Magmungkahi ng mga pag-edit sa isang lugar o i-flag ito para alisin

Kung hindi tumpak ang impormasyon tungkol sa isang lugar sa Google Maps, puwede mong ipaalam sa amin.

Baguhin ang pangalan o iba pang detalye ng isang lugar

Puwede kang magdagdag o mag-edit ng impormasyon tungkol sa isang lugar, gaya ng:

 • Pangalan
 • Address
 • Lokasyon ng pananda
 • Mga oras o iba pang impormasyon

Mag-alis ng lugar

Maaari ka ring mag-flag ng lugar na:

 • Permanenteng sarado
 • Lumipat sa bagong lokasyon
 • Wala (isang lugar na wala o hindi naman nagkaroon)
 • Isang pribadong lugar o tahanan (isang lugar na hindi dapat ipakita, tulad ng bahay ng isang tao)
 • Spam, peke, o nakakapanakit (isang pekeng negosyo o lugar na may nakakapanakit na content na hindi dapat ipakita)
 • Duplicate (isang lugar na kopya ng isa pang lugar sa Google Maps)

Mga Paalala:

Magmungkahi ng pag-edit

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps at tiyaking naka-sign in ka.
 2. Maghanap ng lugar o i-click ito sa mapa.
 3. Sa kaliwa, mag-scroll pababa at piliin ang Magmungkahi ng pag-edit. Kung gumagamit ka ng Maps sa Lite mode, hindi ka makakapagmungkahi ng mga pag-edit.
 4. Sundin ang mga tagubilin.
 5. I-click ang Isumite.

Gaano katagal i-publish ang mga pagtatama

Sinusuri namin ang iyong mga pag-edit, kaya puwedeng matagalan bago ma-update sa mapa ang mga pagbabago mo.

Paano magiging maganda ang isang pag-edit

Pangalan

Gamitin ang opisyal na pangalan ng isang lugar, ang ginagamit sa storefront o website. Huwag maglagay ng anumang karagdagang komento sa field ng pangalan.

Address

Maglagay ng kilalang address. Kung nagmumungkahi ang Maps ng isang address na hindi kumpleto, maglagay ng mga karagdagang detalye sa address.

Pananda

Kapag naglilipat ka ng pananda, tiyaking sapat ang pagkaka-zoom in mo at lumipat sa satellite view. Makakatulong ito sa iyong makita ang mga gusali at ilipat ang pananda sa gusali kung nasaan ang lugar.

Kategorya

Gumamit ng mga partikular na kategorya kapag naglalarawan ng lugar. Halimbawa, gamitin ang "Tindahan ng damit" sa halip na "Tindahan."

Mga Oras

Ilagay ang mga oras kung kailan bukas ang isang lugar. Maaari kang magdagdag ng iba't ibang oras para sa iba't ibang araw ng linggo.

Numero ng telepono

Gamitin ang pangunahing numero ng telepono. Tingnan muna kung tama ang numerong iminungkahi mo. 

Website

Gamitin ang opisyal na website. Huwag magsama ng mga link sa mga social networking site, aggregator ng review, o iba pang katulad na website.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?