Felsök problem med Street View-publicering

Här är några vanliga felmeddelanden som du kan stöta på när du publicerar Street View-bilder och åtgärderna som du kan vidta för att lösa dem.

Publiceringen misslyckades

Om ett publiceringsförsök misslyckas utan specifik orsak skickar du filen igen. Några andra publiceringsfel:

  • Bildens upplösning är för låg: Bildstorleken uppfyller inte minimikraven. Ta bilden igen med högre upplösning som valts från kamerans meny.
  • Filen har redan publicerats: Ta bort den tidigare uppladdningen av filen innan du försöker ladda upp den igen.
  • Ogiltiga GPS-punkter: GPS-metadata är felaktig eller ofullständig. Kontrollera att du har en tydlig GPS-signal och ta sedan bilden igen.
  • Det går inte att bearbeta platsinformation: Ta Street View-bild igen.
  • Filen är skadad: Ladda upp filen igen. Om den inte publiceras igen kan du ta Street View-bilden igen.
  • Internt fel: Ladda upp filen igen.
Tips! Vi har nyligen gjort några uppdateringar i bildbehandlingssystemen i Street View som gör dem bättre och mer tillförlitliga. Om du har problem med att publicera en 360-gradersvideo för Street View kan du kontrollera att du följer de här rekommendationerna för bildinsamling. Läs mer om rekommenderade metoder för att spela in 360-videor för Street View.

Bilderna har tagits bort

Bilder kan tas bort om de inte uppfyller policyn för innehåll från Maps-användare. Se till att innehållet följer riktlinjerna och publicera filen igen. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
76697
false
false