หากต้องการทดสอบการแปลคําบรรยายแบบเรียลไทม์ โปรดลงชื่อสมัครใช้บริการแปลคําบรรยายของ Meet เวอร์ชันเบต้า

แก้ปัญหาคุณภาพวิดีโอและเสียงในการประชุม

วิธีแก้ไขปัญหาโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับคุณภาพของวิดีโอและเสียงในการประชุมมีดังนี้

ใช้การแก้ปัญหาและความช่วยเหลืออัตโนมัติ

การแก้ปัญหาและความช่วยเหลือจะให้คําแนะนําการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพสําหรับเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบปัญหาที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการโทร  

หากมีปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการโทร จุดสีแดงจะปรากฏขึ้นในปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม 

 1. เมื่อจุดปรากฏขึ้น ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม  จากนั้น การแก้ปัญหาและความช่วยเหลือ
 2. คําแนะนําที่เหมาะกับคุณจะแสดงขึ้นตามปัญหาที่เจอ 
 3. ลองทําตามคําแนะนํา 
 4. จุดสีแดงจะแสดงขึ้นเป็นเวลา 5 นาทีหรือจนกว่าคุณจะคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม 

เคล็ดลับ: จุดสีแดงจะปรากฏขึ้นเพียงวันละครั้งเท่านั้น แม้ว่าปัญหาจะยังคงอยู่

แก้ไขคําเตือนเกี่ยวกับเสียงสะท้อน

หากเกิดเสียงสะท้อน การแจ้งเตือนจุดสีแดงจะปรากฏขึ้นในปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. คลิกเพิ่มเติม  จากนั้น การแก้ปัญหาและความช่วยเหลือ
 2. ในส่วนอุปกรณ์เสียงและวิดีโอ คุณจะพบวิธีการลดเสียงสะท้อน

Meet จะพยายามแก้ไขเสียงสะท้อนนี้ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงสะท้อนได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

 • ใช้หูฟัง
 • ลดเสียงลำโพง
 • ปิดเสียงตัวคุณเองเมื่อไม่ได้พูด

ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสม

หากเสียงหรือวิดีโอคุณภาพไม่ดี ให้ลองทำดังนี้ 

 • ใช้ชุดหูฟังกับไมโครโฟน
 • ตรวจสอบว่าตั้งค่า Meet กับกล้อง ไมโครโฟน และลำโพงที่ถูกต้อง ชุดหูฟังอาจใช้ไมโครโฟนในตัวเครื่องได้
 • ยกเลิกการเชื่อมต่อหน้าจอภายนอก
 • ตรวจสอบว่าชุดหูฟังบลูทูธทำงานร่วมกับ Meet ได้ ชุดหูฟังบลูทูธบางรุ่นใช้งานได้ดีสำหรับการโทรด้วยเสียงตามปกติ แต่คุณภาพไม่ดีเมื่อใช้กับ Meet
 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ของชุดหูฟังหรือกล้องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ปิดวิดีโอหรือเข้าร่วมทางโทรศัพท์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรุ่นเก่าหรือเครือข่ายทำงานได้ไม่ดี ให้เข้าร่วมโดยไม่ใช้วิดีโอหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อื่น

ปรับปรุงประสิทธิภาพ Wi-Fi หรือเครือข่าย

ปัญหาแบนด์วิดท์คือปัญหาหลักที่ทำให้วิดีโอมีคุณภาพต่ำ แม้ว่าวิดีโอและเสียงของคุณจะดูเป็นปกติ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ อาจได้ยินหรือเห็นคุณไม่ชัด โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแบนด์วิดท์

 • ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจว่ามีแบนด์วิดท์เพียงพอและมีเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็ว ตรวจสอบแบนด์วิดท์และเวลาในการตอบสนองเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อยังคงมีความเสถียรอยู่ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวิดีโอคอลคุณภาพสูง ดูข้อกำหนดด้านแบนด์วิดท์
 • ใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตแบบมีสาย (หากเป็นไปได้) แล้วดูว่าคุณภาพของวิดีโอดีขึ้นหรือไม่
 • ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ในย่านความถี่ 5 GHz แทนการใช้งานที่ย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งมีการใช้งานจำนวนมากกว่า
 • ไฟร์วอลล์ของฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จะตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการรับส่งข้อมูล Meet ก่อนที่จะส่งต่ออาจทำให้วิดีโอมีคุณภาพแย่ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบศึกษาวิธีเตรียมเครือข่าย

สุดท้ายนี้ ลองพิจารณาปิดใช้คุณภาพของการบริการ (QoS) สำหรับการรับส่งข้อมูล Meet อุปกรณ์เครือข่ายบางอย่างใช้ QoS เพื่อจัดลำดับความสำคัญให้การรับส่งข้อมูลบางประเภท และ Google Meet ก็มีการจัดลำดับความสำคัญเครือข่ายเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้วิดีโอมีคุณภาพไม่ดีเมื่อใช้ร่วมกับ QoS ปิดใช้ QoS กับ Meet ชั่วคราวเพื่อดูว่าคุณภาพของวิดีโอดีขึ้นหรือไม่ ดูแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ QoS

ปิดใช้ซอฟต์แวร์ VPN

โดยปกติแล้ว คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับ Meet โดยตรง แต่ VPN จะเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลให้ผ่านตำแหน่งเครือข่ายอื่น ซึ่งอาจทำให้การรับส่งสัญญาณวิดีโอของการประชุมผ่าน Meet ล่าช้า

 • ปิดใช้ VPN ชั่วคราวและเข้าประชุมทางวิดีโอผ่าน Meet อีกครั้ง
 • หากคุณภาพวิดีโอดีขึ้น โปรดใช้งานต่อโดยไม่ต้องใช้ VPN
 • อย่าลืมปิดใช้ VPN เมื่อเข้าประชุมทางวิดีโอผ่าน Meet ในครั้งต่อไป
 • ขอให้ฝ่ายไอทีหรือผู้ให้บริการ VPN เปลี่ยนการกำหนดค่า VPN ใหม่โดยไม่ต้องใช้ VPN ในการรับส่งข้อมูล Meet การดำเนินการนี้อาจจำเป็นต้องมีข้อมูลพอร์ตขาออก, URI ที่อนุญาตพิเศษ และช่วง IP ที่ Meet ใช้งาน โปรดดูข้อมูลในหัวข้อเตรียมเครือข่ายสำหรับการใช้ Meet

ปิดแอปและแท็บอื่นๆ ในเบราว์เซอร์

การเปิดแท็บและแอปพลิเคชันไว้มากเกินไปอาจทำให้วิดีโอมีคุณภาพไม่ดีได้

 1. ปิดแท็บที่ไม่จำเป็น
 2. ปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ
 3. ลดขนาดของหน้าต่าง Meet

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หากคุณประสบปัญหาเครือข่าย ผู้ดูแลระบบอาจช่วยแก้ปัญหาให้ได้ โดยลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ขอให้ผู้ดูแลระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอโดยใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet
 • ในบางกรณี เครือข่ายขององค์กรอาจไม่ได้กำหนดค่าการใช้ระบบคลาวด์ของ Google เพื่อให้ผลลัพธ์มีคุณภาพดีที่สุดไว้อย่างถูกต้อง โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบศึกษาวิธีเตรียมเครือข่าย

กำหนดค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ

 • ซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการรับส่งข้อมูล Meet ก่อนที่จะมาถึงการประชุมทางวิดีโออาจรบกวนการทำงานของ Meet และทำให้วิดีโอมีคุณภาพต่ำได้
 • โปรดตรวจสอบตัวเลือกที่อนุญาตให้เบราว์เซอร์ Chrome และการรับส่งข้อมูล Meet ทำงานโดยไม่มีการรบกวน หากยังพบปัญหาเดิมซ้ำๆ ผู้ดูแลระบบอาจต้องอนุญาต URL บางรายการเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ Meet ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูหัวข้อเตรียมเครือข่าย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false