Felsök problem med Street View-publicering

Här är några vanliga felmeddelanden som du kan stöta på när du publicerar samlingar på gatunivå och åtgärderna som du kan vidta för att lösa dem.

Publiceringen misslyckades

Om ett publiceringsförsök misslyckas utan specifik orsak skickar du filen igen. Några andra publiceringsfel:

  • Bildens upplösning är för låg: Bildstorleken uppfyller inte minimikraven. Ta bilden igen med högre upplösning som valts från kamerans meny.
  • Filen har redan publicerats: Ta bort den tidigare uppladdningen av filen innan du försöker ladda upp den igen.
  • Ogiltiga GPS-punkter: GPS-metadata är felaktig eller ofullständig. Kontrollera att du har en tydlig GPS-signal och ta sedan bilden igen.
  • Det går inte att bearbeta platsinformation: Ta Street View-bild igen.
  • Filen är skadad: Ladda upp filen igen. Om den inte publiceras igen kan du ta Street View-bilden igen.
  • Internt fel: Ladda upp filen igen.
Tips! Vi har nyligen gjort några uppdateringar i bildbehandlingssystemen i Street View som gör dem bättre och mer tillförlitliga. Om du har problem med att publicera en 360-gradersvideo för Street View kan du kontrollera att du följer de här rekommendationerna för bildinsamling. Läs mer om rekommenderade metoder för att spela in 360-videor för Street View.

Bilderna har tagits bort

Bilder kan tas bort om de inte uppfyller policyn för innehåll från Maps-användare. Se till att innehållet följer riktlinjerna och publicera filen igen. 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
18204745867879306271
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
76697