Duo en Meet zijn samengevoegd in een nieuwe Meet-app. Gebruikers van de app Meet (origineel) kunnen de nieuwe app downloaden.

Deelnemen aan een vergadering

Belangrijk: Bekijk meer informatie over hoe u deelneemt aan een vergadering in de nieuwe Meet-app Meet-app.

U kunt deelnemen aan een videovergadering vanuit onder andere Google Meet, Google Agenda en Gmail. U kunt ook inbellen bij een vergadering via een telefoon of vergaderruimte en u kunt Google Meet gebruiken zonder Google-account.

Wie kan deelnemen aan een videovergadering?

Gebruikers met een persoonlijk account

U bent gebruiker van een persoonlijk account als u Google Meet gebruikt via Gmail of een ander niet-betaald account.

Als gebruiker van een persoonlijk account kunt u deelnemen aan:

 • Alle vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd door iemand met een persoonlijk account.
 • Bepaalde vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd door iemand met een Google Workspace-account. 
  • Tip: Google Workspace-beheerders bepalen of hun gebruikers anderen met een persoonlijk Google-account kunnen uitnodigen. U kunt dus alleen deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd door Workspace-gebruikers met beheerders die toestaan dat ze gebruikers van persoonlijke accounts uitnodigen.
Belangrijk: U kunt een uitnodiging ontvangen voor vergaderingen waaraan u niet kunt deelnemen. Als u probeert deel te nemen, wordt er een foutpagina weergegeven.

Google Workspace Individual-abonnee

U bent een Google Workspace Individual-abonnee als u Google Meet gebruikt via uw betaalde Workspace Individual-account.

Als Workspace Individual-abonnee kunt u aan het volgende deelnemen:

 • Alle vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd door iemand met een persoonlijk of Workspace Individual-account.
 • Sommige vergaderingen waarvoor u wordt uitgenodigd door iemand met een ander Google Workspace-account.
  Tip: Google Workspace-beheerders bepalen of de organisatoren van vergaderingen anderen met een Workspace Individual-account kunnen uitnodigen voor hun vergaderingen. U kunt alleen deelnemen aan vergaderingen die worden georganiseerd door Workspace-gebruikers met beheerders die toestaan dat ze gebruikers van Individual Workspace-accounts uitnodigen.
Google Workspace for Education-gebruikers

U bent een Google Workspace for Education-gebruiker als u Google Meet gebruikt via een betaald schoolaccount. 

Als Google Workspace for Education-gebruiker bepaalt de Google Workspace-beheerder aan welke vergaderingen u kunt deelnemen. Standaard kunt u deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd door een Google Workspace-gebruiker. Uw beheerder kan echter instellen dat u alleen kunt deelnemen aan: 

 • Vergaderingen georganiseerd door iemand in uw organisatie
 • Vergaderingen georganiseerd door een gebruiker van een Google Workspace- of persoonlijk account

Standaard kunnen gebruikers in het hoger onderwijs met accounts die na 9 mei 2021 zijn gemaakt, deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd door Google Workspace-gebruikers. Gebruikers in het hoger onderwijs met een account dat vóór 9 mei 2021 is gemaakt, kunnen standaard deelnemen aan vergaderingen die worden georganiseerd door zowel gebruikers van een Workspace-account als gebruikers van een persoonlijke account. 

Belangrijk: U kunt een uitnodiging ontvangen voor vergaderingen waaraan u niet kunt deelnemen. Als u probeert deel te nemen, wordt er een foutpagina weergegeven.
Alle andere Google Workspace-gebruikers

U bent een Google Workspace-gebruiker als u Google Meet gebruikt via een betaald werkaccount.

Als Google Workspace-gebruiker bepaalt uw Google Workspace-beheerder aan welke vergaderingen u kunt deelnemen. Standaard kunt u deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd door een gebruiker van een Google Workspace- of persoonlijk account. Uw beheerder kan instellen dat u alleen kunt deelnemen aan: 

 • Vergaderingen georganiseerd door iemand in uw organisatie
 • Alleen vergaderingen die worden georganiseerd door Google Workspace-gebruikers
Belangrijk: U kunt een uitnodiging ontvangen voor vergaderingen waaraan u niet kunt deelnemen. Als u probeert deel te nemen, wordt er een foutpagina weergegeven.

Wie moet vragen om te kunnen deelnemen aan een videovergadering?

Gebruikers met een persoonlijk account

Als gebruiker van een persoonlijk account kunnen de volgende mensen deelnemen aan uw vergaderingen:

 • Iedereen met een persoonlijk account die u heeft uitgenodigd
 • Iedereen in een chatruimte waarin een link voor een vergadering is gemaakt
 • Alle Google Workspace-gebruikers die u heeft uitgenodigd en die een beheerder hebben die toestaat dat ze deelnemen aan vergaderingen, georganiseerd door gebruikers van een persoonlijke Google-account
 • Iedereen die niet is ingelogd op een Google-account, kan deelnemen, maar ze moeten kloppen om te worden toegelaten tot de vergadering

Belangrijk:

 • Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een vergadering maar er niet aan mogen deelnemen, krijgen misschien nog steeds een uitnodiging. Als ze niet mogen deelnemen aan de vergadering maar dit toch proberen, zien ze een foutpagina.
Google Workspace Individual-abonnee

Als Workspace Individual-abonnee kan iedereen standaard deelnemen aan uw vergaderingen. Hieronder valt iedereen die:

 • is ingelogd op een persoonlijk of Workspace-account,
 • een desktop gebruikt die niet is ingelogd op een Google-account,
 • inbelt bij uw vergaderingen,
 • zich in een chatruimte bevindt waarin een link voor een vergadering is gemaakt.

Belangrijk:

 • Beheerders moeten eerst gebruikers toestaan deel te nemen aan vergaderingen buiten hun domein voordat ze kunnen deelnemen aan vergaderingen die worden gehost door Workspace Individual-abonnees.
 • Als gebruikers buiten uw organisatie mogen deelnemen aan chatruimten of groepsgesprekken, kunnen ze deelnemen aan videovergaderingen die in die chatruimte zijn gemaakt.

Google Workspace for Education-gebruikers

Als Google Workspace for Education-gebruiker kan iedereen standaard deelnemen aan uw vergaderingen. Hieronder valt iedereen die:

 • is ingelogd op een Google-account (persoonlijk of Workspace),
 • inbelt met een telefoon,
 • zich in een chatruimte bevindt waarin een link voor een vergadering is gemaakt.

Uw Google Workspace-beheerder kan deze instelling wijzigen.

Uw beheerder kan een van de volgende instellingen kiezen:

 • Iedereen in je organisatie of iedereen die met een telefoon inbelt bij vergaderingen
 • Iedereen met een Google-account (persoonlijk of Workspace-account) of iedereen die met een telefoon inbelt bij vergaderingen
 • Iedereen, inclusief gebruikers die niet zijn ingelogd op een Google-account

Belangrijk:

 • Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een vergadering maar er niet aan mogen deelnemen, krijgen misschien nog steeds een uitnodiging. Als ze niet mogen deelnemen aan de vergadering maar dit toch proberen, zien ze een foutpagina.

Alle andere Google Workspace-gebruikers

Als Google Workspace-gebruiker kan iedereen standaard deelnemen aan uw vergaderingen. Hieronder valt iedereen die:

 • is ingelogd op een persoonlijk of Workspace-account,
 • een desktop gebruikt die niet is ingelogd op een Google-account,
 • inbelt bij uw vergaderingen,
 • zich in een chatruimte bevindt waarin een link voor een vergadering is gemaakt.

Uw Google Workspace-beheerder kan deze instelling wijzigen.

Uw beheerder kan een van de volgende instellingen kiezen:

 • Iedereen in je organisatie of iedereen die met een telefoon inbelt bij vergaderingen
 • Iedereen met een Google-account (persoonlijk of Workspace-account) of iedereen die met een telefoon inbelt bij vergaderingen
 • Iedereen, inclusief gebruikers die niet zijn ingelogd op een Google-account

Belangrijk:

 • Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een vergadering maar er niet aan mogen deelnemen, krijgen misschien nog steeds een uitnodiging. Als ze niet mogen deelnemen aan de vergadering maar dit toch proberen, zien ze een foutpagina.
Deelnemen aan een videovergadering vanuit een Google Agenda-afspraak
 1. Klik in Google Agenda op de afspraak waaraan u wilt deelnemen.
 2. Klik op Deelnemen met Google Meet.
 3. Klik in het venster dat wordt geopend op Nu deelnemen.
Als uw Google Workspace-beheerder dit toestaat, kunt u ook deelnemen vanuit andere systemen voor videovergaderingen. Zie Interoperabiliteit instellen voor meer informatie.
Deelnemen aan een videovergadering vanuit Meet
In Meet kunt u een geplande afspraak selecteren of een code of bijnaam van een vergadering opgeven.

