Mga tip para sa pagkuha ng mga 360 na video para sa Street View

Matutulungan mo kaming i-optimize ang hitsura ng iyong koleksyon ng imahe sa Google Maps sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito kapag kumukuha ka ng mga 360 na video para sa Street View. Maaaring tumagal bago lumabas ang mga asul na linya matapos ma-publish ang koleksyon ng imahe; Maaari ding iprosesong muli ng Google ang pagpoposisyon ng koleksyon ng imahe sa pana-panahon. Karaniwan nang nakukumpleto ang prosesong ito sa loob ng 48 oras.

Tandaan: Kasalukuyang hindi available ang Street View para sa mga video na nakunan sa loob ng gusali.

Paano iposisyon at i-set up ang iyong camera

 • Tandaang i-disable ang anumang gyroscopic stabilization.
 • Panatilihing patayo ang iyong camera at mas mataas sa support system ng camera mo hangga't maaari.
 • Subukang iposisyon ang support system ng iyong camera para mas mababa sa 25% lang ng ibaba ng lalabas na 360 na larawan ang sakop nito. Matitingnan mo ito kung nagpapakita ang iyong camera ng real-time na preview.
 • Isaalang-alang ang liwanag sa iyong kapaligiran (hal. iwasan ang pagsikat/paglubog ng araw, isaayos ang exposure kapag maliwanag). Kung nagpapakita ng real-time na preview ang iyong camera, maaari kang gumamit ng mga karatula at storefront para ma-verify kung tama ang exposure.
 • Pag-isipang gumamit ng mga available na tool mula sa manufacturer, tulad ng mobile app, para kontrolin ang camera.

Mga karagdagang tip

 • Kung sinusuportahan ito ng iyong camera, pag-isipang itakda ang frame rate sa 5 frames per second kapag nagmamaneho o nagbibisikleta at 1 frame per second kapag naglalakad.
 • Para matiyak na makukuha nang maayos ang data ng GPS, simulan at ihinto ang iyong pagkuha sa mga lugar na walang silong (hal. iwasan ang mga puno, gusali, atbp.)
 • Para matulungan kaming awtomatikong iposisyon ang 360 na larawan kaugnay ng isa't isa, kapag kumukuha ng larawan, subukang mag-overlap sa mga dati nang nakunang lugar. Kabilang dito ang mga liko (hal isang bloke sa lungsod) sa daang kukunan mo.
 • Subukang limitahan ang iyong bilis sa:
  • Hindi lalampas sa 5 mph o 8 kmh kapag kumukuha sa 1fps
  • Hindi lalampas sa 30 mph o 45 kmh kapag kumukuha sa 5fps
  • Hindi lalampas sa 45 mph o 70 kmh kapag kumukuha sa 7fps
 • Subukang i-record ang iyong mga 360 na video nang hindi bababa sa 2 minuto ngunit hindi lalampas sa 60 minuto sa isang pagkakataon (maliban lang kung ipinayo ng manufacturer ng camera).
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?