Quản lý Hồ sơ doanh nghiệp trên Google Maps

Nếu đang sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp, bạn có thể tạo một Trang doanh nghiệp trên Google Tìm kiếm và Maps mà không tốn phí. Đăng ký Trang doanh nghiệp hoặc xác minh một trang doanh nghiệp hiện có.

Giới thiệu về Hồ sơ doanh nghiệp 

Sau khi xác minh mối quan hệ của mình với một doanh nghiệp, bạn có thể chỉnh sửa thông tin của doanh nghiệp đó (như giờ làm việc, ảnh, ưu đãi và sản phẩm) ngay trên Trang doanh nghiệp của bạn ở bất cứ nơi nào trang này xuất hiện trên Google Maps.

Để tìm Trang doanh nghiệp, hãy nhập tên doanh nghiệp của bạn vào hộp tìm kiếm trên Google Maps. Nếu người khác sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thêm chủ sở hữu và người quản lý cũng như tự xoá mình thông qua Trang doanh nghiệp trên Google Tìm kiếm và Maps.

Mẹo: Nếu muốn ngừng quản lý Hồ sơ doanh nghiệp thì bạn có thể xóa doanh nghiệp khỏi tài khoản của mình. Điều này sẽ không xóa Hồ sơ doanh nghiệp khỏi Google Maps. Nếu doanh nghiệp không còn tồn tại thì hãy đánh dấu doanh nghiệp là đóng cửa vĩnh viễn trước khi xóa khỏi tài khoản của bạn. Sau đó, doanh nghiệp sẽ xuất hiện với trạng thái đóng cửa trên Google. 

Trả lời bài đánh giá trên máy tính 

Lưu ý: Để có thể trả lời các bài đánh giá trên hồ sơ doanh nghiệp trên Maps từ máy tính, hồ sơ doanh nghiệp của bạn phải được xác minh.

 1. Mở Google Maps
 2. Nhập tên doanh nghiệp của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm hoặc nhấn phím Enter. 
 3. Nhấp vào Bài đánh giá
 4. Bên cạnh bài đánh giá mà bạn muốn trả lời, hãy nhấp vào Trả lời
  • Nếu không thấy nút "Trả lời", bạn cần phải xác minh rằng bạn sở hữu hoặc quản lý Trang doanh nghiệp trên Google Tìm kiếm hoặc Maps. 

Chỉnh sửa Hồ sơ doanh nghiệp trên thiết bị Android 

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Google Maps Maps.
 2. Để mở Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hãy nhập tên doanh nghiệp vào thanh tìm kiếm hoặc nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đóHồ sơ doanh nghiệp của bạn.
 3. Trên thanh công cụ, hãy nhấn vào Chỉnh sửa thông tin.
 4. Sau khi bạn thực hiện xong, hãy nhấn vào biểu tượng Gửi Gửi ở góc trên cùng bên phải. 

Bạn có thể thấy ngay nội dung chỉnh sửa của mình trên Hồ sơ doanh nghiệp. 

Thêm ảnh vào Hồ sơ doanh nghiệp trên thiết bị Android 

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Google Maps Maps
 2. Để mở Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hãy nhập tên doanh nghiệp vào thanh tìm kiếm hoặc nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.
 3. Trên thanh công cụ, hãy nhấn vào Thêm ảnh
 4. Chọn ảnh của bạn, sau đó nhấn vào biểu tượng Gửi Gửi ở góc trên cùng bên phải. 

Bạn có thể thấy ngay ảnh đã tải lên Hồ sơ doanh nghiệp của mình. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8764192689050638859
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
76697