Thêm cuộc họp video trên Meet vào Outlook

Bạn có thể nhanh chóng thêm cuộc họp video trên Google Meet vào sự kiện hoặc email trên Microsoft Outlook bằng tiện ích Google Meet dành cho Microsoft Outlook. 

Người tham gia có thể vào cuộc họp bằng cách nhấp vào đường liên kết đến cuộc họp video trong sự kiện trên Outlook. Đối với các cuộc họp được tổ chức thông qua tài khoản Google Workspace, người dùng có thể gọi điện thoại theo số điện thoại được cung cấp. Sau khi cuộc họp bắt đầu, bạn có thể mời thêm người dùng khác tham gia cuộc họp video đó.

Nếu sử dụng Meet ở cơ quan hoặc trường học, thì bạn có thể thêm những người bên ngoài tổ chức của bạn vào sự kiện hoặc email trên Outlook. Một người thuộc tổ chức của bạn phải đồng ý cho họ tham gia cuộc họp khi họ yêu cầu tham gia.

Trước khi bạn bắt đầu

Nếu bạn sử dụng Meet ở cơ quan hoặc trường học trên máy tính chạy Windows, hãy cài đặt DriveFS (có Meet dành cho Outlook và các tính năng hữu ích khác).

Bạn cũng có thể chỉ cài đặt tiện ích Outlook trên máy Mac hoặc máy tính chạy Windows.

Tùy chọn 1: Cài đặt DriveFS và các trình bổ trợ của Outlook đi kèm

Chỉ được hỗ trợ trên máy tính chạy Windows.

Nếu bạn sử dụng Meet ở cơ quan hoặc trường học trên máy tính chạy Windows, hãy cài đặt Tệp Drive trực tuyến của Google. Với các trình bổ trợ đi kèm, bạn có thể thêm cuộc gọi video trên Meet và đính kèm tệp trên Google Drive vào email và sự kiện trên Outlook. 

Bạn có thể cài đặt DriveFS trên máy tính chạy Windows, hoặc quản trị viên Google Workspace có thể triển khai DriveFS cho tất cả người dùng.

Yêu cầu

 • Máy tính chạy Windows
 • Tệp Drive trực tuyến phiên bản 39 trở lên 
 • Tài khoản Google, chẳng hạn như Gmail hoặc Google Workspace

Không hỗ trợ

Thiết bị di động không hỗ trợ tiện ích Meet dành cho Outlook

Đối với các trường hợp sau đây, hãy cài đặt Tiện ích Meet.

 • Máy Mac
 • Outlook trực tuyến

Chủ đề có liên quan

Tùy chọn 2: Cài đặt tiện ích Meet

Chỉ cài đặt tiện ích Meet nếu bạn dùng Meet bằng Tài khoản Google cá nhân, có máy Mac, sử dụng Outlook trực tuyến hoặc không sử dụng Google Drive.

 1. Trong AppSource, hãy chuyển đến Tiện ích Google Meet.
 2. Nhấp vào Tải ngay.
 3. Làm theo hướng dẫn để cài đặt tiện ích Google Meet.

Yêu cầu

Để sử dụng tiện ích Meet dành cho Outlook, bạn cần có:

 1. Tài khoản Google, chẳng hạn như Gmail hoặc Google Workspace.
 2. Máy tính sử dụng Outlook 2016 hoặc 2019 dành cho Windows, Outlook 2016 dành cho Mac hoặc Outlook trên web.

Yêu cầu đối với Microsoft Exchange

Quản trị viên Exchange nên bật các mục sau cho Exchange Online hoặc Exchange tại cơ sở:

 • Exchange Online hoặc phiên bản tại cơ sở của Exchange 2019 hỗ trợ Bộ yêu cầu API hộp thư 1.4.
 • Cho phép cài đặt tiện ích 
 • Cho phép truy cập vào Microsoft AppSource

Để tìm phiên bản Exchange của tổ chức bạn, hãy xem tài liệu của Microsoft về máy chủtài khoản.

Không hỗ trợ

 • Thiết bị di động không hỗ trợ tiện ích Meet dành cho Outlook.
Thêm cuộc họp video trên Meet vào email hoặc sự kiện trên lịch Outlook

Sau khi cài đặt tiện ích, bạn sẽ thấy biểu tượng Meet "" khi chỉnh sửa email hoặc sự kiện trên lịch Outlook.

Để thêm cuộc họp video trên Meet, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng Meet"".
 2. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google (chẳng hạn như Gmail hoặc Google Workspace).

Thông tin về cách tham gia cuộc họp video này sẽ được thêm vào email hoặc lời mời trên lịch của bạn.

Mời và thêm khách vào cuộc họp video

Bạn có thể mời khách tham gia vào các cuộc họp bằng cách thêm họ vào sự kiện trên lịch Outlook. 

Hoặc, nếu khách của bạn sử dụng thiết bị Google Meet, thì bạn có thể gửi cho họ mã cuộc họp video. Họ có thể nhập mã đó để tham gia cuộc họp bằng màn hình cảm ứng hoặc điều khiển từ xa.

Cuối cùng, bạn có thể mời họ khi cuộc họp video đang diễn ra. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Thêm hoặc loại bỏ mọi người khỏi cuộc họp video.

Tham gia cuộc họp video

Để tham gia một cuộc họp video, hãy nhấp vào URL của cuộc họp video đó. Bạn cũng có thể dùng điện thoại để quay số đến cuộc họp đó theo số được cung cấp.

Nếu bạn sử dụng thiết bị Google Meet, hãy nhập mã cuộc họp đó bằng màn hình cảm ứng hoặc điều khiển từ xa. 

 Câu hỏi thường gặp về DriveFS dành cho Outlook

Tôi đã cài đặt DriveFS trên máy Mac. Tại sao tôi không thấy nút Meet trong Outlook?

Tiện ích Meet dành cho DriveFS chỉ được hỗ trợ trên máy tính chạy Windows. Cài đặt tiện ích Meet từ AppSource.

Câu hỏi thường gặp về tiện ích Meet dành cho Outlook

Tại sao tôi gặp lỗi khi cố gắng cài đặt tiện ích?

Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google và máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu của tiện ích Google Meet.

Nếu bạn sử dụng Microsoft Exchange, hãy yêu cầu quản trị viên Exchange hỗ trợ về các yêu cầu của Microsoft Exchange.

Tôi không có Google Workspace. Tôi có thể sử dụng tiện ích Meet dành cho Microsoft Outlook không?

Có, nếu đã đăng nhập vào Tài khoản Google, chẳng hạn như Gmail và cài đặt tiện ích Meet, thì bạn có thể thêm cuộc họp video trên Meet vào sự kiện hoặc email trên Outlook.

Người dùng tài khoản cá nhân có thể tham gia cuộc họp video mà họ được mời. Họ không cần có tiện ích này để tham gia

(Dành cho người dùng Google Workspace) Tôi có thể mời người dùng bên ngoài tổ chức của mình bằng tiện ích Meet không?

Có. Bạn có thể thêm những người bên ngoài tổ chức của mình vào sự kiện hoặc email trên Outlook có chứa thông tin chi tiết về Meet.

Người dùng bên ngoài tổ chức của bạn có thể yêu cầu tham gia và họ sẽ được thêm vào cuộc họp sau khi có người đang tham gia cuộc họp chấp nhận yêu cầu.

Làm thế nào để loại bỏ nút tiện ích Meet trên các chế độ xem Thư và Lịch?
 1. Trong Outlook, hãy nhấp chuột phải vào ruy-băngsau đónhấp vào Customize the Ribbon (Tùy chỉnh ruy-băng).
 2. Trong Home (Trang chủ), hãy chọn nhóm Meet rồi nhấp vào Remove (Xóa).
Tôi có thể sử dụng tiện ích Meet dành cho Microsoft Outlook với Outlook dành cho Mac và Outlook trên web không?

Chủ đề có liên quan


Google, Google Workspace, nhãn và các biểu trưng liên quan là nhãn hiệu của Google LLC. Tất cả tên công ty và sản phẩm khác là nhãn hiệu của các công ty liên kết với các nhãn hiệu đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?