פרסום וחיבור תמונות 360 באמצעות האפליקציה Street View

ניתן להשתמש באפליקציה Street View כדי לפרסם ולחבר תמונות 360.

לפני שמתחילים

חשוב לוודא שהתמונות:

 • ברזולוציה של 7.5 מגה פיקסל (4K) ויחס גובה-רוחב של 2:1, לכל הפחות.
 • בנפח של 75 מגהבייט, לכל היותר.

שלב 1: פרסום התמונות

 1. פותחים את האפליקציה Street View Street View.
 2. בקטע 'פרטי', הקש על בחר.
 3. בחר את התמונה שברצונך לפרסם.
 4. אם טשטשתם תמונה, אפשר לבחור מה אתם רוצים לעשות בתמונה שפרסמתם:
  • להוסיף טשטוש: מקישים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז החלת טשטוש החלת טשטוש.
  • להסיר טשטוש: מקישים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז הסרת טשטוש הסרת טשטוש.
 5. מקישים על סמל ההעלאה העלאת קבצים.
 6. הקש על פרסם. התמונה תופיע בכרטיסייה 'פרופיל'.

מציאת תמונות ישנות יותר

אם פרסמת תמונות 360 לפני נובמבר 2016, הן נמצאות בתיקייה 'תמונות פנורמה גיאוגרפיות' בתמונות Google.

הערה: אם תמחק, תעביר, תשתף או תסתיר תמונות 360 בתיקייה 'תמונות פנורמה גיאוגרפיות', אותן תמונות יימחקו גם ממפות Google.

רישום כצלם מהימן ב-Street View

לאחר פרסום של חמישים תמונות 360, תישלח אליך הזמנה להצטרף לתוכנית הממליצים המקומיים כצלם מהימן. בנוסף, תהיה לך גישה לפורום בלעדי של צלמים מהימנים של Street View במרכז לממליצים מקומיים. כדי לבדוק אם קיבלת הזמנה, ניתן להיכנס לאפליקציית Street View.

כדי לקבל את תג הצלם המהימן ולהירשם באינדקס הצלמים הזמינים להעסקה, מלא את הטופס שנשלח אליך באימייל והפעל את ההגדרה 'זמין להעסקה'.

 1. פותחים את האפליקציה Street View Street View.
 2. בפינה הימנית העליונה, מקישים על סמל התפריט תפריט.
 3. בחר הגדרות.
 4. הפעל את האפשרות זמין להעסקה.
 5. סמן את התיבה לצד 'הירשם כאיש מקצוע מהימן הזמין להעסקה'.
 6. הקש על הצטרף אל הממליצים המקומיים.

למידע נוסף:

שלב 2: חיבור תמונות

חיבור אוטומטי של תמונות

חיבור אוטומטי של התמונות שלך יתבצע בתוך 24 שעות, אם:

 • יצרת ופרסמת קבוצה של תמונות 360 בהתאם להמלצות הריווח האלה.
 • הפעלת את האפשרות 'סמן תמונות 360 בתג גיאוגרפי'.
 • קיבלת את התג 'מוסמך' והפעלת אותו באפליקציה Street View.
 • השתמשת בתכונת הצילום האוטומטי לתמונות פנים 360, במרווחים של שני צעדים קטנים (מטר אחד).
 • השתמשת בתכונת הצילום האוטומטי לתמונות חוץ 360, במרווחים של חמישה צעדים קטנים (3 מטרים).

בנוסף, האפליקציה Street View יכולה להציע את 5 תמונות ה-360 הקרובות ביותר שתוכל לחבר.

 1. פותחים תמונה שפרסמתם.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז חיבור תמונות של מקומות קרובים.

הפסקת החיבור האוטומטי של תמונות

 1. פותחים את האפליקציה Street View Street View.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט.
 3. בחר הגדרות.
 4. השבת את האפשרות חיבור אוטומטי של תמונות 360.

חיבור תמונות באופן ידני

 1. פותחים את האפליקציה Street View Street View.
 2. בכרטיסייה 'פרופיל', מצא תמונה והקש על בחר.
 3. בחר את התמונות הרצויות:
  • בחירה בשתי תמונות: מקישים על שתי התמונות שרוצים לחבר.
  • בחירה בכל התמונות: בפינה השמאלית העליונה, מקישים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז בחירת הכל.
 4. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז חיבור תמונות 360.
 5. התמונות יוצגו במפה כסמנים ממוספרים.
 6. הקש על כל תמונה וגרור אותה למיקום הרצוי. החלק ימינה ושמאלה בתמונות כדי לראות את כל הכיוונים.
 7. כדי לנסות את החיבור החדש, פתח את התמונה בכרטיסייה 'פרופיל' והקש על החץ הלבן.

עריכת תמונות שחיברת

 • הוספת חיבור בין שתי תמונות: הקש על הקו הבהיר.
 • מחיקת חיבור: הקש על הקו המלא.
 • יישור תמונה: הסט את המצפן שבתחתית המסך. המצפן יהיה מיושר כאשר המעגלים הממוספרים יהיו במיקום הנכון.
 • תיקון תמונות שצולמו בתוך מבנים או בקרבתם: גרור את הסמנים הממוספרים לאזור השמאלי.
 • שמירת העריכה: מקישים על הסמנים הממוספרים כדי לבדוק חיבורים לפני השמירה. מקישים על סיום סיום.

אופציונלי: העברה, סיבוב ושינוי גודל של תמונות 360

במכשיר הנייד ניתן להתאים מספר תמונות 360 בו-זמנית. כך אפשר לחדד את החיבורים של תמונות.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פתח את האפליקציה Street View Street View.
 2. הקש על התמונות הרצויות.
 3. בפינה השמאלית העליונה, הקש על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז העבר וחבר תמונות. התמונות שלך יופיעו במפה כסמנים ממוספרים.
 4. בחר את הפעולה שברצונך לבצע:
  • התאמה של מספר תמונות: בפינה השמאלית העליונה, הקש על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז ערוך מספר תמונות.
  • התאמה של כל התמונות: בפינה השמאלית העליונה, הקש על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ואז בחר הכל.
 5. אחרי שבחרת תמונות:
  • שינוי של מיקום התמונות: הקש וגרור את התמונות באצבע אחת.
  • סיבוב של התמונות: הקש על התמונות בשתי אצבעות וסובב אותן במסך.
  • שינוי הגודל של תמונה: עשה תנועת צביטה בשתי אצבעות, ולאחר מכן הרחק בין האצבעות כדי להגדיל את התמונה או קרב את האצבעות כדי להקטין אותה.

מידע נוסף על ניהול תמונות 360

הוספה לרישום ב'מפות'

 1. פותחים את האפליקציה Street View Street View.
 2. בקטע 'פרופיל' או 'פרטי', הקש על הוסף רישום במפות מתחת לתמונה שלא משויכת לרישום במפות.
 3. הצג רשימה של מקומות קרובים או חפש מקום ספציפי.
 4. הקש על הרישום במפות שברצונך לעדכן.

עריכת מיקום

 1. פותחים את האפליקציה Street View Street View.
 2. בקטע 'פרטי', הקש על תמונה כדי להציג אותה.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות.
 4. מקישים על עריכת מיקום.
 5. מקישים על סמן המיקום וגוררים אותו למיקום חדש. אפשר להגדיל או להקטין את המרחק מתצוגת המפה.
 6. מקישים על סיום סיום.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?