Objava in povezovanje 360-stopinjskih fotografij z aplikacijo Street View

Z aplikacijo Street View lahko objavite in povežete 360-stopinjske fotografije.

Preden začnete

Fotografije morajo ustrezati tema pogojema:

 • Vsaj 7,5 MP (4K) z razmerjem stranic 2 : 1
 • Velikost največ 75 megabajtov

1. korak: objava fotografij

 1. Odprite aplikacijo Street View Street View.
 2. Na kartici »Zasebno« se dotaknite možnosti Izberi.
 3. Izberite fotografijo, ki jo želite objaviti.
 4. Če ste fotografijo zameglili, izberite, kaj želite storiti z objavljeno fotografijo:
  • Dodati zameglitev: dotaknite se ikone za več možnosti Več in nato ikone za uporabo zameglitve slike Uporabi zameglitev.
  • Odstraniti zameglitev: dotaknite se ikone za več možnosti Več in nato ikone za odstranitev zameglitve slike Odstrani zameglitev.
 5. Dotaknite se ikone za nalaganje Nalaganje datoteke.
 6. Dotaknite se možnosti Objavi. Vaša fotografija bo prikazana na kartici »Profil«.

Iskanje starejših fotografij

360-stopinjske fotografije, ki ste jih objavili pred novembrom 2016, so dodane v mapo »Geo Panoramas« v aplikaciji Google Foto.

Opomba: ko 360-stopinjske fotografije iz mape »Geo Panoramas« izbrišete, premaknete ali skrijete oz. omogočite njihovo skupno rabo, se te fotografije izbrišejo tudi iz Google Zemljevidov.

Uvrščanje na seznam zaupanja vrednih fotografov za Street View

Ko boste objavili petdeset 360-stopinjskih fotografij, boste prejeli povabilo za pridružitev programu Lokalnih vodnikov kot zaupanja vredni strokovnjak. Imeli boste tudi dostop do ekskluzivnega foruma za zaupanja vredne fotografe za Street View v storitvi Skupnost Lokalni vodniki. V aplikaciji Street View lahko preverite, ali ste prejeli povabilo.

Če želite prejeti značko zaupanja in se uvrstiti na seznam fotografov za najem izpolnite obrazec, ki ga prejmete po e-pošti, in omogočite nastavitev za najem.

 1. Odprite aplikacijo Street View Street View.
 2. V zgornjem levem kotu se dotaknite ikone menija Meni.
 3. Izberite Nastavitve.
 4. Vklopite možnost Na voljo za najem.
 5. Potrdite polje poleg možnosti »Uvrstite se na seznam kot zaupanja vreden poklicni fotograf za najem«.
 6. Dotaknite se možnosti Pridruži se lokalnim vodnikom.

Več o tem:

2. korak: povezovanje fotografij

Samodejno povezovanje fotografij

Vaše fotografije se bodo morda samodejno povezale v 24 urah, če:

 • Nabor 360-stopinjskih fotografij izdelate in objavite v skladu s temi priporočili za razmik.
 • Nastavitev »360-stop. fotografijam dodaj geo. oznako« je vklopljena.
 • Prislužili ste si in aktivirali značko zaupanja v aplikaciji Street View.
 • Uporabili ste samodejni zajem za 360-stopinjske fotografije notranjosti z razmikom dveh majhnih korakov (1 m) med posameznimi zajemi.
 • Uporabili ste samodejni zajem za 360-stopinjske fotografije na prostem z razmikom pet korakov (3 m) med posameznimi zajemi.

Aplikacija Street View vam lahko tudi predlaga pet najbližjih 360-stopinjskih fotografij, ki jih lahko povežete.

 1. Odprite objavljeno fotografijo.
 2. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato Poveži fotografije mest v bližini.

Zaustavitev samodejnega povezovanja fotografij

 1. Odprite aplikacijo Street View Street View.
 2. Dotaknite se ikone menija Meni.
 3. Izberite Nastavitve.
 4. Izklopite možnost Samodejno poveži 360-stop. fotografije.

Lastnoročno povezovanje fotografij

 1. Odprite aplikacijo Street View Street View.
 2. Na kartici »Profil« poiščite fotografijo in se dotaknite možnosti Izberi.
 3. Izberite želene fotografije:
  • Izbira dveh fotografij: dotaknite se fotografij, ki ju želite povezati.
  • Izbira vseh fotografij: v zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato Izberi vse.
 4. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato Poveži 360-stopinjske fotografije.
 5. Vaše fotografije bodo na zemljevidu prikazane kot oštevilčene oznake.
 6. Dotaknite se posamezne fotografije in jo povlecite na ustrezno lokacijo. Vse smeri si lahko ogledate tako, da jo premikate z vlečenjem v levo in desno.
 7. Če želite preizkusiti novo povezavo, fotografijo odprite na kartici »Profil« in se dotaknite bele puščice.

Urejanje povezanih fotografij

 • Dodajanje povezave med dvema fotografijama: dotaknite se svetle črte.
 • Izbris povezave: dotaknite se neprekinjene črte.
 • Poravnava fotografije: podrsajte kompas na dnu zaslona. Fotografija je pravilno poravnana, ko so oštevilčeni krogi na pravih mestih.
 • Popravek fotografij, posnetih v notranjosti ali blizu zgradb: povlecite oštevilčene oznake na pravo mesto.
 • Shranjevanje urejanja: pred shranjevanjem se dotaknite oštevilčenih oznak in preverite povezave. Dotaknite se ikone za dokončano Done.

Izbirno: premikanje, obračanje in spreminjanje velikosti 360-stopinjskih fotografij

V mobilni napravi lahko sočasno prilagajate več 360-stopinjskih fotografij. S tem izboljšate povezave fotografij.

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Street View Street View.
 2. Dotaknite se želenih fotografij.
 3. Zgoraj desno se dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato Premakni in poveži fotografije. Vaše fotografije bodo na zemljevidu prikazane kot oštevilčene oznake.
 4. Izberite, kar želite spremeniti:
  • Prilagajanje več fotografij: zgoraj desno se dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato Uredi več.
  • Prilagajanje vseh fotografij: zgoraj desno se dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato Izberi vse.
 5. Ko izberete fotografije:
  • Premikanje fotografij: fotografije se dotaknite z enim prstom in jo povlecite.
  • Obračanje fotografij: zaslona se dotaknite z dvema prstoma in ju zavrtite enega okoli drugega.
  • Sprememba velikosti izbranih fotografij: povlecite s prstoma skupaj/narazen, tako da fotografije pomanjšate/povečate.

Več o upravljanju 360-stopinjskih fotografij

Dodajanje med vnose v Zemljevidih

 1. Odprite aplikacijo Street View Street View.
 2. Na kartici »Profil« ali »Zasebno« se na dnu fotografije, ki ni povezana z nobenim vnosom v Zemljevidih dotaknite možnosti Dodaj vnos v Zemljevidih.
 3. Oglejte si seznam mest v bližini ali poiščite želeno mesto.
 4. Dotaknite se vnosa v Zemljevidih, ki ga želite posodobiti.

Urejanje lokacije

 1. Odprite aplikacijo Street View Street View.
 2. Na kartici »Zasebno« se dotaknite fotografije, ki si jo želite ogledati.
 3. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone menija za več možnosti Več.
 4. Dotaknite se Uredi lokacijo.
 5. Dotaknite se označevalnik lokacij in ga povlecite na nov položaj. Zemljevid lahko povečate ali pomanjšate.
 6. Dotaknite se ikone za dokončano Done.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?