Dołączanie za pomocą systemu innej firmy

Jeśli Twoja organizacja na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo w Hangouts Meet za pomocą systemu konferencyjnego innej firmy, na przykład Cisco, Polycom, Lifesize czy Sony. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku ze zgodnością systemu innej firmy, skontaktuj się z administratorem G Suite.

  1. Otwórz wydarzenie w Kalendarzu.
  2. Wybierz Więcej opcji dołączania.
  3. Wybierz Systemy innych firm.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pozwalającymi dołączyć do wydarzenia na Twoim systemie.

 

Czego nie możesz zrobić

W przypadku dołączenia za pomocą systemu innej firmy nie możesz używać funkcji sterowania Meet, takich jak opcje kamery czy mikrofonu. Zamiast tego skorzystaj z opcji systemu innej firmy.

Za pomocą systemu innej firmy nie możesz na przykład:

  • wyświetlać czatu spotkania ani pisać na nim,
  • korzystać z nagrywania w Meet,
  • zatwierdzać ani blokować innych uczestników,
  • wyciszać innych uczestników ani wyłączać ich wyciszenia.

Inni użytkownicy Meet nie mogą wyciszyć Twojego pokoju.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?