Oznámení

Aplikace Duo a Meet se spojily a vznikla nová aplikace Meet. Uživatelé verze Meet (původní) si můžou stáhnout novou aplikaci.

Připojení ke schůzce

Důležité: Přečtěte si, jak se připojit ke schůzce v nové aplikaci Meet Aplikace Meet.

K videohovoru se můžete připojit ze služby Google Meet, Kalendáře Google, Gmailu a dalších. Ke schůzce se můžete připojit také po telefonu nebo z konferenční místnosti. Službu Google Meet můžete používat i bez účtu Google.

Ke kterým schůzkám se můžete připojit

Uživatelé osobních účtů

Jako uživatel osobního účtu se můžete připojit:

 • ke všem schůzkám, na které vás pozvali uživatelé osobních účtů nebo předplatitelé Workspace Individual a Google One,
 • k některým schůzkám, na které vás pozvali jiní uživatelé Google Workspace.
  • Tip: Administrátoři Google Workspace můžou zakázat připojování uživatelů osobních účtů ke schůzkám pořádaným lidmi z jejich organizace.
Předplatitelé Google One

Jako předplatitel Google One se můžete připojit:

 • ke všem schůzkám, na které vás pozvali uživatelé osobních účtů nebo předplatitelé Workspace Individual a Google One,
 • k některým schůzkám, na které vás pozvali jiní uživatelé Google Workspace.
  • Tip: Administrátoři Google Workspace můžou zakázat připojování předplatitelů Google One ke schůzkám pořádaným lidmi z jejich organizace.
Předplatitelé Google Workspace Individual

Jako předplatitel Workspace Individual se můžete připojit:

 • ke všem schůzkám, na které vás pozval někdo s osobním účtem nebo s účtem předplatitele Workspace Individual či Google One,
 • k některým schůzkám, na které vás pozvali jiní uživatelé Google Workspace.
  • Tip: Administrátoři Google Workspace můžou zakázat připojování uživatelů účtů Google Workspace Individual ke schůzkám pořádaným lidmi z jejich organizace.
Uživatelé Google Workspace for Education

Pro uživatele Google Workspace for Education určuje možnosti připojení ke schůzkám administrátor. Standardně se můžete připojit k jakékoli schůzce pořádané uživatelem Google Workspace, který není předplatitelem Workspace Individual. Administrátor vám ale může tuto možnost upravit na jedno z těchto nastavení:

 • připojovat se jen ke schůzkám, které pořádá někdo z vaší organizace,
 • připojovat se ke schůzkám pořádaným všemi uživateli.
Uživatelé Workspace

Pro uživatele Google Workspace určuje možnosti připojení ke schůzkám administrátor. Standardně se můžete připojit k jakékoli schůzce pořádané uživatelem Google Workspace, uživatelem osobního účtu nebo předplatitelem Workspace Individual či Google One, pokud vám administrátor možnosti neomezí na jedno z následujících nastavení:

 • připojovat se jen ke schůzkám, které pořádá někdo z vaší organizace,
 • připojovat se jen ke schůzkám pořádaným uživateli Google Workspace.
  • Tip: Tato skupina nezahrnuje předplatitele Workspace Individual.

Kdo se může připojit k vašim schůzkám

Uživatelé osobních účtů

Ke schůzkám pořádaným uživateli osobních účtů se může připojit kdokoli. Zahrnuje to všechny uživatele, kteří:

 • jsou přihlášení k osobnímu účtu Google One nebo k účtu Workspace Individual,
 • jsou v chatovací místnosti, kde byl vytvořen odkaz na schůzku,
 • jsou členy organizace Google Workspace, jejíž administrátor jim připojení povolil,
  • Tip: Někteří administrátoři Workspace můžou uživatelům zakázat připojování ke schůzkám, které pořádáte.
 • nejsou přihlášení k účtu Google.
  • Tip: Tito účastníci musí o přístup ke schůzce požádat a někdo je musí vpustit dovnitř.
Předplatitelé Google One

