Mag-blur o mag-alis ng mga 360 na larawan gamit ang Street View app

Maaari kang mag-blur ng mga bahagi ng iyong mga 360 na larawan upang itago ang mga detalye gaya ng mga mukha o plate number. Kung may mga tao o impormasyong wala kang pahintulot na ipakita sa iyong larawan, inirerekomenda naming i-blur mo ang mga elementong ito bilang paggalang sa privacy ng iba.

Kung ang Google ang may-ari ng larawan, maaari mong hilinging i-blur o iulat ang larawan, hangga't naglalaman ito ng:

Mga Paalala:

 • Kung hindi pagmamay-ari ng Google ang larawan, responsibilidad ng may-ari ng larawan na i-blur ang larawan bago ito i-publish. Kung sa tingin mo ay may ibang nag-publish ng iyong larawan na lumalabag sa Patakaran sa Content na Mula sa User ng Maps, iulat ang larawan gamit ang mga tagubilin sa ibaba.
 • Pagkatapos ma-blur at ma-publish ang larawan, hindi na maaalis ang blur sa larawan.

Maaari mong isaayos o i-delete ang mga larawan sa Street view na na-upload mo anumang oras. Upang i-blur o alisin ang mga larawan na hindi mo pag-aari, kailangan mong magpadala ng kahilingan.

Kung ikaw ang may-ari ng larawan

I-blur ang iyong mga larawan

Hindi available ang feature na ito sa iyong computer. Upang i-blur ang iyong mga larawan, gamitin ang Street View app.

Mag-delete ng larawan gamit ang Google Maps

Upang mag-alis ng larawang ibinahagi mo sa Google Maps:

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Sa kaliwang bahagi sa itaas, i-click ang Menu Menu.
 3. Mag-click sa Ang iyong mga kontribusyon.
 4. Piliin ang Mga Larawan.
 5. Hanapin ang larawang gusto mong i-delete.
 6. Sa kanang sulok sa itaas ng larawan, i-click ang Higit Pa Higit pa.
 7. I-click ang I-delete ang larawang ito.

Paano kung may ma-delete ako na ginagamit sa iba?

Ang mga larawang dine-delete mo sa Google Maps ay inaalis din sa:

Kung hindi ikaw ang mag-ari ng larawan

Humiling ng pag-blur o pag-aalis ng larawan

 1. Buksan ang Google Maps o ang gallery ng Street View.
 2. Hanapin at buksan ang 360 na larawan na lumalabag sa Mga Patakaran sa Pagtanggap ng Larawan at Privacy ng Google Maps.
 3. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-click ang Mag-ulat ng problema.
 4. Kumpletuhin ang form.
 5. I-click ang Isumite.

Susuriin namin ang iyong ulat sa bilis na aming makakaya. Kung inilagay mo ang iyong email address sa form, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo para humingi ng karagdagang impormasyon o bigyan ka ng update tungkol sa status ng ulat mo.

Matuto pa tungkol sa Mga Patakaran sa Pagtanggap ng Larawan at Privacy ng Google Maps.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?