Tingnan ang iyong mga pag-edit sa Maps

Sa iyong telepono o tablet, makakakita ka ng listahan ng mga pag-edit at lugar na idinagdag mo sa Google Maps. Ikaw lang ang makakakita sa iyong mga pag-edit. Maaaring hindi ka makakuha ng mga puntos sa Local Guide sa ilang lugar na idinagdag mo at lumalabas bilang naaprubahan kung may isang taong nauna nang nagdagdag ng parehong lugar.

Para sa bawat pag-edit, makikita mo:

  • Kung ang iyong pag-edit ay naaprubahan o nakabinbin.
  • Kung anong pag-edit ang ginawa mo sa isang lugar, gaya ng mga oras ng negosyo o numero ng telepono.

Tingnan ang listahan ng iyong mga pag-edit

  1. Buksan ang Google Maps app Google Maps .
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga kontribusyon at pagkatapos ay Mga Pag-edit.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?