατάστημα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση, εγγραφή ή εισαγωγή προσωπικών στοιχείων.
 • Επιβεβαιώστε ότι οι πολιτικές επιστροφής είναι συνεπείς στο Merchant Center και στον ιστότοπο, καθώς και σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, για παράδειγμα, στο υποσέλιδο, στη σελίδα επιστροφών και στο banner ιστού.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπός σας αναφέρει με σαφήνεια τον τρόπο που χειρίζεστε τις ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με τις επιστροφές προϊόντων και χρημάτων, για παράδειγμα, το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου αποδέχεστε επιστροφές προϊόντων, τη μέθοδο επιστροφής, τις χρεώσεις επιστροφής κ.ο.κ.

Οδηγίες

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε πολιτικές αποστολής ή επιστροφής στο Search Console. Αν έχετε ήδη ρυθμίσει πολιτικές επιστροφής στο Search Console, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε στο Search Console ή να τις τροποποιήσετε στο Merchant Center.

Προσθήκη πολιτικής επιστροφής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολιτική που ισχύει σε μία χώρα ή σε πολλές χώρες. Μόλις δημιουργήσετε μια πολιτική, μπορείτε να προσθέσετε πολιτικές εξαίρεσης και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον χώρες σε οποιαδήποτε πολιτική αργότερα (εφόσον η συγκεκριμένη χώρα δεν περιλαμβάνεται ήδη σε μια διαφορετική πολιτική).

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και ρυθμίσεων Merchant Center Settings [icon].
 2. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Αποστολές και επιστροφές.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιστροφές.
 4. Στο πλαίσιο στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πολιτικής.
Σημείωση: Μπορεί να δείτε προτάσεις για την πολιτική επιστροφής. Αυτές οι προτάσεις έχουν προσαρμοστεί για εσάς με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό σας και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη. Μπορείτε να τις αποδεχτείτε πλήρως ή μερικώς, ή να τις αγνοήσετε και να ξεκινήσετε από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική επιστροφής πριν την αποθήκευση ή να την επεξεργαστείτε ανά πάσα στιγμή.

Οι πολιτικές επιστροφής μπορούν να προστεθούν στην ενότητα Επιστροφές στο Merchant Center (στη διαδρομή Εργαλεία και ρυθμίσεις > Αποστολή και επιστροφές), μέσω ροών ή μέσω του Content API.

Βήμα 1: Επιλέξτε το πρόγραμμα για το οποίο ισχύει η πολιτική επιστροφής

Επιλέξτε "Διαφημίσεις και δωρεάν καταχωρίσεις" και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Μάθετε σχετικά με τη Ρύθμιση πολιτικών επιστροφής για το Buy on Google.

Βήμα 2: Επιλέξτε τις χώρες στις οποίες ισχύει αυτή η πολιτική επιστροφής
Επιλέξτε τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες πουλάτε τα περισσότερα προϊόντα σας και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Βήμα 3: URL πολιτικής επιστροφής

 1. Καταχωρίστε το URL για την πολιτική επιστροφής στον ιστότοπό σας.
 2. Επιλέξτε αν αποδέχεστε ή όχι επιστροφές από τις χώρες που επιλέξατε στο Βήμα 1 παραπάνω.

Βήμα 4: Μέθοδος επιστροφής

Επιλέξτε τις διάφορες μεθόδους με τις οποίες οι πελάτες μπορούν να επιστρέψουν τα προϊόντα σας, όπως:

 • Στο κατάστημα
 • Σε κιόσκι
 • Μέσω ταχυδρομείου

Αν επιλέξετε να επιτρέψετε στους πελάτες σας να επιστρέφουν τα προϊόντα μέσω ταχυδρομείου, θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες σας λαμβάνουν την ετικέτα επιστροφής. Ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Λήψη/εκτύπωση
 • Στη συσκευασία
 • Ευθύνη πελάτη

Βήμα 5: Χρονικό περιθώριο επιστροφών και εποχική παράκαμψη

 1. Καταχωρίστε τον αριθμό των ημερών που έχουν οι πελάτες να ολοκληρώσουν επιστροφές.
 2. Ορίστε μια εποχική παράκαμψη για προϊόντα που παραγγέλλονται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και για τα οποία υπάρχει εξαίρεση από την τυπική πολιτική επιστροφής (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των εορτών).
  1. Ορίστε τις ημερομηνίες για τις οποίες θα ισχύει η πολιτική.
  2. Καθορίστε την τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να επιστραφούν τα προϊόντα ή τον αριθμό των ημερών του χρονικού περιθωρίου επιστροφών.

