Zezwalanie Google na obliczanie szybkości dostawy

Jeśli jesteś sprzedawcą wysyłającym produkty do klientów w Stanach Zjednoczonych, możesz pozwolić Google na obliczenie szybkości dostawy (czasami nazywanej „czasem dostawy”) do każdego klienta.

Szybkość dostawy ma decydujące znaczenie podczas podejmowania decyzji o zakupie. Pozwalając Google na obliczanie szybkości dostawy, otrzymasz następujące korzyści:

 • Przejrzystość i dokładność: ręcznie skonfigurowane szybkości dostawy są często bardzo zachowawcze, ponieważ zazwyczaj bierze się pod uwagę najdalsze lokalizacje. Szybkość dostawy obliczona przez Google jest określana na podstawie lokalizacji klienta, przez co często jest bardziej precyzyjna.
 • Łatwe wprowadzanie: po aktywacji obliczania przez Google szybkości dostawy szacowany czas dostawy jest automatycznie obliczany i wyświetlany w odpowiednich reklamach oraz bezpłatnych informacjach o produktach.

Google może obliczać szybkość dostawy na 2 sposoby:

Korzystając z miejsc dostawy i informacji od przewoźnika

Google wykorzystuje lokalizacje dostawy klientów i magazynów, a także informacje od przewoźników, aby oszacować szybkość dostawy produktu.

Całkowity czas dostawy widoczny dla każdego klienta zależy od czasu obsługi zamówienia i czasu przewozu. Oszacowany czas jest unikalny dla miejsca dostawy danego klienta i zakupionego produktu. Nadal musisz podać czas obsługi zamówienia. Google obliczy czas przewozu oraz ogólną szybkość dostawy.

Jak to działa

Aby obliczyć unikalną szybkość dostawy, która będzie wyświetlana w informacjach o produkcie, Google wykorzystuje lokalizację magazynów, lokalizację dostawy klienta i informacje dotyczące dostawy od przewoźników (np. tabele czasu przewozu wybranego przez Ciebie przewoźnika).

Aby dołączyć do programu, musisz:

 • wysyłać produkty do klientów w Stanach Zjednoczonych;
 • mieć magazyny w Stanach Zjednoczonych;
 • korzystać z usług jednego z naszych przewoźników (UPS, USPS, FedEx).

Zakładamy, że każdy z Twoich magazynów ma ten sam zestaw produktów. Google będzie obliczać szybkość dostawy na podstawie tego założenia. Jeśli w ramach tej samej oferty masz wiele usług dostawy (dowolnego typu), pokażemy szybkość dostawy powiązaną z najtańszą usługą dostawy na podstawie lokalizacji klienta. Jeśli najtańsza usługa dostawy to ta, w przypadku której wskazałeś wiele magazynów lub różne usługi przewoźników, wyświetlimy największą szybkość na podstawie możliwości łączenia różnych magazynów i usług przewoźników.

 • Jeśli masz różne produkty w różnych magazynach, możesz utworzyć usługę dostawy, która będzie dostępna tylko w przypadku wybranych produktów lub regionów.
Uwaga: jeśli jesteś przewoźnikiem i chcesz znaleźć się na naszej liście, wypełnij ten formularz zgłoszenia zainteresowania.

Dostępność

Funkcja obliczania szybkości dostawy przez Google jest obecnie dostępna tylko dla sprzedawców, którzy wysyłają zamówienia do klientów w Stanach Zjednoczonych. Magazyny spoza tego kraju, które wysyłają produkty do klientów w Stanach Zjednoczonych, obecnie nie kwalifikują się do korzystania z tej funkcji. Powiadomimy Cię, jeśli ta funkcja (w tym dostawa do klientów spoza Stanów Zjednoczonych) będzie dostępna w innych regionach.

Ustawianie czasu przewozu obliczonego przez przewoźnika dla nowej usługi dostawy

 1. W sekcji „Jak chcesz określić czasy dostawy w przypadku tej usługi?” wybierz Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie przewoźnika lub partnera.
 2. W sekcji „Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie” wybierz przewoźnika i miejsca nadania.
 3. Podaj miejsca nadania. Jeśli jeszcze nie ma takiego miejsca, użyj opcji Dodaj nowe miejsce nadania. Podaj nazwę, adres, czas obsługi zamówienia i informacje o ostatecznym terminie składania zamówień.
  • Dla jednego magazynu możesz utworzyć wiele usług dostawy.
  • W każdej chwili możesz zaktualizować lokalizację i czas obsługi zamówienia w magazynie, klikając „Moje lokalizacje” na stronie głównej dostawy. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zastosowane we wszystkich usługach dostawy, które dotyczą tego magazynu.
 4. Wybierz przewoźników i poziomy ich usług.
 5. Kliknij Dalej, aby skonfigurować koszty dostawy naliczane klientom.
  • Każda usługa dostawy może mieć tylko jedną platformę kosztów dostawy (np. bezpłatną dostawę lub stałą opłatę), którymi obciążasz klientów. Jeśli usługa dostawy obejmuje wiele magazynów lub usług przewoźnika, wszystkie możliwe kombinacje magazynów i usług przewoźnika muszą korzystać z tej samej platformy kosztów dostawy. Musisz utworzyć oddzielną usługę dostawy dla każdej platformy kosztów dostawy, którymi obciążasz klientów.
 6. Kliknij Zapisz – od teraz możesz już korzystać z tej usługi dostawy.

