Sledování prezence ve službě Google Meet

Podmínky

 • Sledování účasti je dostupné uživatelům verzí Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus a Teaching and Learning Upgrade.
 • Přehledy o živých přenosech jsou k dispozici jen uživatelům služby Workspace, kteří mají k funkci živých přenosů přístup. Živé přenosy jsou dostupné ve verzích Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus a Teaching and Learning Upgrade.

Povolení přehledů o účasti a o živých přenosech

Přehledy o účasti a živých přenosech jsou ve vaší organizaci ve výchozím nastavení povoleny. Administrátoři je můžou zapnout nebo vypnout. Přečtěte si další informace.

 • Uživatelé služby Google Workspace for Education Plus a Teaching and Learning Upgrade automaticky dostanou prezenční listinu ke každé schůzce s pěti a více účastníky. Přehled o živém přenosu dostanou ke všem přenosům.
 • Všichni ostatní oprávnění uživatelé služby Workspace můžou zasílání těchto přehledů podle potřeby zapnout nebo vypnout během schůzky nebo v události Kalendáře Google. 
  • Pokud tyto funkce vypnete u opakujících se schůzek nebo schůzek, které používají stejný kód pro připojení, nastavení se uloží pro další naplánovanou schůzku. U jednorázových schůzek, schůzek s přezdívkou nebo okamžitých schůzek se funkce po skončení zase zapnou.
 • Tip: Každý, kdo naplánuje nebo zahájí schůzku, získá oprávnění moderátora. Pokud schůzku převedete na jiného vlastníka nebo naplánujete v kalendáři někoho jiného, moderátorem se může stát nový vlastník. Ve výchozím nastavení má každá schůzka jednoho moderátora, můžete ale v jejím průběhu přidat až 25 spolumoderátorů.

Během schůzky

 1. Dole klikněte na nabídku 3 dot menu icon.
 2. Klikněte na ozubené kolečko Nastavení a pak Ovládání pro moderátora .
 3. Zapněte nebo vypněte volbu Záznam účasti 

V Kalendáři Google

Přejděte na calendar.google.com a vyberte jednu z možností:

 1. Vytvořte novou událost a pak klikněte na Přidat videokonferenci v Google Meet
  1. Vpravo klikněte na Změnit nastavení konferencí Nastavení
  2. Zaškrtněte políčko Záznam účasti a pak klikněte na Uložit.  
  3. Podle potřeby dokončete nastavení události.
 2. Klikněte na existující schůzku a pak klikněte na Upravit událost 
  1. V podrobnostech o události klikněte na Změnit nastavení konferencí Nastavení
  2. Zaškrtněte políčko Záznam účasti a pak klikněte na Uložit.  

Získání prezenční listiny

Po každé schůzce obdrží organizátor e-mail s přiloženou prezenční listinou ve formátu Tabulek Google. Ta obsahuje následující informace:

 • Jméno účastníka
  • Pokud se někdo připojí z mobilního zařízení, bude se místo jména zobrazovat část číslic z jeho telefonního čísla.
  • Když se připojí po telefonu z konferenční místnosti Google Meet, zobrazí se místo jeho jména název místnosti.
 • E-mail účastníka
 • Doba, po kterou byl účastník v hovoru přítomen, včetně časových razítek s časem prvního připojení k hovoru a časem jeho opuštění.
  • Pokud je někdo z hovoru vykázán, zaznamená se jako čas, kdy hovor opustil, časové razítko vykázání.
  • Jestliže se někdo v průběhu hovoru opakovaně odpojí a znovu připojí, nebudou uvedena všechna časová razítka, ale celková doba, po kterou se hovoru účastnil.

Tip: Organizátoři schůzek budou dostávat prezenční listiny ze všech schůzek, včetně těch, které byly zahájeny v Učebně nebo na stránce meet.google.com.

Získání přehledu o živém přenosu

Po skončení živého přenosu dostane organizátor schůzky e-mail s přiloženou prezenční listinou ve formátu Tabulek Google s následujícími informacemi:

 • Prezentující a moderátoři živého přenosu, kteří se připojili po telefonu
 • Účastníci, kteří živý přenos sledovali
  • Graf počtu diváků v průběhu času
  • Celkový počet unikátních diváků, kteří se k živému přenosu připojili
  • Počet unikátních diváků za minutu
Tip: Přehled Tabulek Google dostanete ke každému živému přenosu. Pro každé spuštění a ukončení téhož živého přenosu se v přehledu zobrazí samostatná karta s metrikami.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false