Skapa en lista över platser

I Google Maps kan du spara dina favoritplatser i en lista så att du kan hitta dem senare. Du kan också dela listan med andra. 

Skapa en ny lista

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Dina platser följt av Listor.
 3. Tryck på Lägg till Lägg till längst ned till höger.
 4. Skriv ett namn och en beskrivning.
 5. Tryck på Spara.

Spara en plats på en lista

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Sök efter en plats eller tryck på den på kartan.
 3. Tryck på platsens namn eller adress längst ned.
 4. Tryck på Spara.
 5. Välj en lista. Tryck på Ny lista Lägg till om du vill skapa en ny lista.

Lägga till en anteckning till en plats i en lista

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Dina platser följt av Listor.
 3. Tryck på en lista.
 4. Hitta en plats följt av och tryck på Mer 더보기.
 5. Tryck på Lägg till kommentar.
 6. Lägg till din anteckning följt av Spara. Anteckningar får innehålla upp till 400 tecken.

Hitta dina listor

Så här hittar du dina listor:
 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad. 
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Dina platser följt av Listor.
Dina listor är uppdelade i två avsnitt:
 • Dina listor: Innehåller alla dina ordnade listor, sorterade efter det datum då du senast redigerade dem. Dina listor över Favoriter, Vill besöka och Stjärnmärkta är fästa högst upp.
 • Listor du följer: Innehåller alla de listor du följer på Maps.
Om ett avsnitt har fler än 20 listor visas Visa fler listor längst ned i listavsnittet. Du hittar alla dina listor i ett avsnitt genom att trycka på Visa fler listor.

Redigera eller radera en lista

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Dina platser följt av Listor.
 3. Tryck på Mer 더보기 följt av vid en lista som du vill redigera. Välj ett alternativ:
  • Redigera lista: Ändra listans namn, beskrivning eller platser.
  • Radera lista: Ta bort listan. 
 4. Redigera en lista genom att trycka på Redigera Redigera högst upp. Här kan du
  • redigera listan: Tryck på namnet eller beskrivningen du vill ändra högst upp.
  • lägga till anteckningar: tryck på rutan under platsen du vill beskriva. Du kan skriva in upp till 400 tecken.
  • radera en sparad plats: Tryck på Ta bort Ta bort.
 5. Tryck på Spara högst upp till höger när du är klar.

Dölja eller dela listor

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Dina platser följt av Sparade.
 3. Tryck på Mer 더보기 följt av vid listan du vill dela och välj ett alternativ:
  • Dölj/visa på kartan: Visa eller dölj dina sparade platser när du tittar på kartan.
  • Redigera lista: Lägg till eller ta bort platser i listan.
  • Dela lista: Låt andra se eller samarbeta i din sparade lista.
  • Delningsalternativ: Du kan göra din lista offentlig, privat eller delad. Tryck på Delad om alla som har länken ska kunna se listan. Tryck på Offentlig om vem som helst ska kunna hitta och följa listan. 

Alla som kan se dina listor kan även se namn och profilbilder på personer som har gått med i listan. De kan också se vem som har lagt till eller redigerat platser och anteckningar i listan.

Hantera vem som kan redigera dina delade listor

Bjud in andra att redigera din lista

Du kan bjuda in andra att gå med i dina delade och offentliga listor för att redigera dem:

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Dina platser följt av Listor.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Dela lista vid listan.
 4. Aktivera Länken tillåter redigering.
 5. Välj vem du vill dela redigeringslänken med.

Ändra vem som kan redigera din lista

Så här delar du listans redigeringslänk igen eller lägger till fler redigerare:

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Dina platser följt av Listor.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Delningsalternativ.
 4. Tryck på Bjud in andra under Redigerare.
 5. Välj vem du vill dela länken med.

Om du vill ta bort alla befintliga redigerare inaktiverar du redigering:

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Dina platser följt av Listor.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Delningsalternativ vid listan.
 4. Under Redigeringsalternativ inaktiverar du Låt andra redigera listan.
  1. Aktivera Låt andra redigera listan för att få en ny länk att dela med andra.

Slutför din lista

Listor med attributen nedan kan visas på fliken Utforska i Google Maps och på andra platser på Maps och Sök). Så här slutför du listan:

 1. Skapa en ny lista och ge den ett namn.
 2. Lägg till en beskrivning av listan.
 3. Lägg till minst fyra platser.
 4. Lägg till beskrivningar av varje plats på listan.
 5. Tryck på Publicera.

Du kan göra listan privat så att ingen annan än du kan se den. Det gör du genom att trycka på Mer Mer följt av Delningsalternativ följt av Privat vid listan.

Följa en lista

Om du följer en annan persons lista ser du personens sparade platser i Dina platser. Platserna visas också som platsförslag på Google Maps.

Följa en lista via en länk

 1. Tryck på länken som du har fått till listan.
 2. Tryck på Följ. Listan läggs till i gruppen med listor som du följer.
 3. Valfritt: Välj listan och tryck på följt av Följer om du vill sluta följa en lista någon delat med dig.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?