Magdagdag at mag-explore ng mga putahe

Halimbawa: Sa pambihirang sitwasyon ng COVID-19 sa ngayon, nagsasagawa kami ng mga hakbang para protektahan ang kalusugan ng mga miyembro ng aming team at unahin ang mahahalagang serbisyo. Dahil dito, posibleng may ilang pansamantalang limitasyon at pagkaantala sa kung paano ka makakapag-ambag sa Maps. 

Puwede kang mag-explore ng mga opsyon sa menu at magdagdag ng mga bagong putahe sa business profile ng isang restaurant. Kung isa kang Local Guide, puwede kang magdagdag ng mga putahe para makakuha ng puntos.

Tandaan: Hindi lahat ng putahe ay idaragdag sa Google Maps.

Mag-explore ng mga sikat na putahe

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang tab ng impormasyon ng lugar.
 4. I-tap ang Menu.
 5. Para mag-browse ng mga larawan at review ng isang putahe, i-tap ang putahe.

Magdagdag ng putahe

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang tab ng impormasyon ng lugar.
 4. I-tap ang Menu at pagkatapos ay Magdagdag ng putahe Magdagdag ng putahe

Mag-ulat ng putahe

Puwede mong sabihin sa amin ang tungkol sa isang hindi naaangkop o hindi tumpak na putahe, o ipaalam sa amin kung wala ang isang putahe.

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. I-tap ang Menu at pagkatapos ay putaheng gusto mong iulat.
 4. I-tap ang Magmungkahi ng pag-edit
 5. Piliin ang: 
  • Maling pangalan ng putahe
  • Hindi angkop na pangalan ng putahe
  • Hindi iniaalok dito ang putahe

Magdagdag ng larawan sa putahe 

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang tab ng impormasyon ng lugar. 
 4. I-tap ang Menu at pagkatapos ay ang putaheng gusto mong dagdagan ng larawan.  
 5. I-tap ang Higit pa Higit paat pagkatapos ay Magdagdag ng larawan.
 6. Pumili ng larawan at i-tap ang Tapos na.

Magdagdag ng pangalan sa putahe

Puwede kang magdagdag ng mga pangalan sa mga putaheng walang pangalan.

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang tab ng impormasyon ng lugar.
 4. I-tap ang Menu at pagkatapos ay isang putaheng may tab na "Magdagdag ng pangalan ng putahe" at pagkatapos ay Magdagdag ng pangalan ng putahe.
 5. Ilagay ang pangalan ng putahe.
 6. I-tap ang Tapos na.

Magdagdag ng pangalan ng putahe sa larawan

 1. Magdagdag ng larawan sa Google Maps mula sa page ng lugar.
 2. Kapag may lumabas na kahilingang magdagdag ng pangalan ng putahe, pangalanan at irekomenda ang putahe.

Puwede ba akong mag-review ng putahe?

Sa kasalukuyan, hindi ka makakapag-review ng putahe nang direkta. Sa halip, magbanggit ng putahe sa iyong review ng lugar at lalabas ang review sa page ng putahe.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?