Phát trực tiếp cuộc họp video

Tính năng phát trực tiếp nội bộ hiện có trên các phiên bản G Suite Enterprise for Education, Enterprise Standard và Enterprise Plus. So sánh giữa các phiên bản Google Workspace hoặc Tìm hiểu thêm về các tính năng hiện có của Meet.

Nếu tính năng phát trực tiếp được bật cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, thì bạn có thể cho phép mọi người trong tổ chức xem cuộc họp video của bạn. Số người tối đa xem sự kiện phát trực tiếp phụ thuộc vào phiên bản Google Workspace bạn sử dụng.

Mẹo: Nếu bạn là quản trị viên Google Workspace phụ trách quản lý Google Meet cho tổ chức của bạn thì trước tiên, hãy cho phép phát trực tiếp.

Những người có thể xem sự kiện phát trực tiếp 

Chỉ những khách trong tổ chức của bạn mới có thể xem sự kiện phát trực tiếp. Tất cả người tham gia trong tổ chức của bạn có thể dừng và bắt đầu sự kiện phát trực tiếp trong cuộc họp và ghi lại sự kiện đó. Khách tham gia có quyền “chỉ có thể xem” sẽ không thể tham gia cuộc họp hay điều khiển sự kiện phát trực tiếp cũng như việc ghi lại cuộc họp.

Mẹo: Người tổ chức sự kiện phát trực tiếp sẽ thấy số người xem ở đầu màn hình của họ. Bộ đếm số người xem sự kiện phát trực tiếp sẽ hiển thị mỗi người xem mới cho đến khi đạt 100 người dùng đầu tiên. Sau khi đạt 100 người dùng, bộ đếm này sẽ làm tròn tới bội số của 5 gần nhất.

Các trình duyệt được Meet hỗ trợ

Bạn có thể dùng các trình duyệt sau đây để xem các cuộc họp phát trực tiếp:

  • Trình duyệt Chrome
  • Microsoft® Edge®
  • Mozilla® Firefox®
  • Opera®
  • Apple® Safari®

Nội dung bạn có thể chia sẻ qua sự kiện phát trực tiếp thông qua Meet

  • Chương trình đào tạo theo thời gian thực cho nhân viên và người lao động
  • Thông tin học tập cần chia sẻ với học sinh 
  • Tài liệu về cuộc họp mà bạn không thể chia sẻ trực tiếp.
  • Bản trình bày dùng cho toàn bộ tổ chức có sự tham gia của nhiều người trình bày
  • Khách có thể được chỉ định quyền chỉ có thể xem

Nhấp vào đường liên kết của cuộc họp để xem các sự kiện phát trực tiếp trên trình duyệt web của thiết bị di động. Bạn không cần phải có ứng dụng Meet.

Người tổ chức cuộc họp không thể lên lịch sự kiện phát trực tiếp trên Meet hoặc bắt đầu và dừng phát trực tiếp trên Meet từ thiết bị di động. Thay vào đó, họ cần phải sử dụng Lịch và ứng dụng Meet trên máy tính.

Chủ đề có liên quan:

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?