Duo en Meet zijn samengevoegd in een nieuwe Meet-app. Gebruikers van de app Meet (origineel) kunnen de nieuwe app downloaden.

Een videovergadering opnemen

Vereisten om een videovergadering op te nemen

U kunt videovergaderingen opnemen met deze Google Workspace-versies:

 • Business Plus
 • Business Standard
 • Essentials
 • Education Plus (beschikbaar voor gebruikers met een docenten- of leerlinglicentie)
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Plus
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Starter
 • Google One-abonnement met 2 TB of meer opslagruimte
 • Teaching and Learning Upgrade (beschikbaar voor gebruikers met een Teaching and Learning Upgrade-licentie)
 • Workspace Individual-abonnement
Tip: Als u Google Workspace-beheerder bent en Google Meet beheert voor uw organisatie, moet u eerst het opnemen van vergaderingen toestaan.

Meer informatie over wie een vergadering kan opnemen

Als u een vergadering wilt opnemen, moet een Google Workspace-beheerder de mogelijkheid om vergaderingen op te nemen, aanzetten voor uw account.

U kunt in deze situaties opnemen:

 • U bent de host hvan de vergadering.
 • U hoort niet bij de organisatie van de host, maar bent gepromoveerd tot co-host.
 • U hoort bij de organisatie van de host en hostbeheer staat uit.
 • U bent docent of mededocent bij vergaderingen die zijn gemaakt via Google Classroom.

Google Workspace for Education-accounts:

Education Fundamentals- of Education Standard-accounts: Docenten/medewerkers of leerlingen kunnen vergaderingen opnemen die ze hebben georganiseerd.
Teaching and Learning Upgrade-accounts: Iedereen in dezelfde organisatie als de organisator van de vergadering kan een vergadering opnemen.
Education Plus: Docenten/medewerkers of leerlingen kunnen vergaderingen opnemen die ze hebben georganiseerd en vergaderingen die zijn georganiseerd door iemand in hun organisatie.
Tip: U kunt geen vergadering opnemen waaraan u alleen deelneemt om te presenteren. Neem eerst deel aan de videovergadering, start uw presentatie en neem de vergadering vervolgens op.

Meer informatie over wat er wordt opgenomen in een videovergadering

Belangrijk: Voordat u presenteert vanuit Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties, moet u deelnemen aan de vergadering om te zien of deze wordt opgenomen.

In opnamen is de actieve spreker te zien en alles wat er wordt gepresenteerd. U kunt er ook voor kiezen de ondertiteling van de vergadering op te nemen. Opnamen worden opgeslagen in de map met Meet-opnamen in Mijn Drive van de organisator. Er wordt een e-mail met de opnamelink naar de organisator van de vergadering gestuurd en naar de persoon die de opname heeft gestart. De link wordt toegevoegd aan de Agenda-afspraak.

Andere vensters of meldingen worden niet opgenomen. Als u een deelnemer vastzet, heeft dit geen invloed op wie er wordt getoond in de opname.

Deze mensen ontvangen een melding als een opname wordt gestart of gestopt, maar kunnen de opname niet bedienen:

 • Mensen buiten uw organisatie
 • Gebruikers van de mobiele app
 • Mensen die inbellen met een telefoon
Belangrijk: Als een vergadering wordt opgenomen, wordt het chatgesprekslogboek ook opgeslagen.

Welk deel van een Meet-chat wordt opgenomen?

Chats worden opgenomen voor de volledige duur van de opgenomen video.

Waar wordt een Meet-chat opgeslagen?

Chats worden opgeslagen als sbv-bestand in de Drive van de organisator van de vergadering.

Hoe speel ik opnamen van Meet-chats af?

U kunt opnamen van Meet-chats afspelen via een mediaspeler. Als u een opname afspeelt in een mediaspeler, zoals VLC Media Player, wordt de chatcontent getoond als ondertiteling.

Hoe speel ik opgenomen ondertiteling af?

Ondertiteling wordt automatisch ingesloten in de opname die u krijgt.

 • Als u de opname in Google Drive afspeelt via de YouTube-speler, kunt u op Ondertiteling Ondertiteling klikken om de ondertiteling bij de opname af te spelen.
 • Als u de opname downloadt, kunt u deze afspelen en de ondertiteling aanzetten in apps als VLC Media Player of QuickTime Player.
Tip: Als u ondertiteling opneemt, is het opnamebestand misschien al klaar voordat de ondertiteling beschikbaar is als u de opname afspeelt in Google Drive. De ondertiteling kan beschikbaar komen een paar uur nadat het opnamebestand is gemaakt.

Wanneer vergaderingen opnemen

Het is handig om vergaderingen op te nemen als u de vergadering later wilt terugkijken of wilt delen met mensen die niet konden deelnemen. Voorbeeld:

 • Teampresentaties die on demand beschikbaar moeten zijn voor leerlingen en nieuwe medewerkers
 • Conferencepresentaties die u later met mensen wilt delen
 • Virtuele trainingssessies die mensen on demand kunnen afspelen

Meer informatie over hoe u een opname start en stopt

Belangrijk: Opnemen is alleen beschikbaar vanuit Meet op een computer. Gebruikers in de mobiele app krijgen een melding als de opname wordt gestart of gestopt, maar kunnen zelf geen opnamen starten of stoppen.
Vergaderingen kunnen maximaal 8 uur lang worden opgenomen. Na 8 uur wordt de opname automatisch gestopt.
 1. Start of neem deel aan een vergadering in Google Meet.
 2. Klik rechtsonder op Activiteiten en dan Opnemen.
  • Als u ook de ondertiteling van de vergadering wilt opnemen, selecteert u een taal voor de ondertiteling.
  • In sommige gevallen is het opnamebestand klaar voordat de ondertiteling beschikbaar is als u de opname afspeelt in Google Drive. De ondertiteling kan beschikbaar komen een paar uur nadat het opnamebestand is gemaakt.
 3. Klik op Opname starten.
 4. Klik in het venster dat wordt geopend op Starten.
 5. Wacht tot de opname begint. Deelnemers krijgen een melding als de opname wordt gestart of gestopt.
 6. Als u een opname wilt stoppen, klikt u op Activiteiten en dan Opnemen en dan Opname stoppen.
 7. Klik op Opname stoppen in het venster dat wordt geopend.
  • Tip: De opname stopt automatisch als alle deelnemers de vergadering hebben verlaten.

De opname wordt opgeslagen in de map Mijn Drive > Meet-opnamen van de organisator van de vergadering. De organisator van de vergadering en de persoon die de opname heeft gestart krijgen een e-mail met een link naar de opname.

Voor vergaderingen die worden gemaakt via:

 • Google Agenda: de organisator van de vergadering is de gebruiker die de vergaderingsafspraak maakt in Google Agenda.
 • De homepage van Meet of een ander product, zoals Gmail of Jamboard: De organisator van de vergadering is de persoon die de vergadering start of de code maakt.

Een opname afspelen, delen, downloaden of opslaan

In Google Drive

Opnamen worden opgeslagen in de map Mijn Drive > Meet-opnamen van de organisator van de vergadering. Als de organisator wordt gewijzigd of de vergadering plaatsvindt buiten het tijdstip van de Agenda-afspraak, wordt de opnamelink naar de oorspronkelijke maker van de afspraak gestuurd.

Zo deelt u een opname:

 1. Selecteer het bestand en dan Delen Add approver .
 2. Of klik op Link "" en dan plak de link in een e-mail of chatbericht.

Voor de beste resultaten downloadt u de opname en speelt u deze af op uw computer:

 1. Selecteer het bestand en klik op Meer Meeren dan Downloaden "".
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand om het af te spelen.
  • Dubbelklik in Drive op de opname om deze af te spelen. U ziet 'Wordt nog verwerkt' totdat het bestand klaar is voor online weergave.

Als u een opname wilt toevoegen aan Mijn Drive, selecteert u het bestand en klikt u op Toevoegen aan Mijn Drive "".

Vanuit een e-maillink

Er wordt een e-mail met de opnamelink naar de organisator van de vergadering gestuurd en naar de persoon die de opname heeft gestart.
 1. Klik in de e-mail op de link en wacht tot de opname wordt geopend.
 2. Selecteer een optie:
  • Als u de opname wilt afspelen, klikt u op Afspelen "".
  • Als u de opname wilt delen, klikt u op Meer Meeren danDelen. Geef gebruikersnamen of e-mailadressen op en klik op Klaar.
Tip: U kunt ook een link kopiëren en delen.

Als u het bestand wilt downloaden, klikt u op Downloaden.

Als u de opname aan de huidige map wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan Mijn Drive "".

In de Google Agenda-afspraak

Als de opname begint op het geplande tijdstip van de vergadering, wordt de opname gekoppeld aan de Google Agenda-afspraak. Deelnemers aan een vergadering in dezelfde organisatie (domein) als de organisator van de vergadering krijgen automatisch toegang tot de opname. Dit geldt alleen voor vergaderingen die zijn gemaakt via een Google-agenda.

Zorg dat u genoeg opslagruimte heeft op Google Drive

Google Meet-opnamen worden geüpload naar de Google Drive van de organisator. Zorg dat u genoeg ruimte heeft op Drive om uw vergadering op te nemen.

Als u een vergadering wilt opnemen, moet u aan het volgende voldoen:

 • U heeft uw persoonlijke Drive-opslaglimiet niet bereikt.
 • Uw organisatie heeft de Drive-opslaglimiet niet bereikt.

Als u wel ruimte heeft op Drive, maar uw organisatie niet, kunt u de vergadering niet opnemen.

Belangrijk: Als u uw opslaglimiet heeft bereikt, krijgt u een melding in Meet. We raden u aan de beschikbare opslagruimte bij te houden via de Google Drive- of Google-opslagpagina.

Voor Workspace-versies met beheerdersfuncties: als u de opslaglimiet heeft bereikt, neemt u contact op met uw Google Workspace-beheerder.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
713370
false
false