Een geplande afspraak selecteren

 1. Ga in een webbrowser naar https://meet.google.com/.
 2. Selecteer de vergadering in de lijst met geplande afspraken. Je ziet in Google Meet alleen vergaderingen die zijn gepland via Google Agenda.
 3. Klik op Nu deelnemen.

Tip: Er klinkt een geluid als de eerste 5 mensen deelnemen aan de vergadering. Daarna ziet u een stille melding voor nieuwe deelnemers.

Ce code of bijnaam van de vergadering opgeven

 1. Ga in een webbrowser naar https://meet.google.com/.
 2. Klik op Voer een code of link in > klik op Deelnemen.
 3. Vul de code of bijnaam van de vergadering in.
  • De code van de vergadering is de reeks letters aan het einde van de link naar de vergadering. U hoeft de streepjes niet op te geven.
  • U kunt alleen bijnamen van vergaderingen gebruiken met mensen in uw organisatie. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor Google Workspace-gebruikers.
  • Als uw organisatie een Meet-hardware-apparaat heeft geïnstalleerd, kunt u ook de code of bijnaam van de vergadering invullen op het apparaat.

  • Laat dit veld leeg om een nieuwe vergadering te starten met een nieuwe code. 

 4. Klik op Doorgaan en op Nu deelnemen.
Deelnemen aan een videovergadering vanuit Gmail Deelnemen aan een videovergadering met de link van een vergadering
Soms is er niet genoeg tijd om een vergadering te plannen en een ruimte te boeken. In Meet kunt u deelnemen aan een ad-hocvideovergadering door op de link van de vergadering te klikken die u per sms of e-mail heeft gekregen.
 1. Klik op de link van de vergadering die u heeft gekregen via chat of e-mail.
 2. Volg de instructies op het scherm om deel te nemen aan de vergadering.

Tip: Alleen deelnemers in de agenda-uitnodiging kunnen deelnemen zonder een expliciet verzoek om deel te nemen aan vergaderingen. Deelnemers die niet op de agenda-uitnodiging staan, moeten vragen om deel te nemen aan een vergadering door te 'kloppen'. Daarna moeten ze worden geaccepteerd door de organisator van de vergadering.

Telefonisch inbellen bij een vergadering
Belangrijk: U kunt alleen telefonisch inbellen bij een vergadering als de vergadering is georganiseerd door een Google Workspace-gebruiker.

Er wordt alleen een telefoonnummer toegevoegd als de beheerder de inbelfunctie heeft aangezet.

Als uw Google Workspace-beheerder dit toestaat, kunt u maximaal 15 minuten voordat een Meet-videovergadering begint tot aan het einde van de vergadering inbellen voor toegang met alleen audio. Als iemand al deelneemt aan de vergadering en u toegang geeft, kunt u eerder deelnemen.

U hoeft niet bij dezelfde organisatie te horen of dezelfde Google Workspace-versie te gebruiken als de organisator van de afspraak. Als u in de bedrijfsdirectory van de organisator staat, kunnen deelnemers uw naam zien in de vergadering. Anders zien ze een deel van uw telefoonnummer.

 • Andere deelnemers moeten altijd verifiëren dat de persoon die inbelt, de juiste deelnemer is.
 • Inbellende deelnemers tellen mee voor de gebruikerslimiet van de vergadering.
 • U betaalt de reguliere gesprekskosten.

Deelnemen aan een vergadering met een telefoonnummer

Tip: Als u probeert in te bellen bij een vergadering voordat deze is gestart, ziet u misschien een foutmelding dat de pincode niet wordt herkend.

U kunt op een van de volgende manieren inbellen tijdens de geplande vergadertijd:

 • Geef het telefoonnummer op dat je ziet in de Google Agenda-afspraak of de uitnodiging voor de vergadering.
  Vul de pincode in en druk op #.
 • Tik op het telefoonnummer in de Meet- of Agenda-app.
  De pincode wordt automatisch ingevuld.

Alle versies van Google Workspace bevatten een Amerikaans telefoonnummer. In G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise en Education Plus worden ook internationale nummers in Meet-videovergadering ondersteund.

Als uw organisatie bellen naar het buitenland via Google Meet aanzet, zijn er meer internationale nummers beschikbaar. Uw telefoonprovider kan kosten voor internationale gesprekken en gebruikskosten in rekening brengen.

