Ibahagi ang iyong real-time na lokasyon sa iba

Mapipili mo kung sino ang tuloy-tuloy na makakakita kung nasaan ka at kung gaano katagal gamit ang Pagbabahagi ng Lokasyon sa Google. 

Tandaan: Sa iba pang produkto ng Google, maaari ka ring makapagbahagi ng minsanang lokasyon sa iba.  

Kailangan mo ng mobile device para maibahagi ang iyong real-time na lokasyon sa pamamagitan ng Pagbabahagi ng Lokasyon, ngunit puwede mong kontrolin ang iyong mga setting ng Pagbabahagi ng Lokasyon mula sa computer. Matuto pa tungkol sa kung paano gamitin ang Google Maps app para ibahagi ang iyong real-time na lokasyon.

Alamin kung nasaan ang isang tao

Kung ibinahagi sa iyo ng isang tao ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng Pagbabahagi ng Lokasyon, makikita mo siya sa Google Maps.

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menuat pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. Pumili ng isang tao.

Itago ang lokasyon ng isang tao

Kung ayaw mo nang makita ang isang taong nagbahagi sa iyo ng kanyang real-time na lokasyon sa Google Maps, puwede mong itago ang kanyang lokasyon para hindi na ito lumabas.

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google MapsGoogle Maps.
 2. I-click ang Menu Menuat pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. I-tap ang kanyang icon.
 4. Para pansamantalang itago ang isang tao, i-tap ang ITAGO SA MAPA. Maaari mong ihinto ang pagtago sa kanya anumang oras.

Tandaan: Maaari mong tuluyang ihinto ang pagpapakita ng lokasyon ng isang tao sa iyong mapa. Alamin kung paano i-block ang account ng isang tao.

Ihinto ang pagtago sa isang tao

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menuat pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. Mag-hover sa icon para sa pagtatago sa tabi ng isang tao.
 4. I-click ang Ipakita sa mapa.

Ihinto ang pagbabahagi ng iyong real-time na lokasyon

 1. Sa iyong computer, buksan ang Mga setting ng pagbabahagi ng lokasyon.
 2. Sa tabi ng tao kung kanino mo gustong ihinto ang pagbabahagi, i-tap ang Alisin Remove.

Availability ng Pagbabahagi ng Lokasyon

Posibleng makakita ka ng babala kapag binuksan mo ang Pagbabahagi ng Lokasyon. Kabilang sa mga karaniwang dahilan ang sumusunod:

 • Nasa bansa/rehiyon ka kung saan hindi mo maibabahagi ang iyong lokasyon.
 • Masyado ka pang bata para ibahagi ang iyong lokasyon.
  Tandaan: Mapapamahalaan ng iyong mga magulang ang Pagbabahagi ng Lokasyon gamit ang Family Link app.
 • Hindi available ang Pagbabahagi ng Lokasyon para sa iyong domain sa G Suite. Puwede mong hilingin sa iyong administrator na i-on ang feature na ito.
Padalhan kami ng feedback kung hindi gumagana ang Pagbabahagi ng Lokasyon para sa iyo.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?