หากต้องการทดสอบการแปลคําบรรยายแบบเรียลไทม์ โปรดลงชื่อสมัครใช้บริการแปลคําบรรยายของ Meet เวอร์ชันเบต้า

เข้าร่วมการประชุม

คุณเข้าร่วมวิดีโอคอลด้วย Google Meet ได้

ใครเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้บ้าง

ผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคล

คุณคือผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคล หากคุณใช้ Google Meet ผ่าน Gmail หรือบัญชีอื่นที่ไม่มีค่าบริการ

ในฐานะผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคล คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมต่อไปนี้ได้

 • การประชุมทั้งหมดที่คุณได้รับเชิญจากผู้ที่มีบัญชีส่วนบุคคล 
 • การประชุมบางรายการที่ได้รับคำเชิญจากผู้ที่มีบัญชี Google Workspace 
  • เคล็ดลับ: ผู้ดูแลระบบ Google Workspace จะกำหนดว่าผู้ใช้ของตนเองสามารถเชิญผู้ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลได้หรือไม่ ดังนั้นคุณจะเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Workspace ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ดูแลระบบจะต้องอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเชิญผู้ที่ใช้บัญชีส่วนบุคคลได้
สําคัญ: คุณอาจได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าร่วมไม่ได้ และหากพยายามเข้าร่วม คุณจะเห็นหน้าข้อผิดพลาด

ผู้สมัครใช้บริการ Google Workspace Individual

คุณคือผู้สมัครใช้บริการ Google Workspace Individual หากใช้ Google Meet ผ่านบัญชีแบบชำระเงินของ Workspace Individual

ในฐานะผู้สมัครใช้บริการ Workspace Individual คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมต่อไปนี้ได้

 • การประชุมทั้งหมดที่ได้รับเชิญจากผู้ที่มีบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีผู้สมัครใช้บริการ Workspace Individual
 • การประชุมบางรายการที่ได้รับเชิญจากผู้ที่มีบัญชี Google Workspace อีกบัญชีหนึ่ง
  เคล็ดลับ: ผู้ดูแลระบบ Google Workspace จะกำหนดว่าผู้จัดการประชุมของตนเองสามารถเชิญผู้อื่นที่ใช้บัญชี Workspace Individual ได้หรือไม่ ดังนั้นคุณจะเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Workspace ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ดูแลระบบจะต้องอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเชิญผู้ที่ใช้บัญชี Workspace Individual ได้
ผู้ใช้ Google Workspace for Education

คุณคือผู้ใช้ Google Workspace for Education หากคุณใช้ Google Meet ผ่านบัญชีโรงเรียนแบบมีค่าใช้บริการ 

ในฐานะผู้ใช้ Google Workspace for Education ผู้ดูแลระบบ Google Workspace จะกำหนดการประชุมที่คุณเข้าร่วมได้ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace ทั้งหมดได้ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้คุณเข้าร่วมได้เฉพาะการประชุมดังต่อไปนี้ 

 • การประชุมที่จัดโดยคนในองค์กร
 • การประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace หรือผู้ใช้ส่วนบุคคลทั้งหมด 

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ระดับอุดมศึกษาที่สร้างบัญชีหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2021 จะเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace ทั้งหมดได้ ส่วนผู้ใช้ที่สร้างบัญชีก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2021 จะเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace และผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคลได้ 

สําคัญ: คุณอาจได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าร่วมไม่ได้ และหากพยายามเข้าร่วม คุณจะเห็นหน้าข้อผิดพลาด
ผู้ใช้ Google Workspace อื่นๆ ทั้งหมด

คุณคือผู้ใช้ Google Workspace หากใช้ Google Meet ผ่านบัญชีงานแบบมีค่าใช้บริการ

ในฐานะผู้ใช้ Google Workspace ผู้ดูแลระบบ Google Workspace จะกำหนดการประชุมที่คุณเข้าร่วมได้ โดยค่าเริ่มต้น คุณเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace หรือผู้ใช้ส่วนบุคคลทั้งหมดได้ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้คุณเข้าร่วมได้เฉพาะการประชุมดังต่อไปนี้ 

 • การประชุมที่จัดโดยคนในองค์กร
 • การประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้น
สําคัญ: คุณอาจได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าร่วมไม่ได้ และหากพยายามเข้าร่วม คุณจะเห็นหน้าข้อผิดพลาด

ใครบ้างที่ต้องส่งคำขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

ผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคล

ในฐานะผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคล บุคคลต่อไปนี้จะเข้าร่วมการประชุมของคุณได้ 

 • ผู้ที่มีบัญชีส่วนบุคคลที่ได้รับเชิญจากคุณ 
 • ผู้ที่อยู่ในห้องแชทที่สร้างลิงก์การประชุม
 • ผู้ใช้ Google Workspace ทุกคนที่คุณเชิญ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ดูแลระบบของผู้ใช้เหล่านั้นต้องอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคล

ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะเข้าร่วมการประชุมของคุณไม่ได้

สำคัญ 

 • ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้อาจยังได้รับคําเชิญอยู่ หากผู้ใช้เหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมและพยายามเข้าร่วม หน้าแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
ผู้สมัครใช้บริการ Google Workspace Individual

ในฐานะผู้สมัครใช้บริการ Workspace Individual ทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมของคุณได้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงบุคคลต่อไปนี้ 

 • ผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชี Workspace
 • ในเดสก์ท็อปที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • ผู้ที่โทรเข้าร่วมการประชุม 
 • ผู้ที่อยู่ในห้องแชทที่สร้างลิงก์การประชุม

สำคัญ

 • หากต้องการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้สมัครใช้บริการ Workspace Individual ผู้ดูแลระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมภายนอกโดเมนก่อน
 • หากผู้ใช้จากภายนอกองค์กรได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมห้องแชทหรือการสนทนากลุ่ม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้เหล่านั้นเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอที่สร้างขึ้นในห้องแชทดังกล่าวได้

ผู้ใช้ Google Workspace for Education

ในฐานะผู้ใช้ Google Workspace for Education ทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมของคุณได้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงบุคคลต่อไปนี้

 • ผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google (ส่วนบุคคลหรือ Workspace) 
 • ผู้ที่โทรเข้าโดยใช้โทรศัพท์
 • ผู้ที่อยู่ในห้องแชทที่สร้างลิงก์การประชุม 

โดยผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้  

 • ทุกคนในองค์กรหรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้โทรศัพท์โทรเข้าร่วมการประชุม
 • ผู้ที่มีบัญชี Google (ส่วนบุคคลหรือ Workspace) หรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้โทรศัพท์โทรเข้าร่วมการประชุม
 • ทุกคนซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

สำคัญ 

 • ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้อาจยังได้รับคําเชิญอยู่ หากผู้ใช้เหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมและพยายามเข้าร่วม หน้าแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ผู้ใช้ Google Workspace อื่นๆ ทั้งหมด

ในฐานะผู้ใช้ Google Workspace ทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมของคุณได้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงบุคคลต่อไปนี้

 • ผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชี Workspace
 • ในเดสก์ท็อปที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • ผู้ที่โทรเข้าร่วมการประชุม
 • ผู้ที่อยู่ในห้องแชทที่สร้างลิงก์การประชุม

โดยผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 

 • ทุกคนในองค์กรหรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้โทรศัพท์โทรเข้าร่วมการประชุม
 • ผู้ที่มีบัญชี Google (ส่วนบุคคลหรือ Workspace) หรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้โทรศัพท์โทรเข้าร่วมการประชุม
 • ทุกคนซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 

สำคัญ 

 • ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้อาจยังได้รับคําเชิญอยู่ หากผู้ใช้เหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมและพยายามเข้าร่วม หน้าแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากกิจกรรมใน Google ปฏิทิน
 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมใน Google ปฏิทิน
 2. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิกเข้าร่วมเลย 
หากผู้ดูแลระบบ Google Workspace อนุญาต คุณจะเข้าร่วมจากระบบการประชุมทางวิดีโออื่นๆ ได้เช่นกัน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อตั้งค่าความสามารถในการทำงานร่วมกัน
เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจาก Meet
ใน Meet คุณสามารถเลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้หรือจะป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุมก็ได้

เลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ป้อน https://meet.google.com
 2. เลือกการประชุมจากรายการกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ เฉพาะการประชุมที่กำหนดเวลาผ่าน Google ปฏิทินเท่านั้นที่จะปรากฏใน Google Meet
 3. คลิกเข้าร่วมเลย

