Gumawa ng listahan ng mga lugar

Sa Google Maps, maaari kang gumawa ng listahan ng mga lugar, gaya ng iyong mga paboritong lugar o mga lugar na gusto mong puntahan.

Gumawa ng bagong listahan

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-tap ang Magdagdag Magdagdag.
 4. Maglagay ng pangalan at paglalarawan.
 5. I-tap ang I-save.

Mag-save ng lugar sa isang listahan

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang pangalan o address ng lugar.
 4. I-tap ang I-save.
 5. Pumili ng listahan. Para gumawa ng bagong listahan, i-tap ang Bagong listahan Magdagdag.
 6. Opsyonal: Maaaring magdagdag ng tala sa isang lugar pagkatapos itong i-save sa isang listahan.

Tingnan ang iyong mga listahan

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.

Mag-edit o mag-delete ng listahan

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. I-tap ang listahang gusto mong i-edit o i-delete.
 4. Para magbura ng listahan, sa itaas, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete ang listahan.
  Tandaan: Hindi mo mabubura ang mga default na listahang naka-built in sa Maps, tulad ng Mga Paborito, Gustong Puntahan, at Mga Naka-star na Lugar.  
 5. Para magbago ng listahan, sa itaas, i-tap ang I-edit I-edit. Mula rito, maaari kang:
  • I-edit ang listahan: Sa itaas, i-tap ang pangalan o paglalarawan na gusto mong baguhin.
  • Magdagdag ng mga tala: I-tap ang kahon sa ibaba ng lugar na gusto mong ilarawan. Maaari kang magdagdag ng hanggang 4,000 character.
  • Mag-delete ng naka-save na lugar: I-tap ang Alisin Alisin.
 6. Kapag tapos ka na, sa kanang itaas, i-tap ang I-save.

Magtago o magbahagi ng mga listahan

​​Tandaan: Hindi mo maibabahagi ang mga naka-star na lugar.

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. Sa tabi ng listahang gusto mong ibahagi, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay pumili ng opsyon:
  • Itago/Ipakita sa iyong mapa: Ipakita o itago ang mga naka-save mong lugar kapag tumitingin sa mapa.
  • Ibahagi ang listahan: Payagan ang ibang tao na makita ang iyong naka-save na listahan.
  • Mga opsyon sa pagbabahagi: Maaari mong gawing pampubliko, pribado, o nakabahagi ang iyong listahan. Upang hayaan ang sinumang mayroon ng link na makita ang iyong listahan, i-tap ang Nakabahagi. Upang hayaan ang kahit sino na mahanap at masubaybayan ang iyong listahan, i-tap ang Pampubliko

Subaybayan ang isang listahan

Kung sinusubaybayan mo ang isang listahang gawa ng ibang tao, lalabas ang kanilang mga naka-save na lugar sa Iyong Mga Lugar. Lalabas din ang mga lugar bilang mga iminumungkahing lokasyon sa Google Maps.

Subaybayan ang isang listahan gamit ang isang link

 1. I-tap ang link na natanggap mo upang buksan ito.
 2. I-tap ang Subaybayan. Maidaragdag na ngayon ang listahang ito sa pangkat ng mga listahang sinusubaybayan mo.
 3. Opsyonal: Para huwag nang subaybayan ang isang listahang ibinahagi sa iyo ng isang tao, i-tap ang listahan at pagkatapos ay Sinusubaybayan.

Tingnan ang mga listahang gawa ng iba

Kung ang isang user ay may anumang listahan sa Google Maps na ginawang pampubliko, maaari mong subaybayan ang mga iyon. 

 1. Mag-tap sa pangalan ng user na gusto mong subaybayan ang listahan.
 2. I-tap ang Mga Listahan.
 3. Mag-tap sa listahang gusto mong subaybayan at pagkatapos ay Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Subaybayan.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?