Ibahagi ang iyong real-time na lokasyon sa iba

Mapipili mo kung sino ang tuloy-tuloy na makakakita kung nasaan ka at kung gaano katagal gamit ang Pagbabahagi ng Lokasyon sa Google. 

Tandaan: Sa iba pang produkto ng Google, maaari ka ring makapagbahagi ng minsanang lokasyon sa iba.  

Tandaan: Hindi mo maibabahagi ang iyong lokasyon sa Maps Go. Matuto pa tungkol sa mga feature ng Maps Go.

Kung mayroon siyang Google Account

 1. Idagdag ang kanyang Gmail address sa iyong Google Contacts kung hindi mo pa iyon nagagawa.
 2. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps at mag-sign in. Alamin kung paano mag-sign in.
 3. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay  Pagbabahagi ng lokasyon at pagkatapos ay Magdagdag ng mga tao Add people.
 4. Piliin kung gaano katagal mo gustong ibahagi ang iyong lokasyon.
 5. I-tap ang Pumili ng Mga Tao.
  • Kung tatanungin ka tungkol sa iyong mga contact, bigyan ng access ang Google Maps.
 6. Piliin ang gusto mong pagbahagian.
 7. I-tap ang Ibahagi.

Kung wala siyang Google Account

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps at mag-sign in. Alamin kung paano mag-sign in.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay  Pagbabahagi ng lokasyon at pagkatapos ay Magdagdag ng mga tao Add people.
 3. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Kopyahin sa clipboard. Makikita ng mga taong may ganitong link ang iyong lokasyon hangga't gusto mo, nang hanggang 72 oras.

Magbahagi gamit ang ibang app

Puwede ka ring magbahagi sa pamamagitan ng mga app sa pagmemensahe. I-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay pumili ng app.

Ihinto ang pagbabahagi

 1. Buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. Sa tabi ng tao kung kanino mo gustong ihinto ang pagbabahagi, i-tap ang Alisin Remove.

Ibahagi ang iyong E.T.A.

Pagkasimula mong mag-navigate sa pamamagitan ng pagmamaneho, paglalakad, o pagbibisikleta, maibabahagi mo ang iyong patutunguhan, tinantyang oras ng pagdating, at kung nasaan ka na sa ruta.

 1. Buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Magtakda ng patutunguhan ng pagmamaneho. Alamin kung paano mag-navigate papunta sa isang lugar.
 3. Pagkatapos mong simulan ang navigation, i-tap ang Higit pa More at pagkatapos ay Ibahagi ang pag-usad ng biyahe.
 4. Pumili ng tao sa listahan.
 5. I-tap ang Ibahagi.
 6. Hihinto ang Pagbabahagi ng Lokasyon kapag nakarating ka na sa iyong patutunguhan o huminto ka sa pag-navigate.
  • Para ihinto ang pagbabahagi bago ka pa makarating, i-tap ang Higit pa More at pagkatapos ay Ihinto ang pagbabahagi.

Magbahagi ng impormasyon tungkol sa pampublikong sasakyan

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Piliin ang ruta ng pampublikong sasakyan na gusto mong daanan.
 3. Pagkasimula mong mag-navigate, i-tap ang Ibahagi ang biyahe.
 4. Piliin ang taong gusto mong pagbahagian.
 5. I-tap ang Ibahagi.

Tandaan: Hihinto ka sa pagbabahagi ng lokasyon mo kapag nakarating ka na sa iyong patutunguhan.

Alamin kung nasaan ang isang tao

Hingin ang lokasyon ng isang tao

Kung naibahagi mo na ang iyong lokasyon sa isang tao, o nakapagbahagi na siya sa iyo noon, maaari kang magtanong para malaman kung saan niya ginagamit ang Maps.

 1. Sa iyong telepono o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. Mag-tap ng contact na nakapagbahagi na sa iyo noon.
 4. I-tap ang Hilingin at pagkatapos ay Hilingin.

Makikita ng contact mo ang iyong email address at ang isang notification pagkatapos mong hilingin ang kanyang lokasyon. Kapag nakita niya ito, maaari niyang:

 • Tingnan ang iyong profile at i-verify kung sino ka.
 • Ibahagi sa iyo ang kanyang lokasyon.
 • Balewalain ang iyong kahilingan.
 • I-block ka. Hindi mo na magagawang hingin ang kanyang lokasyon.

Tingnan ang lokasyon ng isang tao

Kapag ibinahagi sa iyo ng isang tao ang kanyang lokasyon, makikita mo siya sa mapa.

 1. Buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 3. Pumili ng isang tao.
  • Para makakita ng na-update na lokasyon, mag-tap sa icon ng isang kaibigan at pagkatapos ay Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-refresh.

Itago ang lokasyon ng isang tao

Kung ayaw mo nang makita ang isang taong nagbahagi sa iyo ng kanyang real-time na lokasyon sa Google Maps, puwede mong itago ang kanyang lokasyon para hindi na ito lumabas.

 1. Buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Sa mapa, i-tap ang kanyang icon.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Higit pa Higit pa.
 4. Para pansamantalang itago ang isang tao, i-tap ang Itago sa mapa. Maaari mong ihinto ang pagtago sa kanya anumang oras.

Tandaan: Maaari mong tuluyang ihinto ang pagpapakita ng lokasyon ng isang tao sa iyong mapa. Alamin kung paano i-block ang account ng isang tao.

Ihinto ang pagtago sa isang tao

 1. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon at pagkatapos ay Higit pa Higit pa.
 2. I-tap ang Nakatago sa mapa at pagkatapos ay Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Ipakita sa mapa.

Tanggihan o i-block ang isang kahilingan sa lokasyon

Kung ayaw mong ibahagi ang iyong lokasyon sa isang tao sa Google Maps, maaari mong:

 • Tanggihan ang kahilingan: I-tap ang Hindi. Hindi mo ibabahagi kung nasaan ka.
 • I-block ang humihiling: I-tap ang I-block. Hindi mo ibabahagi kung nasaan ka, at hindi na maaaring hingin ng iyong kaibigan ang lokasyon mo. Makakaapekto ang pag-block sa isang tao sa kung paano ka nila makakaugnayan sa iba pang produkto ng Google. Matuto pa tungkol sa pag-block ng mga user.

Ihinto ang pag-block sa isang tao

 1. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Pagbabahagi ng lokasyon.
 2. Sa itaas, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga naka-block na user.
 3. Sa tabi ng taong gusto mong i-unblock, i-tap ang Alisin Remove.

Availability ng Pagbabahagi ng Lokasyon

Posibleng makakita ka ng babala kapag binuksan mo ang Pagbabahagi ng Lokasyon. Kabilang sa mga karaniwang dahilan ang sumusunod:

 • Nasa bansa/rehiyon ka kung saan hindi mo maibabahagi ang iyong lokasyon.
 • Masyado ka pang bata para ibahagi ang iyong lokasyon.
  Tandaan: Mapapamahalaan ng iyong mga magulang ang Pagbabahagi ng Lokasyon gamit ang Family Link app.
 • Hindi available ang Pagbabahagi ng Lokasyon para sa iyong domain sa G Suite. Puwede mong hilingin sa iyong administrator na i-on ang feature na ito.
Padalhan kami ng feedback kung hindi gumagana ang Pagbabahagi ng Lokasyon para sa iyo.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?