Dołączanie do spotkania wideo

Do spotkania możesz dołączyć z wydarzenia w Kalendarzu. Aby to zrobić, kliknij link do spotkania, wpisz kod spotkania lub dołącz przez telefon. 

Uwaga: jeśli obecnie nie korzystasz z konta G Suite lub dołączasz do spotkania w innej organizacji, może być konieczne zatwierdzenie Twojej prośby o dołączenie przez innego uczestnika.

Dołączanie do spotkania wideo

Otwórz wszystko  |  Zamknij wszystko

Dołączanie do spotkania z poziomu wydarzenia w kalendarzu
 1. W Kalendarzu kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć. 
 2. Kliknij Dołącz do rozmowy w Hangouts Meet.
 3. Kliknij Dołącz do spotkania.

Jeśli administrator G Suite na to pozwala, możesz też dołączyć z poziomu wydarzenia w kalendarzu programu Microsoft® Outlook®. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie współdziałania.

Dołączanie do zaplanowanego spotkania w Hangouts Meet
 1. W przeglądarce wejdź na meet.google.com.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń.
 3. Kliknij Dołącz do spotkania.

Uwaga: szósty i każdy następny uczestnik (w kolejności dołączania) jest automatycznie wyciszany.

Klikanie linku do spotkania

Uczestnik spotkania może przesłać Ci informacje umożliwiające dołączenie do spotkania wideo w SMS-ie lub e-mailu.

Aby dołączyć do spotkania wideo przy użyciu linku:

 1. Kliknij link do spotkania w wiadomości. 
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wpisz kod spotkania

Każde spotkanie wideo w Hangouts Meet ma unikalny kod, który umożliwia dołączenie do spotkania w przeglądarce internetowej lub przy użyciu sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji.

Kod spotkania to ciąg znaków, na przykład abc-defg-hjk. Możesz go znaleźć w przesłanych do Ciebie informacjach umożliwiających dołączenie do spotkania.

 1. W przeglądarce wejdź na meet.google.com a potem kliknij Użyj kodu spotkania.
 2. Wpisz kod spotkania. 
  Uwaga: łączniki w kodzie spotkania są opcjonalne.
 3. Kliknij Dołącz.
 4. (Opcjonalnie) Wybierz odpowiednią opcję w zależności od tego, czy dołączasz z innej organizacji lub czy logujesz się na konto G Suite:
  • Wybierz Dołącz do spotkania.
  • Wpisz swoje imię i nazwisko, a następnie kliknij Poproś o dołączenie.
Dołączanie do spotkania przez telefon

Numer telefonu jest dodawany do spotkań wideo tylko wtedy, gdy administrator włączy funkcję dołączania przez telefon.

Możesz dołączyć do spotkania przy użyciu telefonu przez połączenie się z numerem dodanym do wydarzenia w Hangouts Meet. Jeśli informacje o Tobie znajdują się w firmowym katalogu organizatora, Twoje nazwisko jest widoczne na spotkaniu. W innym przypadku wyświetlany jest fragment Twojego numeru telefonu.

Każdy może dołączyć do spotkania przy użyciu takiego numeru, nawet jeśli nie należy do danej organizacji albo korzysta z innej wersji G Suite. Osoby dołączające do spotkania przez telefon wliczają się do limitu uczestników.

Dołączanie do spotkania przy użyciu telefonu

 1. Otwórz wydarzenie w Kalendarzu lub zaproszenie na spotkanie.
 2. Wybierz numer na telefonie.
 3. Wpisz kod PIN i naciśnij #.

Spotkania utworzone przez użytkowników G Suite zawierają amerykański numer telefonu, ale spotkania utworzone przez użytkowników G Suite Enterprise i G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni zawierają dodatkowe międzynarodowe numery telefonu.

Włączanie i wyłączanie wyciszenia telefonu

Twój mikrofon zostanie wyciszony, gdy inny uczestnik spotkania Cię wyciszy lub:

 • naciśniesz *6,
 • ustawisz najniższy poziom głośności telefonu,
 • dołączysz po dziesiątym uczestniku.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?