Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Bắt đầu hoặc lên lịch cuộc họp video trên Google Meet

 Bạn có thể thiết lập hoặc bắt đầu cuộc họp video mới trên Google Meet qua:

 • Meet
 • Gmail
 • Lịch Google
 • Google Chat (Chỉ dành cho thiết bị di động)
 • Một hệ thống lên lịch khác
Mẹo: Để đảm bảo bạn không tham gia cuộc họp bằng mã hết hạn và để lập kế hoạch tốt hơn cho các cuộc họp bạn tạo trong tương lai, hãy kiểm tra thời điểm mã cuộc họp hết hạn. Tìm hiểu về mã cuộc họp trong Google Meet.

Bắt đầu cuộc họp video từ Meet

 1. Truy cập vào Google Meet.
 2. Nhấp vào Cuộc họp mới.
 3. Chọn một tùy chọn:
  • Tạo một cuộc họp để sử dụng sau:
   • Để chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc họp trong tương lai, hãy sao chép đường liên kết đến cuộc họp rồi chia sẻ với người tham gia.
   • Để trực tiếp bắt đầu cuộc họp bằng đường liên kết này, hãy dán đường liên kết vào một trình duyệt hoặc nhập đường liên kết vào trường “Nhập một mã hoặc đường liên kết” sau đó nhấp vào Tham gia.
  • Bắt đầu cuộc họp tức thì: Tạo cuộc họp mới và tham gia cuộc họp trực tiếp. 
  • Lên lịch trong Lịch Google: Bạn được chuyển đến ứng dụng Lịch Google để lên lịch cuộc họp.

Mẹo: Người dùng Google Workspace Essentials không thể lên lịch cuộc họp trong Lịch Google.

Bắt đầu cuộc họp video từ Gmail

Quan trọng: Để bắt đầu cuộc họp video từ Gmail, bạn phải bật Meet trong Gmail.
 1. Mở Gmail.
 2. Trong phần Họp, hãy nhấp vào Cuộc họp mới.
 3. Để gửi lời mời tham gia cuộc họp qua đường liên kết hoặc email, hãy nhấp vào Gửi lời mời
  • Để sao chép nội dung chi tiết của lời mời tham gia cuộc họp, hãy nhấp vào Sao chép lời mời tham gia cuộc họp.
  • Để gửi lời mời qua email, hãy nhấp vào Chia sẻ qua email.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng tham gia cuộc họp, hãy nhấp vào Tham gia ngay.
 5. Trước khi tham gia cuộc họp đầu tiên, bạn cần cấp quyền truy cập Micrô và Máy ảnh. Sau khi bạn cấp quyền: 
  • Để bật hoặc tắt micrô, hãy nhấp vào biểu tượng Micrô Micrô.
  • Để bật hoặc tắt máy ảnh, hãy nhấp vào biểu tượng Máy ảnh Gọi video.
 6. Để tham gia cuộc gọi, hãy nhấp vào Tham gia ngay.
 7. Để kết thúc cuộc gọi, hãy nhấp vào biểu tượng Rời khỏi cuộc gọi Call end icon.

Bắt đầu cuộc họp video trực tiếp từ Gmail hoặc Chat

Bắt đầu cuộc họp video trực tiếp từ Gmail hoặc Chat.

Lên lịch một cuộc họp video từ Lịch Google

Khi tạo sự kiện trên Lịch Google, bạn có thể thêm đường liên kết đến cuộc họp video.

 • Người dùng Google Workspace: Bạn cũng có thể thêm số điện thoại vào sự kiện trên Lịch. 
 • Người dùng Google Workspace Essentials: Bạn không thể lên lịch cuộc họp trong Lịch Google.

Quan trọng: Khách có thể chuyển tiếp đường liên kết đến cuộc họp cho người khác. Nếu một người không được mời tìm cách tham gia, thì một người tham gia cuộc họp thuộc tổ chức của bạn phải chấp nhận yêu cầu của người đó. Đối với các cuộc họp do Tài khoản Google cá nhân tổ chức, chỉ người tạo cuộc họp mới có thể cho phép những người tham gia này.

 1. Trong Lịch, hãy tạo sự kiện.
 2. Nhấp vào Thêm khách.
 3. Nhập tên hoặc email của người bạn muốn mời.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Để thông báo cho khách, nhấp vào Gửi.

Bật chế độ Mọi người đều là người xem:

 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Tạo cuộc họp mới và thêm khách.
 3. Trong lời mời tham gia cuộc họp trên Lịch Google, hãy mở phần Bộ điều khiển của người tổ chức .
 4. Bật Quyền quản lý của người tổ chức.
 5. Trong thẻ "Khách", hãy bật chế độ Theo mặc định, mọi người đều là người xem.
 6. Không bắt buộc: Thêm cộng tác viên.
  • Để thêm cộng tác viên, hãy thêm khách vào lời mời.
  • Lưu ý: Nếu email của họ không xuất hiện, hãy đảm bảo rằng họ đã được thêm vào lời mời.

Tìm hiểu cách chỉ định vai trò chỉ có thể xem trong Google Meet.

Lên lịch cuộc họp video bằng một hệ thống lên lịch khác

 1. Bắt đầu cuộc họp video từ Gmail hoặc Meet.
 2. Sao chép thông tin chi tiết của cuộc họp vào một sự kiện được tạo bằng hệ thống lên lịch của bạn.

Kiểm soát quyền truy cập vào cuộc họp bằng bộ điều khiển của người tổ chức

Sử dụng bộ điều khiển của người tổ chức để quản lý những người có thể tham gia cuộc họp của bạn.

 1. Trong Lịch Google, hãy chọn một sự kiện.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Trong thẻ "Bộ điều khiển của người tổ chức", hãy chọn một loại quyền truy cập vào cuộc họp trong phần "Quyền truy cập cuộc họp:
  • Mở: Người nào có đường liên kết của cuộc họp thì có thể tham gia cuộc họp. Không ai phải yêu cầu tham gia.
  • Đáng tin cậy: Ai trong tổ chức của người tổ chức cũng có thể tham gia mà không cần yêu cầu tham gia. Người bên ngoài tổ chức nhưng được mời thông qua sự kiện trên Lịch Google có thể tham gia mà không cần yêu cầu tham gia. Những người khác phải yêu cầu tham gia.
  • Bị hạn chế: Những người do người tổ chức mời thông qua sự kiện trên Lịch Google hoặc trong cuộc họp đều có thể tham gia. Những người khác phải yêu cầu tham gia.
   • Không dành cho người dùng thông thường.
 4. Không bắt buộc: Để bạn phải tham gia cuộc họp trước những người khác, hãy bật chế độ "Người tổ chức phải tham gia trước những người khác".
 5. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Các chế độ cài đặt là ở cấp cuộc họp, do đó, các cuộc họp khác nhau có thể có các quyền truy cập vào cuộc họp khác nhau. Cuộc họp định kỳ sẽ giữ nguyên các chế độ cài đặt của cuộc họp đầu tiên.

Tìm hiểu về các chế độ cài đặt mặc định

 • Người dùng doanh nghiệp: Quyền truy cập vào tất cả các cuộc họp mới sẽ được đặt là "Đáng tin cậy" và theo mặc định, khách của bạn có thể tham gia trước bạn.
 • Người dùng thuộc tổ chức giáo dục: Quyền truy cập vào các cuộc họp mới được tạo thông qua Google Lớp học sẽ được đặt là "Bị hạn chế" và khách của bạn không thể tham gia trước bạn. Quyền truy cập vào những cuộc họp mới khác sẽ được đặt là "Đáng tin cậy" và theo mặc định, khách của bạn có thể tham gia trước bạn.
 • Người dùng thông thường: Quyền truy cập vào tất cả các cuộc họp mới sẽ được đặt là "Đáng tin cậy" và theo mặc định, khách của bạn có thể tham gia trước bạn. Bất cứ ai được mời thông qua lời mời trên Lịch Google đều có quyền truy cập là "Đáng tin cậy".

Thông tin có liên quan

true
Tải ứng dụng Meet mới dành cho Android

Google Meet là ứng dụng để họp và gọi video trên nhiều thiết bị. Hãy sử dụng các tính năng gọi video như các bộ lọc và hiệu ứng vui nhộn, hoặc thiết lập thời gian kết nối vào lúc mọi người đều có thể tham gia.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính