Quản lý Hồ sơ doanh nghiệp trên Google Maps

Nếu sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp, bạn có thể tạo Hồ sơ doanh nghiệp miễn phí thông qua Google Doanh nghiệp của tôi mà khách hàng có thể tìm thấy trên Google Maps. Hãy đăng ký Google Doanh nghiệp của tôi hoặc xác minh hồ sơ hiện có.

Giới thiệu về Hồ sơ doanh nghiệp 

Sau khi xác minh kết nối của mình với một doanh nghiệp, bạn có thể chỉnh sửa thông tin của doanh nghiệp (như giờ mở cửa, ảnh, chương trình ưu đãi và sản phẩm) trực tiếp từ Hồ sơ doanh nghiệp của bạn ở bất cứ nơi nào nó xuất hiện trên Google Maps.

Để tìm Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hãy tìm kiếm tên doanh nghiệp của bạn trên Google Maps. Nếu người khác sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp của bạn thì bạn có thể thêm chủ sở hữu và người quản lý, cũng như tự xóa quyền sở hữu thông qua tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

Mẹo: Nếu muốn ngừng quản lý Hồ sơ doanh nghiệp thì bạn có thể xóa doanh nghiệp khỏi tài khoản của mình. Điều này sẽ không xóa Hồ sơ doanh nghiệp khỏi Google Maps. Nếu doanh nghiệp không còn tồn tại thì hãy đánh dấu doanh nghiệp là đóng cửa vĩnh viễn trước khi xóa khỏi tài khoản của bạn. Sau đó, doanh nghiệp sẽ xuất hiện với trạng thái đóng cửa trên Google. 

Trả lời bài đánh giá trên máy tính 

Lưu ý: Để có thể trả lời các bài đánh giá trên hồ sơ doanh nghiệp trên Maps từ máy tính, hồ sơ doanh nghiệp của bạn phải được xác minh.

 1. Truy cập Google Maps
 2. Nhập tên doanh nghiệp của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm hoặc nhấn phím Enter. 
 3. Nhấp vào Bài đánh giá
 4. Bên cạnh bài đánh giá bạn muốn trả lời, hãy nhấp vào Trả lời
  • Nếu không thấy nút "Trả lời", bạn cần xác minh rằng bạn sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp trên Google Doanh nghiệp của tôi.

Chỉnh sửa Hồ sơ doanh nghiệp trên thiết bị Android 

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Google Maps Maps.
 2. Để mở Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hãy nhập tên doanh nghiệp vào thanh tìm kiếm hoặc nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đóHồ sơ doanh nghiệp của bạn.
 3. Trên thanh công cụ, hãy nhấn vào Chỉnh sửa thông tin.
 4. Sau khi bạn thực hiện xong, hãy nhấn vào biểu tượng Gửi Gửi ở góc trên cùng bên phải. 

Bạn có thể thấy ngay nội dung chỉnh sửa của mình trên Hồ sơ doanh nghiệp. 

Thêm ảnh vào Hồ sơ doanh nghiệp trên thiết bị Android 

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Google Maps Maps
 2. Để mở Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hãy nhập tên doanh nghiệp vào thanh tìm kiếm hoặc nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.
 3. Trên thanh công cụ, hãy nhấn vào Thêm ảnh
 4. Chọn ảnh của bạn, sau đó nhấn vào biểu tượng Gửi Gửi ở góc trên cùng bên phải. 

Bạn có thể thấy ngay ảnh đã tải lên Hồ sơ doanh nghiệp của mình. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?