Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Báo cáo sự cố về Google Meet

Vui lòng cung cấp thông tin phản hồi và chia sẻ ý tưởng của bạn để giúp chúng tôi cải thiện Meet. 

Lưu ý: Các thông tin chi tiết bổ sung, chẳng hạn như nhật ký trình duyệt web, sẽ tự động được đưa vào khi bạn gửi thông tin phản hồi. Thông tin phản hồi của bạn giúp chúng tôi nâng cao khả năng khắc phục sự cố và cải thiện ứng dụng Meet. Quản trị viên Google Workspace có thể tắt tính năng này. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem mục Tải nhật ký ứng dụng lên trong phần Quản lý chế độ cài đặt Meet

Trong cuộc họp

 1. Tham gia cuộc họp trên Google Meet.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm.
 3. Nhấp vào Báo cáo sự cố. 
 4. Mô tả vấn đề hoặc chia sẻ ý tưởng của bạn.
 5. Chọn Gửi kèm ảnh chụp màn hình để giúp xác định vấn đề.
 6. Nhấp vào Gửi.

Sau cuộc họp

Nhấp vào Gửi phản hồi khi cuộc họp video kết thúc.

Trước cuộc họp

 1. Trong trình duyệt web, hãy nhập https://meet.google.com/.
 2. Nhấp vào biểu tượng Phản hồi .
 3. Mô tả vấn đề hoặc chia sẻ ý tưởng của bạn.
 4. Chọn Gửi kèm ảnh chụp màn hình để giúp xác định vấn đề.
 5. Nhấp vào Gửi.

Bạn cũng có thể nhấp vào đường liên kết tới cuộc họp hoặc sự kiện trên lịch. Trước khi tham gia, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm rồi chọn Báo cáo sự cố. 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính