Zmieniają się ikony aplikacji Google Meet i Google Duo. Więcej informacji

Dodawanie spotkań wideo w Meet do Outlooka

Do wydarzenia lub e-maila w programie Microsoft Outlook możesz szybko dodać spotkanie wideo w Google Meet, używając dodatku Google Meet do Outlooka. 

Do spotkania wideo można dołączyć, klikając link w wydarzeniu w Outlooku. Do spotkań organizowanych przy użyciu konta Google Workspace użytkownicy mogą też dołączyć przez telefon, korzystając z podanego numeru. Po rozpoczęciu spotkania możesz zaprosić na nie dodatkowych użytkowników.

Jeśli używasz Meet w pracy lub szkole, do wydarzenia lub e-maila w Outlooku możesz dodawać uczestników spoza swojej organizacji. Kiedy poproszą o dołączenie do spotkania, muszą zostać zaakceptowani przez dowolną osobę z Twojej organizacji.

Zanim zaczniesz

Jeśli używasz Meet w pracy lub szkole na komputerze z systemem Windows, zainstaluj aplikację Dysk na komputer, która obejmuje dodatek Meet do Outlooka i inne przydatne funkcje.

Możesz też zainstalować sam dodatek do Outlooka na komputerze Mac lub komputerze z systemem Windows.

Opcja 1. Instalowanie aplikacji Dysk na komputer i dołączonych do niej wtyczek Outlooka

Obsługiwane wyłącznie na komputerach z systemem Windows.

Jeśli używasz Meet w pracy lub szkole na komputerze z systemem Windows, zainstaluj Dysk Google na komputer. Dołączone do tej usługi wtyczki umożliwiają dodawanie rozmów wideo w Meet i załączanie plików z Dysku Google do e-maili i wydarzeń w Outlooku. 

Dysk na komputer możesz zainstalować na komputerze z systemem Windows, lub też administratorzy Google Workspace mogą wdrożyć ją u wszystkich użytkowników.

Wymagania

 • Komputer z systemem Windows
 • Dysk na komputer w wersji 39 lub nowszej
 • Konto Google, na przykład konto Gmail lub Google Workspace.

Nieobsługiwane

Urządzenia mobilne, na których dodatek Meet do Outlooka nie jest obsługiwany

Zainstaluj dodatek Meet, jeśli ma miejsce przynajmniej jedna z wymienionych sytuacji:

 • masz komputer Mac;
 • masz Outlooka online.

Powiązane artykuły

Opcja 2. Instalowanie dodatku Meet

Dodatek Meet można zainstalować tylko wtedy, gdy używasz osobistego konta Google, masz komputer Mac, korzystasz z Outlooka online lub nie używasz Dysku Google.

 1. W AppSource otwórz Dodatek Google Meet.
 2. Kliknij Pobierz teraz.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalowania dodatku Google Meet.

Wymagania

Aby korzystać z dodatku Meet do Outlooka, musisz mieć:

 1. Konto Google, na przykład konto Gmail lub Google Workspace.
 2. komputer z Outlookiem 2016 lub 2019 na system Windows, Outlookiem 2016 na komputery Mac lub dostęp do programu Outlook online;

Wymagania dotyczące Microsoft Exchange

Administratorzy powinni włączyć następujące opcje lokalnej usługi Exchange lub Exchange Online:

 • Exchange Online lub lokalną wersję Exchange 2019, która obsługuje zestaw wymagań interfejsu Mailbox API 1.4;
 • instalację dodatków; 
 • dostęp do Microsoft AppSource.

Wersję Exchange swojej organizacji znajdziesz w dokumentacji firmy Microsoft na temat serwerów i kont.

Nieobsługiwane

 • Urządzenia mobilne, które nie obsługują dodatku Meet do Outlooka.
Dodawanie spotkania wideo w Meet do e-maila lub wydarzenia w kalendarzu Outlooka
Wskazówka: aby mieć pewność, że kod spotkania, do którego chcesz dołączyć, jest aktualny, i lepiej zaplanować kolejne spotkania, sprawdź, po jakim czasie wygasają kody spotkań. Więcej informacji o kodach spotkań w Google Meet

Po zainstalowaniu dodatku zobaczysz ikonę Meet "" podczas edytowania e-maila lub wydarzenia w kalendarzu Outlooka.

Aby dodać spotkanie wideo w Meet:

 1. Kliknij ikonę Meet "".
 2. W razie potrzeby zaloguj się na konto Google (np. konto Gmail lub Google Workspace).

Informacje o dołączeniu do spotkania wideo zostaną dodane do e-maila lub zaproszenia w kalendarzu.

Zapraszanie i dodawanie gości do spotkania wideo

Jeśli chcesz, by w spotkaniach brali udział goście, dodaj ich do wydarzenia w kalendarzu Outlooka. 

Jeśli Twoi goście korzystają ze sprzętu do Google Meet, możesz wysłać im kod spotkania wideo. Dołączą, wpisując kod za pomocą ekranu dotykowego lub pilota.

I wreszcie możesz zaprosić ich podczas spotkania wideo. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Dodawanie osób do spotkania wideo i usuwanie go z niego.

Dołączanie do spotkania wideo

Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij jego adres URL. Do spotkania możesz też dołączyć przez telefon, używając podanego numeru.

Jeśli korzystasz ze sprzętu do Google Meet, wpisz kod spotkania za pomocą ekranu dotykowego lub pilota. 

 Najczęstsze pytania na temat Dysku na komputer do Outlooka

Na komputerze Mac mam zainstalowany Dysku na komputer. Dlaczego nie widzę przycisku Meet w Outlooku?

Dodatek do Meet o nazwie Dysk na komputer jest obsługiwany tylko na komputerach z systemem Windows. Zainstaluj dodatek do Meet z AppSource

Najczęstsze pytania dotyczące dodatku Meet do Outlooka

Dlaczego podczas próby zainstalowania dodatku pojawia się błąd?

Zaloguj się na konto Google i sprawdź, czy Twój komputer spełnia wymagania dodatku Google Meet.

Jeśli korzystasz z Microsoft Exchange, poproś administratora Exchange o pomoc w sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania Microsoft Exchange.

Nie mam konta Google Workspace. Czy mogę używać dodatku Meet do Outlooka?

Tak. Po zalogowaniu na konto Google (na przykład konto Gmail) i zainstalowaniu dodatku Meet możesz dodać spotkanie wideo w Meet do wydarzenia lub e-maila w Outlooku.

Użytkownicy kont osobistych mogą dołączać do spotkań wideo, na które zostali zaproszeni. Nie potrzebują w tym celu dodatku.

(Dotyczy użytkowników Google Workspace) Czy za pomocą dodatku Meet mogę zapraszać na spotkania użytkowników spoza mojej organizacji?

Tak. Do wydarzenia lub e-maila w Outlooku zawierającego dane spotkania w Meet możesz dodawać osoby spoza organizacji.

Kiedy osoba spoza organizacji poprosi o dołączenie jej do spotkania, zostanie dodana po zaakceptowaniu jej przez dowolnego uczestnika spotkania.

Jak mogę usunąć przyciski dodatku Meet z widoku poczty i kalendarza?
 1. W Outlooku kliknij wstążkę prawym przyciskiem myszy a potem Dostosuj Wstążkę.
 2. W sekcji Strona główna wybierz grupę Meet i kliknij Usuń.
Czy mogę używać dodatku Meet do Outlooka w Outlooku na Maca i Outlooku online?

Powiązane artykuły

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
713370
false
false