Suggest edits to a place or flag it for removal

Kung hindi tumpak ang impormasyon tungkol sa isang lugar sa Google Maps, maaari mong ipaalam sa amin.

Baguhin ang pangalan o iba pang detalye ng isang lugar

Maaari kang magdagdag o mag-edit ng impormasyon tungkol sa isang lugar, tulad ng pangalan, address, lokasyon ng pananda, mga oras, o iba pang katotohanan tungkol dito.

Mag-alis ng lugar

Maaari ka ring mag-flag ng lugar na:

  • Permanenteng sarado
  • Lumipat sa bagong lokasyon
  • Wala (isang lugar na wala na o hindi naman nagkaroon)
  • Isang pribadong lugar o tahanan (isang lugar na hindi dapat ipakita, tulad ng bahay ng isang tao)
  • Spam, peke, o nakakapanakit (isang pekeng negosyo o lugar na may nakakapanakit na content na hindi dapat ipakita)
  • Duplicate (isang lugar na kopya ng isa pang lugar sa Google Maps)

Mga Paalala:

Magmungkahi ng pag-edit

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
  3. Mag-scroll pababa at piliin ang Magmungkahi ng pag-edit.
  4. Sundin ang mga tagubilin sa screen para ipadala ang iyong feedback.

Tip: Kapag may nagsumite ng pag-edit para sa isang lugar, puwede mong makita ang pag-edit. Kung pamilyar ka sa lugar, sabihin sa amin kung tama o mali ang pag-edit sa pamamagitan ng pag-tap sa iminungkahing pag-edit. Matutulungan ng iyong feedback ang Google Maps na magpasya kung dapat baguhin ang impormasyon ng lugar.

Gaano katagal bago ma-publish ang mga pagtatama

Sinusuri namin ang mga pag-edit mo, kaya maaaring matagalan nang kaunti bago ma-update sa mapa ang iyong mga pagbabago. Maaaring mag-email sa iyo ang Google tungkol sa status ng mga pag-edit mo at maaari itong magpasa sa iyo ng mga tanong mula sa ibang taong sumusuri sa mga pag-edit mo.

Paano magiging maganda ang isang pag-edit

Pangalan

Gamitin ang opisyal o pangunahing pangalan para sa isang lugar. Huwag maglagay ng anumang karagdagang komento sa field ng pangalan.

Address

Maglagay ng nababasang address. Kung nagmumungkahi ang Maps ng isang address na hindi kumpleto, maglagay ng mga karagdagang detalye sa address.

Pananda

Kapag naglilipat ka ng pananda, tiyaking sapat ang pagkaka-zoom in mo at lumipat sa satellite view. Makakatulong ito sa iyong makita ang mga gusali at ilipat ang pananda sa gusali kung nasaan ang lugar.

Kategorya

Gumamit ng mga partikular na kategorya kapag naglalarawan ng lugar. Halimbawa, gamitin ang "Tindahan ng damit" sa halip na "Tindahan."

Mga Oras

Ilagay ang mga oras kung kailan bukas ang isang lugar. Maaari kang magdagdag ng iba't ibang oras para sa iba't ibang araw ng linggo.

Numero ng telepono

Gamitin ang pangunahing numero ng telepono. Tingnan muna kung tama ang numerong iminungkahi mo. 

Website

Gamitin ang opisyal na website. Huwag magsama ng mga link sa mga social networking site, aggregator ng review, o iba pang katulad na website.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?