การตั้งค่า Google Meet มีผลกับกิจกรรมที่สร้างใน Google ปฏิทินอื่นหรือได้รับการโอนไปยัง Google ปฏิทินอื่นอย่างไร

ใช้ Google ปฏิทินเพื่อสร้างและโอนกิจกรรม 

ฟีเจอร์บางอย่างของ Google Meet จะมีให้ใช้ในการประชุมทางวิดีโอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรุ่น G Suite ของผู้จัดกิจกรรมในปฏิทินและการตั้งค่าการประชุมทางวิดีโอที่มีผลกับผู้จัดรายนั้น 

หากผู้จัดกิจกรรมในปฏิทินมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์วิดีโอคอลใดใน Meet (เช่น การบันทึกการประชุม) ฟีเจอร์นั้นจะใช้งานได้ในทุกการประชุมที่บุคคลนั้นจัดขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผู้จัดไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ใด ฟีเจอร์นั้นจะใช้งานไม่ได้ในการประชุมที่บุคคลนั้นจัดขึ้น 

สำคัญ: คำว่า "ผู้จัดกิจกรรมในปฏิทิน" ในที่นี้หมายถึงเจ้าของกิจกรรมใน Google ปฏิทินและอาจไม่ใช่ "ผู้สร้างกิจกรรม" ในกรณีที่กิจกรรมได้รับการสร้างขึ้นในปฏิทินอื่นหรือได้รับการโอนไปยังปฏิทินอื่น

สร้างกิจกรรมในปฏิทินหลักของผู้อื่นหรือโอนกิจกรรมไปยังปฏิทินดังกล่าว

หากคุณสร้างกิจกรรมในปฏิทินหลักของผู้อื่นหรือโอนกิจกรรมไปยังปฏิทินดังกล่าว เจ้าของปฏิทินนั้นจะกลายเป็นผู้จัดกิจกรรมในปฏิทิน ตัวอย่างเช่น หากคุณโอนกิจกรรมไปให้เพื่อนร่วมงาน บุคคลนั้นก็จะกลายเป็นผู้จัดกิจกรรมในปฏิทิน 

ในกรณีเช่นนี้ ฟีเจอร์ที่ใช้ได้ในการประชุมจะขึ้นอยู่กับนโยบายการประชุมทางวิดีโอที่มีผลกับผู้จัดกิจกรรมในปฏิทิน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ Google Workspace จะใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตาม SKU และการตั้งค่าคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google Workspace

เคล็ดลับ: การคลิกที่กิจกรรมใน Google ปฏิทินก็จะแสดงให้เห็นเช่นกันว่าใครเป็นผู้จัดกิจกรรมในปฏิทิน 

เงื่อนไขข้างต้นอาจมีผลกระทบบางอย่าง เช่น

  • หากบันทึกการประชุมไว้ ผู้จัดกิจกรรมในปฏิทินจะเป็นผู้ได้รับอีเมลที่มีบันทึกการประชุม ไม่ใช่ผู้สร้างกิจกรรม
  • หากคุณสร้างหรือโอนกิจกรรมให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์บันทึกการประชุมตาม SKU หรือการตั้งค่าในคอนโซลผู้ดูแลระบบ Google Workspace บุคคลนั้นจะไม่อาจบันทึกการประชุมได้
  • หากสร้างการประชุมในปฏิทินหลักของผู้อื่น คุณจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมโดยอัตโนมัติ คุณต้องเพิ่มตนเองเป็นผู้เข้าร่วมหากต้องการเข้าร่วม 

สร้างกิจกรรมในปฏิทินที่ไม่ใช่ปฏิทินหลักหรือโอนกิจกรรมไปยังปฏิทินดังกล่าว

หากคุณสร้างกิจกรรมในปฏิทินที่ไม่ใช่ปฏิทินหลักหรือโอนกิจกรรมไปยังปฏิทินดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมในปฏิทินจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ฟีเจอร์ Meet ที่ใช้งานได้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับการประชุมดังกล่าวเช่นกัน 

เงื่อนไขข้างต้นอาจมีผลกระทบบางอย่าง เช่น

  • หากคุณโอนกิจกรรมไปยังปฏิทินที่ไม่ใช่ปฏิทินหลักและออกจากองค์กรไปก่อนที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้น ลิงก์การประชุมจะใช้งานไม่ได้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะยังคงเห็นกิจกรรมดังกล่าวในปฏิทินของตน แต่จะใช้ลิงก์การประชุมไม่ได้

    เคล็ดลับ: หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและลิงก์การประชุมใช้งานไม่ได้ ให้นำลิงก์การประชุมนั้นออกแล้วเพิ่มลิงก์ใหม่ คนที่เพิ่มลิงก์ Meet ใหม่จะกลายเป็นผู้จัดกิจกรรมในปฏิทิน

  • สำหรับการประชุมที่จัดขึ้นด้วยบัญชี G Suite for Education หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล หากผู้ที่ไม่ได้อยู่ในคำเชิญจากปฏิทินขอเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้ที่เพิ่มลิงก์การประชุมในกิจกรรมในปฏิทิน (ซึ่งอาจเป็นผู้สร้างกิจกรรมเองหรือบุคคลอื่น) จะต้องอยู่ในการประชุมด้วยเพื่ออนุญาตให้ผู้ที่ขอเข้าร่วมประชุมได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร