Deelname bijhouden in Google Meet

Belangrijk: Deelnamerapporten van Google Meet kunnen momenteel alleen naar G Suite Enterprise for Education-moderators worden gestuurd.

Uw deelnamerapport ontvangen

Het bijhouden van deelname voor vergaderingen is standaard ingeschakeld.Google Workspace-beheerders kunnen deze functie momenteel niet uitschakelen voor hun domein.

Na een videogesprek met minstens 5 deelnemers ontvangt de organisator van de vergadering een e-mail met een bijgevoegd csv-rapport. Daarin staat de volgende informatie:

  • Naam deelnemer 
    • Als iemand inbelt vanaf een mobiel apparaat in plaats van met een naam, worden een aantal cijfers van het telefoonnummer weergegeven. 
  • E-mailadres deelnemer
  • Hoelang de deelnemer aanwezig was bij het gesprek, inclusief tijdstempels van het moment waarop de deelnemer voor het eerst deelnam en waarop die het gesprek verliet. 
    • Als iemand uit het gesprek wordt verwijderd, wordt dat tijdstempel geregistreerd als het moment waarop deze persoon het gesprek verliet. 
    • Als iemand meerdere keren deelneemt aan het gesprek en het gesprek weer verlaat, worden er geen tijdstempels weergegeven, maar wordt de totale duur van het gesprek geregistreerd.

Tip: Organisatoren van vergaderingen ontvangen deelnamerapporten voor alle vergaderingen, ook vergaderingen die zijn gestart vanuit Classroom of op meet.google.com.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?