Oznámení

Aplikace Duo a Meet se spojily a vznikla nová aplikace Meet. Uživatelé verze Meet (původní) si můžou stáhnout novou aplikaci.

Odstraňování problémů s kvalitou videa a zvuku na schůzce

Následujícím postupem můžete odstranit běžné problémy s kvalitou videa a zvuku na schůzce.

Aktualizace prohlížeče

Aktualizujte prohlížeč a stáhněte si při tom nejnovější opravy softwaru. Přečtěte si, jak aktualizovat prohlížeč Google Chrome.

Využití automatického odstraňování problémů a nápovědy

Odstraňování problémů a nápověda nabízí automatické návrhy, jak během schůzky řešit problémy s kvalitou sítě nebo zařízení, které mohou ovlivnit kvalitu hovoru.  

Pokud máte problémy se sítí nebo zařízením, které mohou mít vliv na kvalitu hovoru, zobrazí se na tlačítku Další možnosti červený puntík

 1. Když se puntík zobrazí, klikněte na Další možnosti  a pak Odstraňování problémů a nápověda.
 2. Zobrazí se doporučení na míru na základě vašeho problému.
 3. Vyzkoušejte návrhy.
 4. Červený puntík se zobrazí po dobu 5 minut nebo dokud nekliknete na Další možnosti.

Tip: Červený puntík se zobrazí pouze jednou za den, i když problém přetrvává.

Vyřešení upozornění na ozvěnu

Pokud je ve zvuku slyšet ozvěna, na tlačítku Další možnosti se zobrazí oznámení v podobě červeného puntíku:

 1. Klikněte na nabídku možností  a pak Odstraňování problémů a nápověda.
 2. V části Audio a videozařízení najdete pokyny, jak ozvěnu omezit na minimum.

Meet se ozvěnu pokusí opravit automaticky. Pokud se chcete ozvěně vyhnout, můžete:

 • použít sluchátka,
 • snížit hlasitost reproduktorů,
 • vypnout si mikrofon, když nemluvíte.

Použití vhodných periferních zařízení

Pokud máte potíže s kvalitou zvuku nebo videa, vyzkoušejte následující možnosti: 

 • Použijte náhlavní soupravu s mikrofonem.
 • Zkontrolujte, zda služba Meet používá správnou kameru, mikrofon a reproduktory. Náhlavní souprava možná používá vlastní vestavěný mikrofon.
 • Odpojte externí monitory.
 • Ujistěte se, že vaše náhlavní souprava Bluetooth podporuje službu Meet. Některé soupravy dobře fungují u běžných zvukových hovorů, ale ve službě Meet jejich výkon nestačí.
 • Aktualizujte náhlavní soupravu nebo kameru pomocí nejnovějšího firmwaru.

Vypnutí videa nebo připojení přes telefon či mobilní aplikaci

Pokud máte starý počítač nebo potíže se síťovým připojením, připojte se ke schůzce bez videa nebo přejděte na jiné zařízení.

Zlepšení výkonu Wi-Fi nebo sítě

Hlavní příčinou nízké kvality videa jsou problémy s rychlostí připojení. I když to vypadá, že vám video a zvuk fungují, ostatní účastníci schůzky vás mohou vidět nebo slyšet špatně. S vyřešením problémů s rychlostí připojení vám mohou pomoct následující možnosti:

 • Proveďte test rychlosti internetu a zjistěte, zda máte dostatečnou rychlost připojení a nízkou latenci. Sledujte rychlost připojení a latenci v delším období a ověřte tak, zda máte stabilní připojení potřebné pro videohovory ve vysoké kvalitě. Podívejte se na požadavky na rychlost připojení.
 • Pokud máte k dispozici síť Ethernet, použijte ji a sledujte, jestli se kvalita videa zlepší.
 • Místo intenzivněji využívaného pásma 2,4 GHz použijte připojení Wi-Fi v pásmu 5 GHz.
 • Špatnou kvalitu videa mohou způsobovat i hardwarové brány firewall nebo bezpečnostní zařízení, která kontrolují nebo mění provoz ve službě Meet před tím, než ho přesměrují dál. Upozorněte administrátora na článek o přípravě sítě pro Meet.

A konečně zvažte, zda pro provoz ve službě Meet nevypnout funkci kvalita služby (QoS). Některá síťová zařízení tuto funkci využívají k upřednostnění určitých typů provozu a priority provozu v síti určuje i služba Google Meet. To může v kombinaci s funkcí QoS zhoršovat kvalitu videa. Dočasně funkci QoS pro službu Meet deaktivujte a zjistěte, zda se kvalita videa zvýšila. Další informace najdete v tématu Doporučené postupy pro funkci QoS.

Deaktivace softwaru sítě VPN

Váš počítač nebo chytrý telefon se obvykle ke službě Meet připojují přímo. Síť VPN směruje provoz přes další umístění v síti a může zpožďovat přenos videa mezi vaším zařízením a schůzkou Meet.

 • Dočasně deaktivujte síť VPN a znovu se připojte k videokonferenci služby Meet.
 • Pokud se kvalita videa zlepší, dokončete hovor bez sítě VPN.
 • Nezapomeňte deaktivovat VPN, až se k videokonferencím přes Meet budete připojovat příště.
 • Požádejte poskytovatele IT nebo sítě VPN o změnu konfigurace sítě VPN tak, aby provozu ze služby Meet umožnila VPN obejít. Možná bude nutné předat jim informace o odchozích portech, seznamech povolených identifikátorů URI a rozsazích IP adres pro Meet. Odkažte je na téma o přípravě sítě pro Meet.

Zavření ostatních karet prohlížeče a aplikací

Kvalitu videa může zhoršovat příliš mnoho otevřených karet prohlížeče a spuštěných aplikací.

 1. Zavřete karty, které nejsou nezbytné.
 2. Zavřete jiné aplikace.
 3. Zmenšete velikost okna služby Meet.

Konzultace s administrátorem systému

Potíže se sítí vám může pomoct vyřešit systémový administrátor. Společně vyzkoušejte následující kroky:

 • Požádejte administrátora systému o analýzu dat z vašeho videa pomocí nástroje kvality služby Meet.
 • V některých případech nemusí být firemní síť správně nakonfigurována tak, aby přístup ke cloudu Google umožňoval dosažení optimální kvality. Upozorněte systémového administrátora na článek o přípravě sítě.

Konfigurace antivirového programu, firewallu nebo jiného bezpečnostního softwaru

 • Software, který kontroluje nebo mění provoz ze služby Meet, než dorazí do videokonference, může narušovat provoz služby a způsobovat špatnou kvalitu videa.
 • Prověřte alternativy, které umožní prohlížeči Chrome a provozu ze služby Meet pracovat bez rušení. Pokud opakovaně narážíte na problémy, může být k optimálnímu fungování služby Meet potřeba, aby administrátor přidal na seznam povolených určité adresy URL. Podrobnosti najdete v článku o přípravě sítě.

Změna kamery nebo úprava kvality videa v počítači

Snížení kvality videa může být užitečné, pokud máte některý z těchto problémů:

 • zpožďování videa nebo zvuku,
 • špatné připojení k síti,
 • slabá baterie,
 • omezená dostupnost dat,
 • jiné problémy s kvalitou.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka