Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Phát trực tiếp từ Google Meet đến YouTube


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Bạn có thể sử dụng Google Meet để phát trực tiếp công khai một cuộc họp lên YouTube. 

Tính năng này hiện có trong các phiên bản Workspace sau: 

 • Enterprise Starter
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Người đăng ký Workspace Individual
 • Những người đăng ký gói Google One có bộ nhớ từ 2TB trở lên

Điều kiện tiên quyết để sử dụng tính năng này

Để phát trực tiếp:

Mẹo: Để có một trải nghiệm liền mạch, bạn nên đề cử người tham gia muốn bắt đầu buổi phát trực tiếp làm người đồng tổ chức.

Cách bắt đầu buổi phát trực tiếp với tư cách là người tạo:

 • Gọi điện đến cuộc họp bằng địa chỉ email đã kết nối với các kênh YouTube mà bạn muốn phát trực tiếp.
 • Dùng máy tính hoặc máy tính xách tay để gọi điện đến cuộc họp vì hiện tại bạn chưa thể bắt đầu buổi phát trực tiếp bằng thiết bị di động.
 • Nếu bạn không phải là người đăng ký gói Workspace Individual hoặc Google One cao cấp, quản trị viên Workspace cần phải bật tính năng này cho tổ chức của bạn thì bạn mới dùng được. Tìm hiểu cách bật hoặc tắt tính năng phát trực tiếp sang YouTube.

Dùng Meet để bắt đầu hoặc tạo một buổi phát trực tiếp trên YouTube

 1. Trong cuộc gọi trên Google Meet, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động .
 2. Chọn Phát trực tiếp sau đó Phát trực tuyến bằng YouTube.
 3. Trên bảng "Thông tin sự kiện", hãy chọn kênh bạn muốn phát trực tuyến, sau đó nhấp vào Chọn hoặc tạo một sự kiện.
 4. Nếu bạn tạo sự kiện mới, hãy nhập những thông tin sau:
  • Tên sự kiện 
  • Cấp độ quyền riêng tư 
  • Ngôn ngữ cho phụ đề trên YouTube
 5. Đọc Điều khoản dịch vụ của YouTube.
 6. Nhấp vào Bắt đầu phát trực tiếp.
 7. Trong bảng điều khiển, hãy sao chép đường liên kết của buổi phát trực tiếp. 
 8. Chia sẻ đường liên kết đó với những người mà bạn muốn họ tham gia buổi phát trực tiếp của bạn trên YouTube. 
 9. Để kết thúc buổi phát trực tiếp, hãy nhấp vào  Ngừng phát trực tiếp . 

Xem số liệu phân tích về sự kiện phát trực tiếp trên YouTube

 • Trong cuộc họp: Người tổ chức và người đồng tổ chức có thể xem xét số liệu phân tích trên YouTube trong thời gian thực. Tìm hiểu cách xem các chỉ số của sự kiện phát trực tiếp.
 • Sau cuộc họp: Người tổ chức và người đồng tổ chức cuộc họp sẽ nhận được email có báo cáo dạng tệp Google Trang tính với các thông tin sau:
  • Thời gian bắt đầu
  • Thời gian ngừng
  • Thời lượng của sự kiện phát trực tiếp
  • Lượt thích (công khai)
  • Lượt xem (công khai)

Mẹo: 

 • Bạn không thể tạm dừng buổi phát trực tiếp trên YouTube mà bạn tạo bằng Meet. Bạn có thể kết thúc buổi phát trực tiếp và tạo một buổi phát trực tiếp khác trong cùng một cuộc họp. 
 • Video của buổi phát trực tiếp từ Meet có thể được tải lên YouTube và người dùng có thể truy cập vào video đó để xem sau. Nếu cần, chủ sở hữu kênh có thể xoá video đó sau cuộc họp. 

Tìm hiểu cách phát trực tiếp trên YouTube.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính