Tingnan ang iyong mga pag-edit sa Maps

Halimbawa: Sa pambihirang sitwasyon ng COVID-19 sa ngayon, nagsasagawa kami ng mga hakbang para protektahan ang kalusugan ng mga miyembro ng aming team at unahin ang mahahalagang serbisyo. Dahil dito, posibleng may ilang pansamantalang limitasyon at pagkaantala sa kung paano ka makakapag-ambag sa Maps. 

Sa iyong telepono o tablet, makakakita ka ng listahan ng mga pag-edit at lugar na idinagdag mo sa Google Maps. Ikaw lang ang makakakita sa iyong mga pag-edit. Maaaring hindi ka makakuha ng mga puntos sa Local Guide sa ilang lugar na idinagdag mo at lumalabas bilang naaprubahan kung may isang taong nauna nang nagdagdag ng parehong lugar.

Para sa bawat pag-edit, makikita mo:

  • Kung ang iyong pag-edit ay naaprubahan o nakabinbin.
  • Kung anong pag-edit ang ginawa mo sa isang lugar, gaya ng mga oras ng negosyo o numero ng telepono.

Tingnan ang listahan ng iyong mga pag-edit

  1. Buksan ang Google Maps app Maps .
  2. I-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos Tingnan ang Iyong Profile.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?