เคล็ดลับ: เสียงกระดิ่งจะดังขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ 5 คนแรกเข้าร่วม หลังจากนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียงเมื่อมีผู้เข้าร่วมใหม่

ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุม

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ป้อน https://meet.google.com
 2. คลิกป้อนรหัสหรือลิงก์ > คลิกเข้าร่วม
 3. ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุม
  • รหัสการประชุมคือชุดตัวอักษรที่อยู่ท้ายลิงก์การประชุม โดยคุณไม่จำเป็นต้องป้อนเครื่องหมายขีดกลาง
  • คุณจะใช้ชื่อเล่นการประชุมได้เฉพาะกับคนในองค์กรของคุณเท่านั้น ฟีเจอร์นี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้นในขณะนี้
  • หากองค์กรซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ชุดฮาร์ดแวร์ของ Meet คุณก็จะพิมพ์รหัสหรือชื่อเล่นการประชุมลงในอุปกรณ์นั้นได้อีกด้วย

  • เว้นช่องนี้ว่างไว้เพื่อเริ่มการประชุมใหม่ด้วยรหัสใหม่ 

 4. คลิกต่อไปแล้วคลิกเข้าร่วมเลย
เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจาก Gmail Join a video meeting from Google Hangouts
You can join a Google Meet video meeting from within the Google Hangouts app. Learn how to Join a video call
เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอด้วย URL ของลิงก์การประชุม
บางครั้งคุณอาจมีเวลาไม่พอที่จะกำหนดเวลาการประชุมและจองห้อง เมื่อใช้ Meet คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้ทันทีโดยคลิกที่ URL ของลิงก์การประชุมที่ส่งถึงคุณในรูปแบบข้อความหรืออีเมล
 1. คลิกลิงก์การประชุมที่ได้รับในข้อความแชทหรืออีเมล
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุม

เคล็ดลับ: เฉพาะผู้เข้าร่วมที่อยู่ในคำเชิญในปฏิทินเท่านั้นที่จะเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องขอเข้าร่วมการประชุมโดยชัดแจ้ง ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้อยู่ในคำเชิญในปฏิทินจะต้องขอเข้าร่วมการประชุมโดย "การเคาะ" ซึ่งผู้จัดการประชุมต้องยอมรับคำขอ 

ใช้โทรศัพท์เพื่อโทรเข้าร่วมการประชุม
สำคัญ: คุณจะโทรเข้าร่วมการประชุมด้วยโทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ Google Workspace เป็นผู้จัดการประชุม

ระบบจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้ฟีเจอร์การโทรเข้าเท่านั้น

หากผู้ดูแลระบบ Google Workspace อนุญาต คุณจะโทรเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอโดยใช้เสียงอย่างเดียวได้ โดยจะโทรก่อนเริ่มประชุมได้สูงสุด 15 นาทีไปจนจบการประชุม หากมีผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่แล้วและให้สิทธิ์แก่คุณ คุณจะเข้าร่วมได้เร็วขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในองค์กรเดียวกับผู้จัดกิจกรรมหรือใช้ Google Workspace รุ่นเดียวกัน หากคุณอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันกับบริษัทของผู้จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะเห็นชื่อคุณในระหว่างการประชุม แต่หากคุณไม่อยู่ในไดเรกทอรี ผู้เข้าร่วมจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์เพียงบางส่วน

 • ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ควรช่วยยืนยันว่าผู้ที่โทรเข้ามาเป็นผู้เข้าร่วมที่ถูกต้องทุกครั้ง
 • ระบบจะนับรวมผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์ตามเกณฑ์จำนวนผู้ใช้สูงสุดที่เข้าร่วมการประชุมได้
 • และจะคิดค่าบริการโทรศัพท์ตามอัตราปกติ

เข้าร่วมการประชุมด้วยหมายเลขโทรศัพท์

เคล็ดลับ: หากคุณพยายามโทรเข้าก่อนที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้น คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดว่าระบบไม่รู้จัก PIN นี้

คุณโทรเข้าในระหว่างเวลาประชุมที่กำหนดไว้ได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในกิจกรรมใน Google ปฏิทินหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุม
  จากนั้นป้อน PIN และ #
 • แตะที่หมายเลขโทรศัพท์จากแอป Meet หรือปฏิทิน
  ระบบจะป้อน PIN โดยอัตโนมัติ

Google Workspace ทุกรุ่นจะมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise, และ Education Plus ยังรองรับหมายเลขระหว่างประเทศในวิดีโอคอลของ Meet ด้วยเช่นกัน 

หากองค์กรเปิดใช้การโทรทั่วโลกของ Meet จะมีหมายเลขระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจเรียกเก็บค่าโทรทางไกลและค่าบริการสำหรับการใช้งานต่างๆ 

ปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์

ระบบจะปิดเสียงคุณหากผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นปิดเสียงคุณหรือในกรณีที่คุณดำเนินการต่อไปนี้
 • กด *6
 • ลดระดับเสียงของโทรศัพท์ให้เบาที่สุด
 • เข้าร่วมประชุมเป็นคนที่ 6 เป็นต้นไป
กด *6 อีกครั้งหรือเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นเพื่อเปิดเสียง

รายชื่อประเทศที่รองรับการโทรเข้าร่วมการประชุม

สำหรับรายชื่อประเทศทั้งหมด โปรดอ่านประเทศที่รองรับการโทรเข้า

เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากห้องประชุมของ Google
 • เลือกการประชุมจากรายการของกิจกรรมที่กำหนดไว้ด้วยรีโมตฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google
 • ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุมลงในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google
เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากระบบของบุคคลที่สาม
คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากระบบการประชุมของบุคคลที่สามได้หากองค์กรที่จัดการประชุมอนุญาต
 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมใน Google ปฏิทิน
 2. เลือกตัวเลือกการเข้าร่วมเพิ่มเติม
 3. เลือกระบบของบุคคลที่สาม
 4. ทำตามวิธีการเข้าร่วมจากระบบของคุณ

สิ่งที่ทำไม่ได้

หากเข้าร่วมจากระบบอื่น คุณจะใช้ Meet เพื่อควบคุมฟังก์ชันต่างๆ เช่น กล้องหรือไมโครโฟนไม่ได้ โปรดใช้ตัวควบคุมของระบบนั้นๆ แทน ตัวอย่างเช่น คุณจะดำเนินการต่อไปนี้จากระบบอื่นไม่ได้
 • ดูหรือพิมพ์แชทในห้องประชุม
 • เริ่มหรือหยุดการบันทึกของ Meet
 • รับหรือบล็อกผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ
 • ปิดหรือเปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่น
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม Meet คนอื่นๆ จะปิดเสียงห้องแชทของคุณไม่ได้
เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอโดยไม่มีบัญชี Google
สําคัญ: ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace
คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของ Meet อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีบัญชี Google ผู้จัดประชุมหรือคนจากในองค์กรจะต้องให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมแก่คุณ
เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หรือ Gmail คุณจะเข้าร่วมโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้

เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอด้วยลิงก์การประชุม

 1. เปิดข้อความแชทหรืออีเมลที่มีลิงก์การประชุม > คลิกลิงก์การประชุม
 2. คลิกขอเข้าร่วม
 3. คุณจะเข้าร่วมการประชุมได้เมื่อคนในที่ประชุมให้สิทธิ์เข้าถึงแก่คุณ

เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจาก Meet

 1. ไปที่ meet.google.com
 2. คลิกใช้รหัสการประชุม
 3. ให้ป้อนรหัสนั้นแล้วคลิกทำต่อ
 4. คลิกขอเข้าร่วม
 5. คุณจะเข้าร่วมการประชุมได้เมื่อคนในที่ประชุมให้สิทธิ์เข้าถึงแก่คุณ

โน้ตอื่นๆ

 • เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม เราจะแชร์ตัวระบุการประชุมกับโดเมนผู้จัดการประชุมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและตรวจสอบ ตัวระบุการประชุมคืออีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (หากคุณโทรเข้าร่วมประชุม)
 • สําหรับผู้ใช้ Meet ที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคล เมื่อมีผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งว่าเคยละเมิดในการประชุมหนึ่งพยายามเข้าร่วมการประชุมอื่น ผู้ดูแลจะได้รับข้อความว่า "บุคคลนี้อาจเคยมีพฤติกรรมการละเมิดมาก่อน"

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false