Ustawianie czasu przewozu obliczonego przez przewoźnika dla istniejącej usługi dostawy

 1. W tabeli podsumowania na stronie głównej usługi dostawy wybierz usługę dostawy, którą chcesz zaktualizować.
 2. Kliknij ikonę edycji Edytuj obok pozycji „Czas dostawy”.
 3. W sekcji „Jak chcesz określić czasy dostawy w przypadku tej usługi?” wybierz Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie przewoźnika lub partnera.
 4. W sekcji „Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie” wybierz przewoźnika i miejsca nadania.
 5. Wybierz miejsca nadania. Jeśli jeszcze nie ma takiego miejsca, użyj opcji Dodaj nowe miejsce nadania. Podaj nazwę, adres, czas obsługi zamówienia i informacje o ostatecznym terminie składania zamówień.
  • Dla jednego magazynu możesz utworzyć wiele usług dostawy.
  • W każdej chwili możesz zaktualizować lokalizację i czas obsługi zamówienia w magazynie, wybierając Moje lokalizacje na stronie głównej dostawy. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zastosowane we wszystkich usługach dostawy, które dotyczą tego magazynu.
 6. Wybierz przewoźników i poziomy ich usług.
 7. Kliknij Dalej, aby w razie potrzeby zaktualizować koszty dostawy, którymi obciążasz klientów.
  • Każda usługa dostawy może mieć tylko jedną platformę kosztów dostawy (np. bezpłatną dostawę lub stałą opłatę), którymi obciążasz klientów. Jeśli usługa dostawy obejmuje wiele magazynów lub usług przewoźnika, wszystkie możliwe kombinacje magazynów i usług przewoźnika muszą korzystać z tej samej platformy kosztów dostawy. Musisz utworzyć oddzielną usługę dostawy dla każdej platformy kosztów dostawy, którymi obciążasz klientów.
 8. Kliknij Zapisz – od teraz możesz już korzystać z tej usługi dostawy.

Korzystanie z danych historycznych śledzenia zamówień i danych dostawy od partnera

Google wykorzystuje historyczne dane śledzenia zamówień i przewidywane daty dostawy określane przez partnera na poziomie oferty w połączeniu z możliwościami naszych systemów uczących się, aby obliczać dla klientów jak najdokładniejszą szybkość dostawy.

Jak to działa

Gdy połączysz konto Merchant Center z partnerem, Google będzie w stanie obliczać szybkość dostawy w Twoim imieniu. Poprzez połączone konto Google pobierze historyczne dane śledzenia zamówień lub szacunkowe daty dostawy na poziomie ofert dla Twoich istniejących ofert, aby obliczyć niestandardowe szybkości dostawy dostosowane do Twojej działalności. Historyczne dane śledzenia zamówień mogą obejmować wszystkie zamówienia (na przykład te dokonane w Twojej witrynie), a nie tylko te, które zostały zrealizowane za pomocą usługi Kup przez Google. Te dane będą też używane do ulepszania własnych modeli systemów uczących się opracowanych przez Google dla wszystkich sprzedawców, ale nigdy nie będą udostępniane innym sprzedawcom i firmom zewnętrznym. Więcej informacji o Polityce prywatności Google

Dane śledzenia zamówień obejmują:

 • informacje o zamówieniu, w tym identyfikator zamówienia, czas jego utworzenia, kod pocztowy miejsca dostawy i kod regionu;
 • koszt wysyłki pobierany od kupującego;
 • informacje o wysyłce, w tym nazwę przewoźnika, numer śledzenia, miejsce nadania, miejsce dostawy i czas wysyłki dla każdej przesyłki powiązanej z zamówieniem;
 • informacje o elementach zamówienia, w tym o zamówionych produktach.

Nie wszystkie wymienione powyżej informacje są wymagane. Nie będziemy też pobierać nazw klientów ani dokładnych adresów.

Aby dołączyć do programu, musisz:

 • wysyłać produkty do klientów w Stanach Zjednoczonych;
 • korzystać z usług jednego z naszych partnerów, takich jak CedCommerce, Sales & Orders, ShipHero, ShipStation i Simprosys;
  • jeśli korzystasz z usług wielu partnerów, musisz utworzyć nową usługę dostawy dla każdego z nich.
Uwaga: jeśli jesteś partnerem i chcesz znaleźć się na naszej liście, wypełnij ten formularz zgłoszenia zainteresowania.

Aby utworzyć połączenie z partnerem, wykonaj te czynności podczas konfiguracji czasu dostawy:

 1. W sekcji „Jak chcesz określić czasy dostawy w przypadku tej usługi?” wybierz Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie przewoźnika lub partnera.
 2. W sekcji „Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie” wybierz Twoich danych dostawy otrzymanych od partnera.
 3. Wybierz partnera i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć konto.
 4. Ustaw dodatkowy czas dostawy na wypadek, gdyby nie było wystarczającej ilości danych dostawy, aby wygenerować prognozę. Jest to wymagane. Więcej informacji o konfiguracji przewidywanego czasu dostawy
 5. Kliknij Dalej, aby skonfigurować koszty dostawy naliczane klientom.

Jeśli chcesz ręcznie przesłać historyczne dane śledzenia zamówień zamiast dokonywać połączenia z partnerem, wykonaj te czynności:

 1. W sekcji „Jak chcesz określić czasy dostawy w przypadku tej usługi” wybierz Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie przewoźnika lub partnera.
 2. W sekcji „Pokaż niestandardowe czasy dostawy na podstawie” wybierz Twoich danych dostawy otrzymanych od partnera.
 3. Kliknij Przełącz na przesyłanie ręczne. Więcej informacji o przesyłaniu ręcznym
 4. Przeciągnij i upuść w narzędziu plik TSV lub XML z historycznymi danymi śledzenia zamówień.
 5. Ustaw dodatkowy czas dostawy na wypadek, gdyby nie było wystarczającej ilości danych dostawy, aby wygenerować prognozę. Jest to wymagane. Więcej informacji o konfiguracji przewidywanego czasu dostawy
 6. Kliknij Dalej, aby skonfigurować koszty dostawy naliczane klientom.

Gdy tworzysz usługę dostawy poprzez połączenie z partnerem lub ręcznie podajesz historyczne dane o śledzeniu zamówień, masz możliwość automatycznego ulepszenia dostaw dla wszystkich ofert w ramach wszystkich reklam, bezpłatnych informacji o produktach i ofert Kup przez Google w Stanach Zjednoczonych. Włączając automatyczne ulepszanie dostawy, zgadzasz się na to, żebyśmy mogli ulepszać dokładność ręcznie skonfigurowanych czasów dostawy wyświetlanych klientom. Dokładniejszy czas dostawy, zwłaszcza jeśli jest krótki, zwykle prowadzi do zwiększenia współczynnika konwersji. Automatyczne ulepszenia dostawy możesz wyłączyć w dowolnym momencie, usuwając usługę dostawy połączoną z partnerem lub korzystającą z ręcznie wysyłanych danych śledzenia zamówień.

Rozłączanie

Aby zarządzać połączonym partnerem lub rozłączyć partnera, wejdź na stronę „Połączone konta” w Merchant Center i kliknij kartę Platformy. Odłączenie partnera powoduje usunięcie autoryzacji Google do pobierania danych od tego partnera. Wszystkie wcześniejsze dane partnera zostaną usunięte w ciągu 120 dni. Wszystkie usługi dostawy, które korzystały z tych danych partnera, pozostaną aktywne i będą bazowały na dodatkowo określonym czasie dostawy.

Weryfikacja danych dostawy

Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z partnerem, automatycznie włączysz weryfikację danych dostawy, która umożliwia Google weryfikację ręcznie skonfigurowanej szybkości dostawy dla dowolnej oferty w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji o weryfikacji danych dostawy

Uwaga: tak jak w przypadku każdej usługi dostawy, w każdej chwili możesz wstrzymać lub usunąć usługę dostawy powiązaną z partnerem. W dowolnym momencie możesz też zmienić usługę dostawy powiązaną z partnerem na standardową, ręcznie skonfigurowaną zasadę.

Informacje o szybkości dostawy (czasie dostawy)

Szybkość dostawy to ważna informacja dla klientów rozważających zakup. Jeśli chcesz wyświetlać tę informację, możesz określić czas przewozu dla każdej usługi dostawy, a także czas obsługi zamówienia w przypadku każdego produktu.

Czas przewozu to liczba dni roboczych potrzebnych przewoźnikowi na dostarczenie paczki po odebraniu jej z Twojego obiektu. Możesz skonfigurować opcje czasu przewozu w ramach każdej usługi dostawy na koncie Merchant Center.

Czas obsługi zamówienia to liczba dni roboczych potrzebnych do przetworzenia zamówienia przed jego wysłaniem. Czas obsługi zwykle rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez klienta i kończy się, gdy przewoźnik odbierze paczkę do wysyłki. Tę wartość przesyłasz w Merchant Center w ramach usługi dostawy lub w danych produktów (za pomocą atrybutów maksymalny czas obsługi zamówienia [max_handling_time] oraz minimalny czas obsługi zamówienia [min_handling_time]). Więcej informacji o konfigurowaniu szybkości dostawy

Uwaga: aby wyświetlać szybkość dostawy w informacjach o produkcie w Kup przez Google, musisz używać usługi dostawy do konfiguracji ustawień dostawy. Atrybuty podrzędne związane z czasem dostawy w ramach atrybutu dostawa [shipping] mają zastosowanie tylko do reklam i bezpłatnych informacji. Nie mają zastosowania do informacji o produkcie w Kup przez Google.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false