Het geluid van uw telefoon uit- of aanzetten

Een andere deelnemer kan het geluid van uw telefoon uitzetten. Daarnaast wordt in de volgende situaties het geluid van uw telefoon uitgezet:
 • Als u op *6 drukt.
 • Als u het volume van uw telefoon op het laagste niveau zet.
 • Als u de zesde deelnemer of hoger bent.
Druk nog een keer op *6 of verhoog het volume om het geluid aan te zetten.

Lijst met ondersteunde landen voor inbellen bij een vergadering

Zie Ondersteunde landen voor inbellen voor de hele lijst met landen.

Deelnemen aan een videovergadering vanuit een Google-vergaderruimte
 • Selecteer de vergadering in de lijst met geplande afspraken met de afstandsbediening van uw Google-hardware voor vergaderruimtes.
 • Typ de code van de vergadering of bijnaam op uw Google-hardwareapparaat voor vergaderruimtes.
Deelnemen aan een videovergadering via een systeem van derden

Als uw organisatie dit toestaat, kunt u deelnemen aan vergaderingen vanaf een apparaat van derden.

Zie Apparaten van derden toestaan deel te nemen aan Meet-videovergaderingen voor meer informatie over beheerdersinstellingen.

Zoom Rooms-apparaten

Kies een optie om deel te nemen aan een Google Meet-gesprek vanaf een Zoom Rooms-apparaat:

 • Tik op de afspraak in de agenda van uw apparaat als de vergadering van tevoren was gepland.
 • Tik op het Google Meet-icoon en voer de code van de vergadering in.

Cisco WebEx-apparaten

Kies een optie om deel te nemen aan een Google Meet-gesprek vanaf een Cisco Webex-apparaat:

 • Tik op de afspraak in de agenda van uw apparaat als de vergadering van tevoren was gepland.
 • Tik op het Google Meet-icoon en geef de code van de vergadering op.

Andere systemen van derden met Pexip

 1. Klik in Google Agenda op de afspraak waaraan u wilt deelnemen.
 2. Selecteer Meer opties voor deelnemen.
 3. Selecteer Systemen van derden.
 4. Volg de instructies om deel te nemen vanuit uw systeem.

Wat u niet kunt doen

Als u deelneemt via een systeem van derden, kunt u bepaalde acties niet uitvoeren in Meet, zoals uw camera of microfoon aan- of uitzetten. U moet daarvoor de functies in het systeem van derden gebruiken. U kunt de volgende acties bijvoorbeeld niet uitvoeren in een systeem van derden:
 • Chatgesprekken in de vergadering zien of erin schrijven.
 • Meet-opnamen starten of stoppen.
 • Andere deelnemers toelaten of blokkeren.
 • De microfoon van andere deelnemers uit- of aanzetten.
Andere deelnemers aan Meet kunnen het geluid van uw chatruimte niet uitzetten.
Deelnemen aan een videovergadering zonder Google-account
Belangrijk: De volgende informatie is bedoeld voor vergaderingen die zijn georganiseerd door Google Workspace-gebruikers.
U hoeft geen Google-account te hebben om deel te nemen aan Meet-videovergaderingen. Als u echter geen Google-account heeft, moet de organisator van de vergadering of iemand uit die organisatie u toegang geven tot de vergadering.
Tip: Als u niet bent ingelogd op een Google- of Gmail-account, kunt u niet deelnemen met uw mobiele apparaat.

Deelnemen aan een videovergadering met de link van een vergadering

 1. Open het chatbericht of de e-mail met de link van de vergadering en klik op de link.
 2. Klik op Deelnameverzoek.
 3. Nadat iemand in de vergadering u toegang heeft gegeven, neemt u deel aan de vergadering.

Deelnemen aan een videovergadering vanuit Meet

 1. Ga naar meet.google.com.
 2. Klik op Code van vergadering gebruiken.
 3. Vul de code in en klik op Doorgaan.
 4. Klik op Deelnameverzoek.
 5. Nadat iemand in de vergadering u toegang heeft gegeven, neemt u deel aan de vergadering.

Andere opmerkingen

 • Als u deelneemt aan een vergadering, delen we uw vergadering-ID met het domein van de vergaderingshost voor probleemoplossing en controledoeleinden. Een vergadering-ID is uw e-mailadres of telefoonnummer, als u inbelt bij de vergadering.
 • Voor gebruikers in Meet met een persoonlijk Google-account: Als een gebruiker die is gemarkeerd vanwege misbruik in een vergadering, probeert deel te nemen aan een andere vergadering, krijgt de moderator dit bericht: 'Deze persoon wordt verdacht van misbruik in het verleden.'

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
713370
false
false