Σημείωση Αν ορίσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία έως την οποία μπορούν να επιστραφούν τα προϊόντα και αυτή η ημερομηνία διαφέρει από το χρονικό περιθώριο επιστροφών μιας μη εποχικής πολιτικής, θα ισχύει η πιο ευνοϊκή από τις δύο πολιτικές.

Βήμα 6: Κατάσταση προϊόντων

Επιλέξτε αν θα επιτρέπετε την επιστροφή των προϊόντων αν είναι:

 • Καινούργια. Αυτή η επιλογή μπορεί να περιλαμβάνει μη ανοιγμένα προϊόντα στην αρχική συσκευασία και προϊόντα που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.
 • Χρησιμοποιημένα. Σε αυτήν την επιλογή μπορεί να περιλαμβάνονται προϊόντα που είναι ελαφρώς χρησιμοποιημένα ή ανοιγμένα.

Βήμα 7: Χρεώσεις επιστροφής

 1. Επιλέξτε το νόμισμα, εισαγάγετε την προμήθεια ανεφοδιασμού και υποδείξτε το κόστος αποστολής επιστροφής
 2. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες που καταχωρίσατε και κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Προσθήκη πολιτικής εξαίρεσης

Για προσθήκη εξαίρεσης, θα πρέπει να αλλάξετε τα τμήματα της υπάρχουσας πολιτικής σας που διαφέρουν για συγκεκριμένα προϊόντα. Στη συνέχεια, θα προσθέσετε μια ετικέτα πολιτικής επιστροφής [return_policy_label], ώστε να μπορείτε να εκχωρήσετε αυτήν την εξαίρεση σε συγκεκριμένα προϊόντα στη ροή σας.

 1. Στον λογαριασμό σας στο Merchant Center, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και ρυθμίσεων Merchant Center Settings [icon].
 2. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Αποστολές και επιστροφές.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιστροφές.
 4. Επιλέξτε την πολιτική επιστροφής στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εξαίρεση.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη πολιτικής εξαίρεσης.
 6. Εισαγάγετε το όνομα της πολιτικής και μια ετικέτα. Αυτή η εξαίρεση πολιτικής επιστροφής θα ισχύει μόνο για όσα στοιχεία έχουν τη συγκεκριμένη ετικέτα στη ροή σας.
 7. Ορίστε το χρονικό περιθώριο επιστροφών για την πολιτική σας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό ημερών μετά την παράδοση, επιστροφή οποτεδήποτε ή να μην επιτρέπονται καθόλου επιστροφές.
 8. Επιλέξτε τους λόγους που οι πελάτες πρέπει να πληρώνουν προμήθειες αποστολής επιστροφής.
 9. Προσθέστε ένα εύρος ημερομηνιών και ένα χρονικό περιθώριο επιστροφών, αν θέλετε η εξαίρεση πολιτικής να ισχύει για συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.
 10. Ελέγξτε τα στοιχεία σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Προσθήκη χαρακτηριστικού ετικέτας πολιτικής επιστροφής σε προϊόντα

Αν έχετε μόνο μία πολιτική επιστροφής (η προεπιλεγμένη πολιτική), δεν χρειάζεται να κάνετε ενημερώσεις στη ροή σας ή, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε τη στήλη ετικέτα πολιτικής επιστροφής [return_policy_label] στη ροή σας χρησιμοποιώντας την λέξη-κλειδί "προεπιλογή" ως την τιμή ετικέτας για κάθε προϊόν.

Αν δημιουργήσατε πολλές πολιτικές επιστροφής, θα πρέπει να προσθέσετε τη στήλη ετικέτα πολιτικής επιστροφής [return_policy_label] στη ροή σας. Αν ισχύει η προεπιλεγμένη πολιτική, χρησιμοποιήστε τη λέξη-κλειδί "προεπιλογή" ή απλώς διατηρήστε αυτήν τη στήλη κενή. Για τα προϊόντα που έχουν εξαίρεση από την προεπιλεγμένη πολιτική, προσθέστε το όνομα ετικέτας που δημιουργήσατε για τη συγκεκριμένη πολιτική εξαίρεσης.

Έλεγχος της κατάστασης επαλήθευσης της πολιτικής επιστροφής

Η Google επαληθεύει τις πολιτικές επιστροφής πριν τις χρησιμοποιήσετε. Στη στήλη Κατάσταση της καρτέλας Επιστροφές, θα εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Επαληθεύτηκε: Η πολιτική σας εγκρίθηκε.
 • Σε εκκρεμότητα: Ο έλεγχος της πολιτικής σας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
 • Απορρίφθηκε: Η πολιτική σας δεν έχει εγκριθεί. Βεβαιωθείτε ότι η πολιτική επιστροφής πληροί τις απαιτήσεις και ενημερώστε την, αν χρειάζεται.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού