Cách thêm và xoá chủ sở hữu cũng như người quản lý cho Trang doanh nghiệp của bạn

Yêu cầu xác minh

Chủ sở hữu Trang doanh nghiệp có thể mời người dùng làm chủ sở hữu và người quản lý. Mỗi người có thể có quyền truy cập riêng và không dùng chung thông tin đăng nhập. Chủ sở hữu và người quản lý có các cấp truy cập khác nhau vào trang doanh nghiệp.

 • Chỉ chủ sở hữu mới có thể thêm hoặc xoá người dùng.
 • Người quản lý có thể tự xóa mình khỏi hồ sơ.
 • Người quản lý hoặc chủ sở hữu không được là Google Groups.
 • Chỉ chủ sở hữu chính mới có thể chuyển quyền sở hữu chính.

Thêm chủ sở hữu và người quản lý

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt Trang doanh nghiệp sau đó Người dùng và quyền truy cập.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Invite new users.
 4. Nhập tên hoặc địa chỉ email.
 5. Trong mục "Quyền truy cập", hãy chọn Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.
 6. Nhấp vào Mời.

Mẹo:

 • Người được mời có thể chấp nhận lời mời và ngay lập tức trở thành người dùng. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi họ chấp nhận lời mời. Người dùng trong tài khoản có thể xem tên, địa chỉ email của chủ sở hữu và người quản lý.
 • Bạn cũng có thể xem tất cả những người dùng đang hoạt động và những người mà bạn mời làm người dùng. Để huỷ lời mời đang chờ xử lý, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa trong hàng đó.
 • Nếu muốn chuyển quyền sở hữu trang doanh nghiệp, bạn có thể tìm hiểu cách chuyển quyền sở hữu trang doanh nghiệp.

Tìm hiểu về các giới hạn đối với chủ sở hữu và người quản lý mới

Chủ sở hữu hoặc người quản lý mới của Trang doanh nghiệp phải đợi 7 ngày thì mới có thể quản lý tất cả các tính năng. Trong khoảng thời gian 7 ngày này, họ sẽ gặp lỗi nếu:
 • Xoá hoặc huỷ xoá một trang doanh nghiệp.
 • Xoá chủ sở hữu hoặc người quản lý khác khỏi trang doanh nghiệp.
 • Chuyển quyền sở hữu chính cho chính họ hoặc cho một người dùng thứ ba.

Nếu chủ sở hữu hoặc người quản lý mới xoá tài khoản của họ trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi được thêm vào một trang doanh nghiệp, thì họ sẽ bị xoá khỏi trang doanh nghiệp đó. Nếu thay đổi ý định thì họ phải được thêm lại.

Mẹo: Nếu một chủ sở hữu hoặc người quản lý hiện tại tìm cách chuyển quyền sở hữu chính của một trang doanh nghiệp cho một chủ sở hữu hoặc người quản lý mới được thêm vào trang doanh nghiệp này chưa đến 7 ngày, thì họ sẽ gặp lỗi.

Xoá chủ sở hữu và người quản lý

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đóCài đặt Trang doanh nghiệp sau đó Người quản lý.
 3. Nhấp vào người mà bạn muốn xoá sau đó Xoá người.

Nếu bạn không thể nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa, nguyên nhân có thể là do:

 • Bạn đang tìm cách xoá chủ sở hữu chính khỏi trang doanh nghiệp. Hãy chuyển quyền sở hữu chính cho một người khác, sau đó mới xoá người dùng này khỏi trang doanh nghiệp. Tìm hiểu cách chuyển quyền sở hữu chính.
 • Bạn đã đăng nhập với vai trò người quản lý. Chỉ chủ sở hữu mới có thể xoá người quản lý và các chủ sở hữu khác.

Nếu bạn xoá một người dùng, họ sẽ nhận được thông báo qua email. Người dùng đó sẽ không thể chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp hoặc thực hiện bất kỳ hành động quản trị nào. Tuy nhiên, tất cả các nội dung phản hồi trước đây của họ về các bài đánh giá, bài đăng, nhận xét và các hành động khác sẽ vẫn giữ nguyên.

Thay đổi quyền truy cập của chủ sở hữu và người quản lý

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đóCài đặt Trang doanh nghiệp sau đó Người quản lý.
 3. Nhấp vào người mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập.
 4. Chọn vai trò: Chủ sở hữu chính, Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.
 5. Nhấp vào Lưu.  
  • Mẹo: Nếu là chủ sở hữu chính, bạn có thể chuyển quyền sở hữu.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính