Använda smågrupper i Google Meet

Moderatorer kan använda smågrupper till att dela in deltagare i mindre grupper under videosamtal. Smågrupper måste startas av moderatorer under ett videosamtal på en dator. Det går för närvarande inte att livestreama eller spela in smågrupper.

Tips! Alla som schemalägger eller startar ett möte blir moderator. Det får bara finnas en moderator per möte. Om du överför eller schemalägger ett möte i någon annans kalender blir kanske den personen moderator.

Behörighet

Krav för att använda smågrupper

Smågrupper är tillgängliga i följande Google Workspace-utgåvor: 

 • Essentials
 • Business Standard
 • Business Plus 
 • Enterprise Essentials 
 • Enterprise Standard 
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • G Suite Business
 • Nonprofits

Du får delta i smågrupper om:

 • Du använder en dator eller den uppdaterade versionen av mobila Meet Meet app eller Gmail-appen .
 • Du ringer in till mötet på telefonen. 
 • Du är inbjuden genom ett telefonsamtal.
 • Du är inloggad på ett Google-konto.
 • Du är anonym användare (inte inloggad på ett Google-konto). 

Du får inte delta i smågrupper om:

 • Du inte använder den uppdaterade versionen av mobila Meet Meet app eller Gmail-appen .
 • Du använder Meet-maskinvara eller kompatibla enheter.

För videosamtalsmoderatorer

Det går att skapa smågrupper för möten i Google Kalender när du skapar en händelse eller redigerar den. Det går även att skapa smågrupper rum när ett möte pågår.

Skapa smågrupper i förväg i Google Kalender

Välj ett av följande i calendar.google.com:

För ett nytt möte

 1. Skapa en ny händelse i Google Kalender.
 2. Klicka på Lägg till videokonferenser i Google Meet
 3. Lägg till deltagare. 
 4. Klicka på Ändra konferensinställningar Inställningar
 5. Klicka på Smågrupper till vänster.
 6. Välj antal smågrupper och välj ett alternativ:
  • Dra deltagare till olika rum.
  • Skriv namnen direkt i ett rum.
  • Klicka på Blanda för att blanda grupperna. 
 7. Klicka på Spara.  

För ett befintligt möte

 1. Öppna en befintlig händelse i Google Kalender.
 2. Klicka på Redigera händelse Redigera händelse
 3. Klicka på Ändra konferensinställningar Inställningar under Händelseinformation. 
 4. Klicka på smågrupper till vänster.
 5. Välj antal smågrupper och välj ett alternativ:
  • Dra deltagare till olika rum
  • Skriv namnen direkt i ett rum. 
  • Klicka på Blanda för att blanda grupperna 
 6. Klicka på Spara

Skapa smågrupper under ett möte

 1. Starta ett videosamtal på datorn. 
 2. Klicka på Aktiviteter högerpil Smågrupper längst upp till höger.
 3. Välj antaI smågrupper på panelen Smågrupper. Det går att skapa upp till 100 smågrupper i ett samtal. 
 4. Samtalsdeltagarna fördelas sedan mellan rummen. Flytta personer manuellt till olika rum genom att antingen:
  • Ange deltagarens namn direkt i en smågrupp.
  • Klicka på deltagarens namn. Håll ned musen, dra namnet och släpp det sedan i en annan smågrupp. 
  • Klicka på Blanda för att blanda grupperna på nytt.
 5. Klicka på Öppna rum nere till höger.

Tips! En avisering visas längst ned på skärmen när deltagare ber om hjälp från moderatorn. Gå med i den deltagarens smågrupp genom att klicka på Gå med. Klicka på Senare om du vill återkomma till frågan senare. På panelen Smågrupper visas bannern Bad om hjälp över rum som ber om hjälp.

Valfria funktioner för smågrupper

 1. Valfritt: Ta bort deltagare som för närvarande inte deltar i mötet eller gör om smågrupperna: 

  • Klicka på Rensa Stäng X högst upp i panelen Smågrupper. Klicka på Rensa längst ned i aviseringen Rensa bortkopplade användare?
  • Tips! Om du återanvänder en möteslänk där smågrupper inte har konfigurerats tidigare, flyttas alla deltagare till huvudrummet och alla tidigare smågrupper tas bort. 
 2. Valfritt: Det går att ställa in en timer för smågrupperna. Varje rum visar en nedräkning på 30 sekunder innan timern slutar.
  • Klicka på TimerTomt timglas högst upp i panelen Smågrupper. 
  • Ställ in timertiden och klicka på OK.
  • Tips! Det går när som helst att redigera eller ta bort timern. Klicka på Timer Tomt timglas på panelen Smågrupper för att redigera.

 

Redigera, gå med i eller lämna smågrupper

När du har skapat smågrupper går det att ändra i rummen eller gå med i varje smågrupp för att bevaka och delta i diskussioner.

Tips! Moderatorer ser inte chattmeddelanden mellan deltagare innan de går med i eller efter att de lämnar en smågrupp.

 • Klicka på Redigera rum Redigera om du vill göra ändringar i deltagargrupper eller antal smågrupper. Klicka på Spara när du har gjort ändringarna. 
  • Tips! Innan en deltagare byter till ett annat rum måste den klicka på Gå med.
 • Gå med i en enskild smågrupp genom att klicka på Gå med intill smågruppens nummer.  
 • Klicka på Lämna intill den aktuella smågruppen om du vill lämna alla smågrupper och återvända till huvudrummet.

Avsluta smågrupper

 1. Klicka på Stäng rum Rum uppe till höger på panelen Smågrupper. 
 2. Klicka på Stäng alla rum i meddelandefönstret som öppnas.
Viktigt! Deltagarna har 30 sekunder på sig att slutföra diskussionen och de ombeds att gå med i huvudrummet igen. Klicka på Stäng rum Rum på panelen med smågrupper om du vill hoppa över 30 sekunder och stänga alla rum omedelbart. Deltagarna måste klicka på länken för att gå med i huvudrummet igen, även om du stänger alla rum omedelbart.  
 

För deltagare i videosamtal

Gå med i smågrupp

Moderatorn skapar smågrupper och bjuder in dig till en. Moderatorn får gå med i varje smågrupp när som helst under videosamtalet. 

 1. Logga in på Google-kontot på en dator eller mobil enhet. 
 2. Delta i ett videosamtal på datorn eller med mobilappen Meet. Läs om de olika sätten att gå med i ett videosamtal om du är elev.
 3. När moderatorn bjuder in dig till en smågrupp visas ett meddelande på skärmen. Klicka på Delta. Om du klickar på Avbryt stannar du i huvudrummet. 
  • Tips! Tryck på *2 om du har ringt in per telefon för att deltai din smågrupp, flytta mellan smågrupper eller återvända till huvudrummet.
 4. När du är i en smågrupp går det att tala med eller skicka chattmeddelanden till andra deltagare.

Tips om att använda smågrupper

 • Om moderatorn flyttar dig till en annan smågrupp visas ett nytt meddelande på skärmen. Klicka på Delta om du vill byta rum. 
 • Om moderatorn ställer in en timer visas tiden som återstår i den pågående sessionen högst upp på skärmen. 
 • När moderatorn avslutar sessionen eller om timern går ut har du 30 sekunder på dig att avsluta diskussionen i smågruppen och återvända till huvudrummet.
 • Om du behöver hjälp under smågruppsessionen kan du be om hjälp genom: 
  • Dator: Längst upp till höger klickar du på Be om hjälp. Klicka på Avbryt begäran om hjälp om du inte längre behöver hjälp. 
  • Mobil: Nere till höger trycker du på menyn Mer högerpil Be om hjälp. Tryck på Avbryt begäran om hjälp om du inte längre behöver hjälp. 
  • Telefonanvändare kan för närvarande inte be om hjälp.

Återvänd till huvudrummet

Under ett videosamtal går det att välja att lämna en smågrupp och återvända till videosamtalets huvudrum. 

 • På dator: Klicka på Återvänd till huvudsamtalet högst upp. 
 • På mobil enhet: Tryck på Återvänd till huvudsamtalet högst upp.

När moderatorn avslutar alla smågrupperna visas ett meddelande om att du återvänder till huvudrummet. Klicka på Återgå till huvudsamtalet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?