Ibahagi ang iyong real-time na lokasyon sa iba

Mapipili mo kung sino ang tuloy-tuloy na makakakita kung nasaan ka at kung gaano katagal gamit ang Pagbabahagi ng Lokasyon sa Google. 

Tandaan: Sa iba pang produkto ng Google, maaari ka ring makapagbahagi ng minsanang lokasyon sa iba.  

Kung mayroon siyang Google Account

 1. Idagdag ang kanyang Gmail address sa iyong Google Contacts kung hindi mo pa iyon nagagawa.
 2. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps at mag-sign in. Alamin kung paano mag-sign in.
 3. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay  Pagbabahagi ng lokasyon at pagkatapos ay Magdagdag ng mga tao Add people.
 4. Piliin kung gaano katagal mo gustong ibahagi ang iyong lokasyon.
 5. I-tap ang Pumili ng Mga Tao.
 6. Kung tatanungin ka tungkol sa iyong mga contact, bigyan ng access ang Google Maps.
 7. Pumili ng tao.
 8. I-tap ang Ibahagi. Makikita ng taong pinili mo na ibinahagi mo sa kanya ang iyong lokasyon.

Tandaan: Sa unang beses na ibabahagi mo ang iyong lokasyon, hihilingin sa iyong i-on ang History ng Lokasyon. Alamin ang tungkol sa History ng Lokasyon.

Kung wala siyang Google Account

Para maipadala ang iyong lokasyon sa isang taong walang Google Account, ibahagi ang lokasyon mo sa pamamagitan ng isang link.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps at mag-sign in. Alamin kung paano mag-sign in.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay  Pagbabahagi ng lokasyon at pagkatapos ay Magdagdag ng mga tao Add people.
 3. I-tap ang Magmensahe para ipadala sa pamamagitan ng iMessage, o Higit pa Higit pa at pagkatapos ay pumili ng ibang app. Makikita ng mga taong may ganitong link ang real-time mong lokasyon hangga't gusto mo, nang hanggang 72 oras.

Ibahagi ang iyong E.T.A.

Pagkasimula mong mag-navigate sa pamamagitan ng pagmamaneho, paglalakad, o pagbibisikleta, maibabahagi mo ang iyong patutunguhan, tinantyang oras ng pagdating, at kung nasaan ka na sa ruta. Makikita ng taong pagbabahagian mo ng impormasyong ito ang iyong lokasyon hanggang sa dumating ka.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Magtakda ng patutunguhan ng pagmamaneho. Alamin kung paano mag-navigate papunta sa isang lugar.
 3. Kapag nakuha mo na ang iyong mga direksyon, i-tap ang Higit pa More at pagkatapos ay Ibahagi ang pag-usad ng biyahe.
 4. Pumili ng tao sa listahan.
 5. Hihinto ka sa pagbabahagi ng lokasyon mo kapag nakarating ka na sa iyong patutunguhan o huminto ka sa pag-navigate.
 • Para ihinto ang pagbabahagi bago ka pa makarating, i-tap ang Higit pa More at pagkatapos ay Ihinto ang pagbabahagi.

Ihinto ang pagbabahagi

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. I-off ang switch sa tabi ng taong ayaw mo nang pagbahagian.

Alamin kung nasaan ang isang tao

Hingin ang lokasyon ng isang tao

Kung naibahagi mo na ang iyong lokasyon sa isang tao, o nakapagbahagi na siya sa iyo noon, maaari kang magtanong para malaman kung saan niya ginagamit ang Maps. 

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. Mag-tap ng contact na nakapagbahagi na sa iyo noon.
 4. I-tap ang Hilingin

Makakakita ng notification ang iyong contact pagkatapos mong hingin ang kanyang lokasyon. Kapag nakita niya ito, maaari niyang:

 • Ibahagi sa iyo ang kanyang lokasyon.
 • Balewalain ang iyong kahilingan.
 • I-block ka. Hindi mo na magagawang hingin ang kanyang lokasyon.

Tingnan ang lokasyon ng isang tao

Kapag ibinahagi sa iyo ng isang tao ang kanyang lokasyon, makikita mo siya sa mapa.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app​ Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. Pumili ng isang tao.
  • Para makakita ng na-update na lokasyon, mag-tap sa icon ng isang kaibigan at pagkatapos ay Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-refresh.

Ihinto ang pagpapakita ng lokasyon ng isang tao

Kung ayaw mo nang makita ang isang taong nagbahagi sa iyo ng kanyang real-time na lokasyon sa Google Maps, puwede mong itago ang kanyang lokasyon para hindi na ito lumabas.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app​ Maps.
 2. Sa mapa, i-tap ang kanyang icon.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Higit pa Higit pa.
 4. Para pansamantalang itago ang isang tao, i-tap ang Itago sa mapa. Maaari mong ihinto ang pagtago sa kanya anumang oras.

Tandaan: Maaari mong tuluyang ihinto ang pagpapakita ng lokasyon ng isang tao sa iyong mapa. Alamin kung paano i-block ang account ng isang tao.

Ihinto ang pagtago sa isang tao

 1. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon at pagkatapos ay Higit pa Higit pa.
 2. I-tap ang Nakatago sa mapa at pagkatapos ay Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Ipakita sa mapa.

Availability ng Pagbabahagi ng Lokasyon

Posibleng makakita ka ng babala kapag binuksan mo ang Pagbabahagi ng Lokasyon. Kabilang sa mga karaniwang dahilan ang sumusunod:

 • Nasa bansa/rehiyon ka kung saan hindi mo maibabahagi ang iyong lokasyon.
 • Masyado ka pang bata para ibahagi ang iyong lokasyon.
  Tandaan: Mapapamahalaan ng iyong mga magulang ang Pagbabahagi ng Lokasyon gamit ang Family Link app.
 • Hindi available ang Pagbabahagi ng Lokasyon para sa iyong domain sa G Suite. Puwede mong hilingin sa iyong administrator na i-on ang feature na ito.
Padalhan kami ng feedback kung hindi gumagana ang Pagbabahagi ng Lokasyon para sa iyo.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?