Ke schůzkám pořádaným předplatiteli Google One se ve výchozím nastavení může připojit kdokoli. Zahrnuje to všechny uživatele, kteří:

 • jsou přihlášení k osobnímu účtu Google One nebo k účtu Workspace Individual,
 • jsou v chatovací místnosti, kde byl vytvořen odkaz na schůzku,
 • jsou členy organizace Google Workspace, jejíž administrátor jim připojení povolil,
  • Tip: Někteří administrátoři Workspace můžou uživatelům zakázat připojování ke schůzkám, které pořádáte.
 • nejsou přihlášení k účtu Google.
  • Tip: Tito účastníci musí o přístup ke schůzce požádat a někdo je musí vpustit dovnitř.
Předplatitelé Google Workspace Individual

Když pořádáte schůzku jako uživatelé Workspace Individual, může se připojit kdokoli. Zahrnuje to všechny uživatele, kteří:

 • jsou přihlášení k osobnímu účtu Google One nebo k účtu Workspace Individual,
 • jsou v chatovací místnosti, kde byl vytvořen odkaz na schůzku,
 • se připojují po telefonu,
 • jsou členy organizace Google Workspace, jejíž administrátor jim připojení povolil,
  • Tip: Někteří administrátoři Workspace můžou uživatelům zakázat připojování ke schůzkám, které pořádáte.
 • nejsou přihlášení k účtu Google.
  • Tip: Tito účastníci musí o přístup ke schůzce požádat a někdo je musí vpustit dovnitř.
Uživatelé Google Workspace for Education

Důležité: Standardně se k vašim schůzkám můžou připojit jen uživatelé ve vaší organizaci a ti, kdo se připojují po telefonu.

Administrátor Google Workspace může připojení k vašim schůzkám povolit jen vybraným skupinám uživatelů:

 • [Výchozí] Jen uživatelé ve vaší organizaci a ti, kdo se připojují po telefonu
 • Každý, kdo je přihlášen účtem Google nebo se připojuje po telefonu
 • Všichni včetně uživatelů, kteří nejsou přihlášeni účtem Google
Uživatelé Workspace

Důležité: Standardně se k vašim schůzkám může připojit kdokoli. Zahrnuje to i uživatele, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google.

Administrátor Google Workspace může připojení k vašim schůzkám povolit jen vybraným skupinám uživatelů:

 • Jen uživatelé ve vaší organizaci a ti, kdo se připojují po telefonu
 • Každý, kdo je přihlášen účtem Google nebo se připojuje po telefonu
 • [Výchozí] Všichni včetně uživatelů, kteří nejsou přihlášeni účtem Google
Připojení k videoschůzce z události v Kalendáři Google
 1. V Kalendáři Google klikněte na událost, ke které se chcete připojit.
 2. Klikněte na Připojit se přes Google Meet.
 3. V okně, které se otevře, klikněte na Připojit se.
Pokud to povolí váš administrátor Google Workspace, můžete se připojit také z jiných videokonferenčních systémů. Podrobnější informace najdete v tématu Nastavení interoperability.
Připojení k videoschůzce ze služby Meet
Ve službě Meet můžete vybrat naplánovanou událost nebo zadat kód či přezdívku schůzky.

Výběr naplánované události

 1. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu https://meet.google.com/.
 2. Vyberte schůzku ze seznamu naplánovaných událostí. Ve službě Google Meet se zobrazují jen schůzky naplánované prostřednictvím Kalendáře Google.
 3. Klikněte na Připojit se.

Tip: Při připojení prvních pěti lidí zazní zvukový signál. Na připojení dalších účastníků pak upozorní tiché oznámení.

Zadání kódu nebo přezdívky schůzky

 1. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu https://meet.google.com.
 2. Klikněte do pole Zadejte kód nebo odkaz > klikněte na Připojit se.
 3. Zadejte kód nebo přezdívku schůzky.
  • Kód schůzky je řetězec písmen na konci odkazu na schůzku. Nemusíte zadávat spojovníky, které písmena oddělují.
  • S lidmi ve vaší organizaci můžete používat také přezdívky schůzek. Tato funkce je momentálně dostupná jen uživatelům Google Workspace.
  • Pokud vaše organizace zakoupila a nainstalovala hardwarové zařízení Meet, můžete také zadat kód nebo přezdívku schůzky do tohoto zařízení.

  • Chcete-li zahájit novou schůzku s novým kódem, ponechte pole prázdné. 

 4. Klikněte na Pokračovat a pak na Připojit se.
Připojení k videoschůzce z Gmailu Připojení k videoschůzce s adresou URL odkazu na schůzku
Někdy nemáte dost času na to naplánovat schůzku a rezervovat si místnost. Se službou Meet se můžete připojit k narychlo svolanému videohovoru. Stačí kliknout na adresu URL s odkazem na schůzku, kterou dostanete textovou zprávou nebo e-mailem.
 1. Klikněte na odkaz na schůzku, který jste dostali v chatové zprávě nebo v e-mailu.
 2. Podle pokynů na obrazovce se ke schůzce připojte.

Tip: Bez explicitní žádosti o připojení se můžou zúčastnit jen lidé uvedení v pozvánce v kalendáři. Ti, kdo v pozvánce zahrnuti nejsou, musí o připojení ke schůzce požádat („zaklepat“) a musí je schválit organizátor schůzky.

Připojení ke schůzce po telefonu
Důležité: Po telefonu se dá připojit jen ke schůzkám, které organizují uživatelé Google Workspace.

Telefonní číslo se přidá, pouze pokud administrátor funkci připojení po telefonu povolil.

Pokud to váš administrátor Google Workspace povolí, můžete se k videoschůzce Meet připojit po telefonu a využít z ní jen zvuk. Připojit se dá nejdřív 15 minut před začátkem schůzky a poté až do chvíle, kdy skončí. Jestliže už na schůzce někdo je a schválí vám přístup, můžete se připojit i dříve.

Můžete při tom být i z jiné organizace než organizátor události nebo používat jinou verzi Google Workspace. Pokud jste ve firemním adresáři organizátora, uvidí účastníci na schůzce vaše jméno. Jinak se zobrazí pouze část vašeho telefonního čísla.

 • Stávající účastníci by měli vždy ověřit, že člověk, který se pokouší připojit po telefonu, je oprávněný účastník schůzky.
 • Každý, kdo se připojí po telefonu, se započítá do limitu pro maximální počet lidí na schůzce.
 • Platí se běžné poplatky za volání.

Připojení ke schůzce pomocí telefonního čísla

Tip: Pokud se pokusíte ke schůzce připojit před začátkem, může se vám zobrazit chyba, že PIN nebyl rozpoznán.

K probíhající schůzce se můžete v době, na kterou je naplánována, připojit po telefonu jedním z následujících způsobů:

 • Zadejte telefonní číslo uvedené v události Kalendáře Google nebo v pozvánce na schůzku.
  Pak zadejte PIN a #.
 • V aplikaci Meet nebo Kalendář klepněte na telefonní číslo.
  Kód PIN se zadá automaticky.

Všechny verze Google Workspace zahrnují telefonní číslo v USA. Verze G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise a Education Plus podporují ve videohovorech Meet také mezinárodní čísla.

Pokud vaše organizace zapne mezinárodní volání v Google Meet, je k dispozici více mezinárodních čísel. Telefonní operátor může účtovat poplatky za dálkové volání a použití služeb.

Vypnutí nebo zapnutí zvuku telefonu

Zvuk se vám vypne, pokud to nastaví jiný účastník schůzky, nebo pokud vy sami:
 • stisknete klávesy *6 ,
 • nastavíte hlasitost telefonu na nejnižší úroveň,
 • připojíte se později než 5. účastník schůzky.
Pokud chcete zvuk zapnout, znovu stiskněte klávesy *6 nebo zvyšte hlasitost.

Země, kde je podporováno připojení ke schůzce po telefonu

Úplný seznam zemí najdete v článku Země, kde je podporováno připojení po telefonu.

Připojení k videoschůzce z konferenční místnosti Google
Připojení k videoschůzce ze systému jiného výrobce

Pokud to vaše organizace umožňuje, můžete se připojovat ke schůzkám ze zařízení třetích stran.

Podrobnosti o nastavení určené pro administrátory najdete v tématu Jak u hovorů přes Meet povolit připojení externích zařízení.

Zařízení Zoom Rooms

Pokud se chcete připojit k hovoru Google Meet ze zařízení Zoom Rooms, vyberte jednu z možností:

 • Pokud byla schůzka naplánována předem, klepněte na událost v kalendáři v zařízení.
 • Klepněte na ikonu Google Meet a zadejte kód schůzky.

Zařízení Cisco Webex

Pokud se chcete připojit k hovoru Google Meet ze zařízení Cisco Webex, vyberte jednu z možností:

 • Pokud byla schůzka naplánována předem, klepněte na událost v kalendáři v zařízení.
 • Klepněte na ikonu Google Meet a zadejte kód schůzky.

Jiné systémy třetích stran používající Pexip

 1. V Kalendáři Google klikněte na událost, ke které se chcete připojit.
 2. Vyberte Další možnosti připojení.
 3. Vyberte Systémy třetích stran.
 4. Podle pokynů se připojte ze svého systému.

Jaká jsou omezení

Pokud se připojíte ze systému jiného výrobce, nemůžete prostřednictvím služby Meet ovládat funkce hovoru, jako je kamera nebo mikrofon. Musíte použít ovládací prvky daného výrobce. Ze systému jiného výrobce nemůžete provádět například následující akce:
 • Sledování chatu probíhajícího na schůzce a psaní do něj.
 • Spuštění a zastavení nahrávky hovoru Meet.
 • Schválení nebo zablokování přístupu jiných účastníků.
 • Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu jiných účastníků.
Ostatní účastníci ve službě Meet naopak nemůžou vypnout zvuk ve vaší místnosti.
Připojení k videoschůzce bez účtu Google
Důležité: Následující informace se týkají schůzek pořádaných uživateli Google Workspace.
K účasti na videoschůzkách přes Meet nepotřebujete účet Google. Pokud účet Google nemáte, organizátor schůzky nebo jiný účastník z pořádající organizace vám však musí ke schůzce udělit přístup.
Tip: Pokud nejste přihlášeni k účtu Google nebo do Gmailu, nemůžete se připojit pomocí mobilního zařízení.

Připojení k videoschůzce pomocí odkazu

 1. Otevřete chatovou zprávu nebo e-mail s odkazem na schůzku a klikněte na něj.
 2. Klikněte na Požádat o připojení.
 3. Jakmile někdo z účastníků váš přístup schválí, připojíte se ke schůzce.

Připojení k videoschůzce ze služby Meet

 1. Přejděte na stránku meet.google.com.
 2. Klikněte na Použít kód schůzky.
 3. Zadejte kód a klikněte na Pokračovat.
 4. Klikněte na Požádat o připojení.
 5. Jakmile někdo z účastníků váš přístup schválí, připojíte se ke schůzce.

Další poznámky

 • Když se připojíte ke schůzce, budeme váš identifikátor schůzky sdílet s doménou hostitele schůzky, aby bylo možné odstraňovat problémy a provádět kontroly. Identifikátor schůzky je vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo, pokud se ke schůzce připojili po telefonu.
 • Pro uživatele služby Meet s osobním účtem Google: Když se uživatel, který je na schůzce označen jako obtěžující, pokusí připojit k jiné schůzce, moderátor obdrží tuto zprávu: „U tohoto člověka existuje podezření, že se v minulosti dopouštěl obtěžování.“

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka