Dołączanie do spotkania wideo

Do spotkań wideo w Hangouts Meet możesz dołączyć na kilka sposobów. Możesz:

 • Dołączyć z poziomu wydarzenia w Kalendarzu Google.
 • Kliknąć link do spotkania.
 • Dołączyć do spotkania przez telefon.
 • Dołączyć na telefonie Apple® iPhone® lub tablecie iPad® na ekranie blokady lub przy użyciu funkcji 3D Touch®.

Uwaga: jeśli nie uwzględniono Cię w wydarzeniu z kalendarza innej organizacji lub nie zalogujesz się na konto G Suite, uczestnik z tej organizacji musi zaakceptować Twoją prośbę o dołączenie.

Dołączanie do spotkania z poziomu wydarzenia w kalendarzu

 1. W Kalendarzu kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć. 
 2. Kliknij Dołącz do rozmowy w Hangouts Meet.
 3. Kliknij Dołącz do spotkania.

Jeśli administrator G Suite na to pozwala, możesz też dołączyć z poziomu wydarzenia w kalendarzu programu Microsoft® Outlook®. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Włączanie i wyłączanie współdziałania z systemami innych firm.

Dołączanie do zaplanowanego spotkania w Hangouts Meet

 1. W przeglądarce wejdź na meet.google.com.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń.
 3. Kliknij Dołącz do spotkania.

Uwaga: jeśli dołączysz do spotkania na stronie internetowej jako szósty lub dalszy w kolejności uczestnik, Twój mikrofon zostanie automatycznie wyciszony.

Klikanie linku do spotkania

Uczestnik spotkania może przesłać Ci informacje umożliwiające dołączenie do spotkania wideo w SMS-ie lub e-mailu.

Aby dołączyć do spotkania wideo przy użyciu linku:

 1. Kliknij link do spotkania w wiadomości. 
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wpisz kod spotkania

Każde spotkanie wideo w Hangouts Meet ma unikalny kod, który umożliwia dołączenie do spotkania w przeglądarce internetowej lub przy użyciu sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji.

Kod spotkania to ciąg znaków, na przykład abc-defg-hjk. Możesz go znaleźć w przesłanych do Ciebie informacjach umożliwiających dołączenie do spotkania.

 1. W przeglądarce wejdź na meet.google.com a potem kliknij Użyj kodu spotkania.
 2. Wpisz kod spotkania. 
  Uwaga: łączniki w kodzie spotkania są opcjonalne.
 3. Kliknij Dalej a potem Dołącz do spotkania.
 4. (Opcjonalnie) Wybierz odpowiednią opcję w zależności od tego, czy dołączasz z innej organizacji lub czy logujesz się na konto G Suite:
  • Dołącz do spotkania
  • Poproś o możliwość dołączenia do spotkania

Dołączanie do spotkania przy użyciu telefonu

Jeśli informacje umożliwiające dołączenie do spotkania zawierają numer telefonu, możesz dołączyć do spotkania telefonicznie. W ten sposób możesz nawiązać tylko połączenie głosowe.
Zanim dołączysz do spotkania telefonicznie, weź pod uwagę te informacje:
 • Jeśli informacje o Tobie znajdują się w firmowym katalogu organizatora, Twoje nazwisko jest widoczne na spotkaniu. W innym przypadku wyświetlany jest fragment Twojego numeru telefonu.
 • Każdy może dołączyć do spotkania przy użyciu takiego numeru, nawet jeśli nie należy do danej organizacji albo korzysta z innej wersji G Suite.
 • Uczestnicy dołączający do spotkania przez telefon wliczają się do limitu uczestników.
 • Obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Dołączanie do spotkania przy użyciu telefonu

 1. Otwórz wydarzenie w Kalendarzu lub zaproszenie na spotkanie.
 2. Wybierz numer na telefonie.
 3. Wpisz kod PIN i naciśnij #.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli spotkanie zostało utworzone przez użytkownika G Suite Enterprise lub G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, kliknij Więcej numerów telefonów, aby uzyskać dodatkowe międzynarodowe numery telefonów na podstawie lokalizacji swojego komputera lub lokalizacji organizatora wydarzenia. Jeśli ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w Twoim kraju, wyświetlana jest najlepsza alternatywa.

Włączanie lub wyłączanie wyciszenia telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie telefonu, naciśnij *6. Telefon może też być wyciszony gdy:

 • Wyciszy go inny uczestnik spotkania.
  Gdy ktoś wyciszy Twój telefon, otrzymasz powiadomienie.
 • Ustawiony jest najniższy poziom głośności telefonu.
 • Dołączysz do spotkania jako dziesiąty lub dalszy w kolejności uczestnik.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?