เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Meet ลงใน Outlook

คุณเพิ่มการประชุมทางวิดีโอผ่าน Google Meet ในกิจกรรมหรืออีเมลของ Microsoft Outlook ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ส่วนเสริม Google Meet สำหรับ Microsoft Outlook 

ผู้เข้าร่วมจะร่วมประชุมได้โดยการคลิกที่ลิงก์การประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม Outlook ทั้งนี้ สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google Workspace ผู้ใช้จะโทรเข้าจากโทรศัพท์โดยใช้หมายเลขที่ระบุไว้ได้ด้วย หลังจากเริ่มการประชุมแล้ว คุณยังเชิญผู้ใช้คนอื่นๆ มาเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้อีก

หากใช้ Meet ในที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณจะเพิ่มผู้เข้าร่วมจากภายนอกองค์กรในกิจกรรมหรืออีเมลของ Outlook ได้ และบุคคลจากองค์กรของคุณต้องยอมรับผู้เข้าร่วมนั้นเข้าสู่การประชุมเมื่อเขาขอเข้าร่วม

ก่อนเริ่มต้น

หากใช้ Meet ในที่ทำงานหรือโรงเรียนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ให้ติดตั้ง DriveFS ซึ่งจะมี Meet สำหรับ Outlook และฟีเจอร์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

นอกจากนี้คุณยังติดตั้งเฉพาะส่วนเสริม Outlook ในคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ได้ด้วย

ตัวเลือกที่ 1: ติดตั้ง DriveFS และปลั๊กอิน Outlook ที่รวมมาอยู่แล้ว

รองรับในคอมพิวเตอร์ Windows เท่านั้น

หากใช้ Meet ในที่ทำงานหรือโรงเรียนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ให้ติดตั้ง Google Drive File Stream ปลั๊กอินที่รวมมาให้อยู่แล้วจะช่วยให้คุณเพิ่มวิดีโอคอลของ Meet และแนบไฟล์จาก Google ไดรฟ์ในอีเมลและกิจกรรมของ Outlook ได้ 

คุณจะติดตั้ง DriveFS ในคอมพิวเตอร์ Windows เอง หรือจะให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace กำหนดค่าให้ทุกคนใช้งาน DriveFS ก็ได้

ข้อกำหนด

 • คอมพิวเตอร์ Windows
 • Drive File Stream เวอร์ชัน 39 ขึ้นไป 
 • บัญชี Google เช่น Gmail หรือ Google Workspace

ไม่รองรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ไม่รองรับ Meet Add-in สำหรับ Outlook

หากมีเงื่อนไขตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ให้ติดตั้ง Meet Add-in แทน

 • คอมพิวเตอร์ Mac
 • Outlook ออนไลน์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกที่ 2: ติดตั้งส่วนเสริม Meet

ติดตั้งเฉพาะส่วนเสริม Meet หากคุณใช้ Meet กับบัญชี Google ส่วนบุคคล, มีคอมพิวเตอร์ Mac, ใช้ Outlook ออนไลน์ หรือไม่ใช้ Google ไดรฟ์

 1. ใน AppSource ให้ไปที่ส่วนเสริม Google Meet
 2. คลิก Get it Now
 3. ทำตามวิธีการเพื่อติดตั้งส่วนเสริม Google Meet

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ส่วนเสริม Meet สำหรับ Outlook คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 1. บัญชี Google เช่น Gmail หรือ Google Workspace
 2. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Outlook 2016 หรือ 2019 สำหรับ Windows, Outlook 2016 สำหรับ Mac หรือ Outlook บนเว็บ

ข้อกำหนดของ Microsoft Exchange

ผู้ดูแลระบบ Exchange ควรเปิดใช้รายการต่อไปนี้สำหรับ Exchange Online หรือ Exchange ภายในองค์กร

 • Exchange Online หรือ Exchange ภายในองค์กรเวอร์ชัน 2019 ที่รองรับชุดข้อกำหนด Mailbox API 1.4
 • เปิดใช้การติดตั้งส่วนเสริม 
 • เปิดใช้การเข้าถึง Microsoft AppSource

หากต้องการดูเวอร์ชัน Exchange ขององค์กร โปรดดูเอกสารประกอบของ Microsoft สำหรับเซิร์ฟเวอร์และบัญชี

ไม่รองรับ

 • อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ไม่รองรับส่วนเสริม Meet สำหรับ Outlook
เพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ลงในอีเมลหรือกิจกรรมในปฏิทินของ Outlook

หลังจากติดตั้ง Add-in แล้ว คุณจะเห็นไอคอน Meet "" เมื่อแก้ไขอีเมลหรือกิจกรรมในปฏิทินของ Outlook

หากต้องการเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ให้ทำดังนี้

 1. คลิกไอคอน Meet ""
 2. หากได้รับแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ (เช่น Gmail หรือ Google Workspace)

ระบบจะเพิ่มข้อมูลการเข้าร่วมสำหรับการประชุมทางวิดีโอลงในอีเมลหรือคำเชิญในปฏิทินของคุณ

เชิญและเพิ่มผู้เข้าร่วมในการประชุมทางวิดีโอ

คุณจะให้บุคคลต่างๆ เข้าร่วมในการประชุมได้โดยเพิ่มคนเหล่านั้นในกิจกรรมในปฏิทินของ Outlook 

หรือหากผู้เข้าร่วมใช้ฮาร์ดแวร์ของ Google Meet คุณก็ส่งรหัสการประชุมทางวิดีโอให้ผู้เข้าร่วมได้ บุคคลเหล่านั้นจะเข้าร่วมได้โดยป้อนรหัสโดยใช้หน้าจอสัมผัสหรือรีโมตคอนโทรล

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ เชิญผู้เข้าร่วมในระหว่างการประชุมทางวิดีโอ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเพิ่มหรือนำบุคคลออกจากการประชุมทางวิดีโอ

เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิก URL การประชุมทางวิดีโอ นอกจากนี้คุณยังโทรเข้าร่วมการประชุมจากโทรศัพท์โดยใช้หมายเลขที่ระบุไว้ได้ด้วย

หากใช้ฮาร์ดแวร์ของ Google Meet ให้ป้อนรหัสการประชุมโดยใช้หน้าจอสัมผัสหรือรีโมตคอนโทรล 

 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DriveFS สำหรับ Outlook

ฉันติดตั้ง DriveFS ใน Mac แล้ว ทำไมฉันจึงไม่เห็นปุ่ม Meet ใน Outlook

Meet Add-in ของ DriveFS ใช้ได้ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เท่านั้น ติดตั้ง Meet Add-in จาก AppSource

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Meet Add-in สำหรับ Outlook

ทำไมฉันจึงพบข้อผิดพลาดตอนที่พยายามติดตั้ง Add-in

ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว และคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ Google Meet Add-in

หากคุณใช้ Microsoft Exchange โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ Exchange ในเรื่องข้อกำหนดของ Microsoft Exchange

ฉันไม่มี Google Workspace ฉันจะใช้ส่วนเสริม Meet สำหรับ Microsoft Outlook ได้ไหม

ได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เช่น Gmail และติดตั้งส่วนเสริม Meet ไว้แล้ว คุณจะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ในกิจกรรมหรืออีเมล Outlook ได้

ผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคลจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอที่ตนได้รับเชิญได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนเสริมเพื่อเข้าร่วม

(สำหรับผู้ใช้ Google Workspace) ฉันเชิญผู้ใช้ภายนอกองค์กรโดยใช้ส่วนเสริม Meet ได้ไหม

ได้ คุณเพิ่มบุคคลภายนอกองค์กรในกิจกรรมหรืออีเมลของ Outlook ที่มีรายละเอียดของ Meet ได้

ผู้ใช้ภายนอกองค์กรจะส่งคำขอเข้าร่วมได้ และเมื่อผู้เข้าร่วมการประชุมยอมรับ ระบบก็จะเพิ่มผู้ใช้ดังกล่าวในการประชุม

ฉันจะนำปุ่ม Meet Add-in ออกจากมุมมองอีเมลและปฏิทินได้อย่างไร
 1. ใน Outlook ให้คลิกขวาที่ Ribbon จากนั้น คลิกกำหนด Ribbon เอง
 2. ใต้หน้าแรก ให้เลือกกลุ่ม Meet แล้วคลิกนำออก
ฉันใช้ Meet Add-in สำหรับ Microsoft Outlook กับ Outlook สำหรับ Mac และ Outlook บนเว็บได้ไหม

หัวข้อที่เกี่ยวข้องGoogle, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร