Een Google Meet-videovergadering starten

Een nieuwe videovergadering starten

Een videovergadering plannen

Een videovergadering plannen vanuit Google Agenda:

U kunt gemakkelijk een Meet-videovergadering plannen in Google Agenda. Maak gewoon een afspraak en voeg de gasten eraan toe. Als u een of meer gasten uitnodigt voor de afspraak of op Videoconferentie toevoegen klikt, worden er een link naar de videovergadering en een inbelnummer (als u een Google Workspace-gebruikt bent) aan de Agenda-afspraak toegevoegd.

Opmerking: Gasten kunnen de vergaderingslink doorsturen naar andere mensen. Als iemand die niet is uitgenodigd in de Agenda-afspraak probeert deel te nemen aan de vergadering, moet een deelnemer uit uw organisatie het verzoek goedkeuren. Voor vergaderingen die worden georganiseerd met een persoonlijk Google-account, kan alleen de maker van de vergadering deze deelnemers toelaten.

De stappen zijn als volgt:

 1. Maak een afspraak in Agenda.
 2. Klik op Gasten toevoegen en voer de naam of het e-mailadres in van de mensen die u wilt uitnodigen.
 3. Klik op Opslaan.
 4. Klik op Verzenden om gasten een melding te sturen.

Een videovergadering plannen vanuit Microsoft® Outlook®:

Als u een vergadering wilt plannen met Outlook®, gaat u naar Meet-videovergaderingen toevoegen aan Outlook.

Een videovergadering plannen in een ander planningssysteem:

 1. Start een videovergadering vanuit Gmail of Meet (zie de stappen hieronder).
 2. Kopieer de vergaderingsgegevens naar een afspraak die is gemaakt in uw planningssysteem.

Een videovergadering starten vanuit Gmail

Een videovergadering starten vanuit Meet

 1. Ga naar Google Meet.
 2. Als u een nieuwe vergadering wilt starten, klikt u op Nieuwe vergadering. Kies een optie:
  • Vergadering maken voor later: Als u de vergaderingsgegevens wilt delen voor een toekomstige vergadering, kopieert u de link van de vergadering en deelt u deze met deelnemers. Als u de vergadering rechtstreeks wilt starten met deze link, plakt u de link in een browser of geeft u de link op in het veld Voer een code of link in en dan klik op Deelnemen.
  • Meteen een vergadering starten: Maak een nieuwe vergadering en neem rechtstreeks deel aan de vergadering.
  • Plannen in Google Agenda: Als u een vergadering wilt plannen, wordt u omgeleid naar Google Agenda.
   • Tip: Gebruikers van Google Workspace Essentials kunnen geen vergadering plannen in Google Agenda.

Een videovergadering starten vanuit Google Hangouts

U kunt een Google Meet-videogesprek starten vanuit Google Hangouts. Meer informatie over hoe u een videogesprek start

 

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?