Nagrywanie spotkania wideo

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Porównanie wersji G Suite.

„.”

Jeśli jesteś organizatorem spotkania lub należysz do domeny organizatora, możesz nagrywać spotkania wideo, aby inne osoby mogły je później oglądać.

Podczas nagrywania spotkania wideo:

 • Nagrania obejmują okno główne i pasek zdjęć uczestników, w tym aktywnego mówcę oraz prezentowane dokumenty. Inne okna i powiadomienia nie są uwzględniane. Przypięcie uczestnika nie ma wpływu na to, kto jest widoczny w nagraniu.
 • Nagrania są zapisywane na Dysku Google organizatora spotkania oraz w wydarzeniu z Kalendarza. Oprócz tego organizator spotkania otrzymuje e-maila z linkiem do nagrania.
 • Osoby spoza organizacji, użytkownicy aplikacji mobilnych oraz osoby dołączające do spotkania przy użyciu telefonu otrzymują powiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu nagrywania, ale nie mogą go kontrolować.
 • Jeśli w trakcie nagrywania uczestnik włączy napisy na żywo, napisy nie zostaną zapisane i nie pojawią się podczas odtwarzania nagrania.

Przykłady

 • Możesz nagrywać prezentacje zespołu i udostępniać je współpracownikom.
 • Możesz nagrywać materiały szkoleniowe i udostępniać je uczniom lub nowym pracownikom.
 • Możesz nagrać konferencję dla osób, które nie mogą w niej uczestniczyć.

Rozpoczynanie i zatrzymywanie nagrywania „.”

 1. Otwórz Meet i rozpocznij spotkanie wideo lub dołącz do niego.
 2. Kliknij Więcej Więcej a następnie Nagraj spotkanie.
 3. Poczekaj na rozpoczęcie nagrywania.  
  Pozostali uczestnicy spotkania są powiadamiani o rozpoczęciu i zatrzymaniu nagrywania.
 4. Aby wyłączyć rejestrowanie, kliknij Więcej Więcej a następnie Zatrzymaj nagrywanie.
  • Nagrywanie jest też zatrzymywane, gdy wszyscy uczestnicy opuszczą spotkanie.
 5. Kliknij Zatrzymaj nagrywanie jeszcze raz, aby potwierdzić tę czynność.
 6. Poczekaj co najmniej dziesięć minut na wygenerowanie i zapisanie pliku z nagraniem w folderze nagrań z Meet na Moim dysku organizatora spotkania. Osoba, która rozpoczęła nagrywanie, i organizator spotkania otrzymają też e-maila z linkiem do nagrania.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w wersji komputerowej. Użytkownicy aplikacji mobilnych otrzymują powiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu nagrywania, ale nie mogą go kontrolować.

Odtwarzanie, udostępnianie, pobieranie i zapisywanie nagrania „.”

Na Dysku Google

Nagrania są zapisywane na Dysku Google organizatora wydarzenia w podfolderze Mojego dysku (folder Mój dysk > Nagrania z Meet). Jeśli jednak zmieni się organizator lub spotkanie odbędzie się poza wydarzeniem w kalendarzu, link do spotkania zostanie wysłany do osoby, która utworzyła wydarzenie.

 1. Otwórz Dysk i kliknij dwukrotnie plik nagrania, aby go odtworzyć.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby udostępnić nagranie, zaznacz plik i kliknij Udostępnij Tylko. Możesz też kliknąć Link Link i wkleić link w e-mailu lub na czacie.
  • Aby pobrać nagranie, zaznacz plik i kliknij Więcej Więcej a potem Pobierz Pobierz.
  • Aby dodać nagranie do Mojego dysku, zaznacz plik i kliknij Dodaj do Mojego dysku Dodaj do Mojego dysku.

Wysyłanie linku e-mailem

Osoba, która rozpoczęła nagrywanie, i organizator spotkania otrzymują e-maila z linkiem do nagrania.

 1. Kliknij link w e-mailu.
 2. Poczekaj na otwarcie nagrania.
 3. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby odtworzyć nagranie, kliknij Odtwórz Odtwórz.
  • Aby udostępnić nagranie, kliknij Więcej Więcej a potem Udostępnij Dodaj osoby. Wpisz nazwy lub adresy e-mail użytkowników i kliknij Gotowe.

   Uwaga:: możesz też skopiować i udostępnić link.

  • Aby pobrać plik, kliknij Pobierz Download.
  • Aby dodać nagranie do obecnego folderu, kliknij Dodaj do Mojego dysku Dodaj do Mojego dysku.

W wydarzeniu w Kalendarzu

Link do nagrania zostanie automatycznie dodany do wydarzenia w Kalendarzu, które jest powiązane z danym spotkaniem, jeśli nagranie rozpocznie się i zakończy w zaplanowanym terminie tego spotkania. Goście z domeny, do której należy organizator spotkania, automatycznie uzyskają dostęp do nagrania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?