ข้อความเกี่ยวกับการติดตั้งแอปใน Marketplace

ต่อไปนี้คือข้อความบางส่วนที่คุณอาจเห็นเมื่อเปิดแอปที่อยู่ใน Google Workspace Marketplace ข้อความบางส่วนจะแสดงต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace ที่จัดการแอปใน Marketplace ให้กับองค์กรเท่านั้น

ข้อความที่ทุกคนอาจเห็น

ข้อความ ความหมายของข้อความ
ขออภัย แอปนี้ไม่พร้อมใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ นักพัฒนาแอปสามารถจำกัดประเทศและภูมิภาคที่แอปจะให้บริการได้ ซึ่งคุณจะติดตั้งแอปไม่ได้หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่จะยังใช้แอปได้หากติดตั้งไว้อยู่แล้ว
ต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบจึงจะติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้ นักพัฒนาแอปได้ตั้งค่าแอปให้มีเพียงผู้ดูแลระบบ Google Workspace เท่านั้นที่สามารถติดตั้งแอปให้ผู้ใช้ในองค์กรได้ หากคุณต้องการใช้แอปและมีบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
แอปพลิเคชันนี้ต้องใช้ใบอนุญาต "Google Workspace for Education" ส่วนเสริมของ Google Classroom ต้องมีการสมัครใช้บริการ Google Workspace for Education และ Marketplace ตรวจพบว่าคุณยังไม่มีการสมัครใช้บริการดังกล่าว

ข้อความหากคุณมีบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน

ข้อความ ความหมายของข้อความ
ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตแอปพลิเคชันนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดแอปที่คุณสามารถติดตั้งได้ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ในองค์กรใช้แอปนี้ หากคิดว่าคุณควรติดตั้งแอปได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเพิ่มแอปไปยังรายการที่อนุญาตขององค์กรได้
ผู้ดูแลระบบบล็อกแอปพลิเคชันนี้ไว้

ข้อความนี้จะแสดงใน 2 สถานการณ์ ดังนี้

  1. คุณติดตั้งแอปแล้ว แต่ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ในองค์กรใช้แอป
  2. ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ติดตั้งและเรียกใช้แอปใดก็ตามใน Marketplace
หากคิดว่าคุณควรติดตั้งแอปได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเพิ่มแอปลงในรายการที่อนุญาตขององค์กรหรืออนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งและเรียกใช้แอปได้
ผู้ดูแลระบบปิดใช้การติดตั้งนี้ ผู้ดูแลระบบของคุณไม่อนุญาตให้คุณติดตั้งแอป Marketplace
ผู้ดูแลระบบติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถติดตั้งแอปให้กับผู้ใช้ในองค์กรได้ และมีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะถอนการติดตั้งได้

ข้อความสำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อความ ความหมายของข้อความ
คุณสามารถนำแอปพลิเคชันนี้ออกจากผู้ใช้ขององค์กรได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google คุณอาจเห็นข้อความนี้ในข้อมูลแอปเมื่อผู้ดูแลระบบในองค์กรติดตั้งแอปให้ผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบขององค์กรติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้

องค์กรหรือกลุ่มของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งแอปใน Chat หรือแอปไม่รองรับข้อความส่วนตัว (DM)

แอปพลิเคชันนี้ต้องใช้ใบอนุญาต "Google Workspace for Education" เพื่อใช้งานใน Google Classroom เฉพาะผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตเท่านั้นที่ใช้ได้ ส่วนเสริมใช้ได้กับ Google Classroom และเฉพาะผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Google Workspace for Education เท่านั้นที่ใช้ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก