Powiadomienie

Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Wpływ ustawień Google Meet na wydarzenia tworzone w innych Kalendarzach Google lub przenoszone do nich

Przy użyciu Kalendarza Google możesz tworzyć i przenosić wydarzenia

Dostępność niektórych funkcji Google Meet w przypadku spotkania wideo zależy od wersji Google Workspace i ustawień rozmów wideo, które odnoszą się do organizatora wydarzenia w kalendarzu. 

Jeśli organizator wydarzenia w kalendarzu ma dostęp do jakichś funkcji spotkań w Meet (np. nagrań spotkań), będą one dostępne w przypadku wszystkich organizowanych przez niego spotkań. Jeśli nie ma dostępu do pewnych funkcji, nie będą one dostępne w przypadku organizowanych przez niego spotkań. 

Ważne: termin „organizator wydarzenia w kalendarzu” odnosi się do właściciela wydarzenia w Kalendarzu Google i może oznaczać kogoś innego niż „twórcę wydarzenia” w sytuacji, gdy wydarzenie jest tworzone w innym kalendarzu lub przenoszone do niego.

Tworzenie wydarzenia w kalendarzu głównym innej osoby lub przenoszenie wydarzenia do takiego kalendarza

Gdy tworzysz wydarzenie w kalendarzu głównym innej osoby lub przenosisz je do takiego kalendarza, właściciel kalendarza głównego staje się organizatorem wydarzenia. Jeśli na przykład przeniesiesz własność wydarzenia na współpracownika, zostanie on organizatorem wydarzenia w kalendarzu. 

W takiej sytuacji dostępne funkcje dotyczące spotkania będą zależeć od zasad rozmów wideo, które mają zastosowanie do organizatora wydarzenia w kalendarzu. W przypadku użytkowników Google Workspace oznacza to, że dostępność funkcji zależy od SKU i ustawień w konsoli administracyjnej Google Workspace.

Wskazówka: gdy klikniesz wydarzenie w Kalendarzu Google, zobaczysz też, kto jest jego organizatorem. 

Może to mieć pewne skutki, na przykład:

  • Jeśli spotkanie zostanie nagrane, e-maila z nagraniem otrzyma organizator wydarzenia w kalendarzu, a nie twórca wydarzenia.
  • Jeśli utworzysz wydarzenie u kogoś, kto według SKU lub ustawień w konsoli administracyjnej Google Workspace nie ma możliwości rejestrowania spotkań, lub przeniesiesz wydarzenie do takiej osoby, nie będzie ona mogła nagrać spotkania.
  • Jeśli utworzysz spotkanie w kalendarzu głównym innej osoby, nie otrzymasz automatycznie zaproszenia na to wydarzenie. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, musisz dodać siebie jako gościa. 

Tworzenie wydarzenia w kalendarzu innym niż główny lub przenoszenie wydarzenia do takiego kalendarza

Gdy tworzysz wydarzenie w kalendarzu innym niż główny lub przenosisz je do takiego kalendarza, organizator wydarzenia nie zmienia się, więc dostępność funkcji Meet też nie zmieni się w przypadku tego spotkania. 

Może to mieć pewne skutki, na przykład:

  • Jeśli przeniesiesz wydarzenie do kalendarza innego niż główny i przed spotkaniem opuścisz organizację, link do spotkania przestanie działać. Uczestnicy spotkania nadal będą widzieć wydarzenie w swoich kalendarzach, ale nie będą mogli użyć linku do spotkania.

    Wskazówka: jeśli tak się stanie i link do spotkania przestanie działać, usuń istniejący link i dodaj nowy. Osoba dodająca nowy link do Meet stanie się organizatorem wydarzenia w kalendarzu.

  • W przypadku spotkań organizowanych przy użyciu kont Google Workspace for Education lub osobistego konta Google: jeśli goście nieuwzględnieni w zaproszeniu z kalendarza poproszą o dołączenie do wydarzenia, użytkownik, który dodał link do spotkania w wydarzeniu w kalendarzu (może to być twórca wydarzenia lub inna osoba), musi być obecny, aby zezwolić im na udział w spotkaniu.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne